Jak przygotować się do egzaminu LNAT wymaganego na prawo przez niektóre brytyjskie uczelnie? - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Jak przygotować się do egzaminu LNAT

wymaganego na prawo przez niektóre brytyjskie uczelnie?

Co roku z pomocą naszej organizacji, na studia w Wielkiej Brytanii aplikują setki osób, spośród których dziesiątki aspirują do bycia prawnikiem. Część z nich celuje w prestiżowe uczelnie, które poza dobrze zdaną maturą oraz napisanymi personal statement i referencjami, wymagają również zdania LNAT. O tym, jak aplikuje się na studia prawnicze na brytyjskich uczelniach, czym jest LNAT i jakie są opcje pracy po studiach, możesz przeczytać w tym artykule. Jeżeli jednak zapoznałeś/aś się już z tymi podstawowymi informacjami, ale nie wiesz jak odpowiednio przygotować się do LNAT, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł!

Jak przygotować się do LNAT?

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich aplikantów Smart Prospects! 

Nawiązaliśmy współpracę z LNAT Practice [link: www.lnatpractice.co.uk] – internetową platformą, która zajmuje się pomocą uczniom w przygotowaniu do LNAT (Law National Aptitude Test). W ramach współpracy, udało nam się zdobyć 10-procentową zniżkę – poniżej opisujemy jak można ją wykorzystać.

Zakładamy, że już wiesz co to LNAT a także jakie uniwersytety go wymagają. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zapoznaj się z sekcją FAQ (link: www.lnatpractice.co.uk/faq/), która rozwieje Twoje wątpliwości na temat samego testu, jego struktury, i tego czy musisz go napisać.

LNAT część A – w czym tkwi problem?

W przeszłości, zapewne, niejednokrotnie przystępowałeś/aś do testów jednokrotnego wyboru – i większość z nich była stworzona w celu sprawdzenia Twojej wiedzy. Można powiedzieć, że nie były one specjalnie skomplikowane, ponieważ wiedziałeś/aś co jest od Ciebie wymagane. LNAT jest czymś zupełnie innym – nie jest on testem do którego wystarczy “wykuć” na pamięć, dlatego tak trudno jest uzyskać wysoki wynik.

LNAT część A – typy zadań

Pierwsza część LNAT składa się z kilku typów pytań. Najczęściej występujące to: (1.) pytania, które wymagają analizy argumentów przedstawionych przez autora (argument analysis questions); (2.) pytania wymagające analizy faktów lub interpretację przedstawionych informacji (information analysis and interpretation questions); oraz (3.) pytania, które sprawdzają zdolności rozumowania i rozumienia przedstawionych informacji (literary / verbal reasoning questions).

 1. Analiza argumentów (Argument analysis questions)
  Tego typu pytania sprawdzają Twoją zdolność rozumienia jakie argumenty są przedstawiane przez autora tekstu, na przykład: “Autor argumentuje swoją pozycję w nastepujący sposób…”, lub, trudniejsze: “Jaki jest główny argument w tekście?”. Możesz także napotkać pytania, które będą wymagały od Ciebie analizy tego, jak dobre są poszczególne argumenty. Co więcej, możesz być poproszony aby ocenić dlaczego autor używa akurat konkretnego argumentu (aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz znaleźć dowody użyte w celu poparcia tezy).Samą naukę powinno się zacząć od zapoznania z definicją argumentu, a także dowiedzenia się czym są błędy logiczne. Czym jest argument?
  Argument to ciąg stwierdzeń, mających na celu udowodnić pewną tezę.
  Dobry argument zazwyczaj składa się z dwóch przesłanek (premises) i wniosku (conclusion).
  Przesłanka 1: Wszyscy prawnicy są mądrzy.
  Przesłanka 2: Ja jestem prawnikiem.
  Wniosek: Zatem, ja jestem mądry.Czym różni się stwierdzenie od argumentu?
  Zwykle stwierdzenie (assertion) jest zazwyczaj tylko opinią, nie podpartą przez żadne dowody. Argument natomiast, jest tezą udowodnioną przez ciąg rozumowania (to czy to rozumowanie jest poprawne, czy nie, jest inną kwestią!).
  Stwierdzenie: Moja mama jest inteligentna.
  Argument: Moja mama jest wykładowcą, który ma doktorat z Yale. Zatem, moja mama jest inteligentna.
  Powyżej, możemy zobaczyć, że stwierdzenie jest tylko i wyłącznie opinią – natomiast argument składa się z kilku przesłanek, które łączy relacja implikacji, co prowadzi do uzasadnienia tezy.
  W przypadku argumentu, widzimy, że autor popiera go dwoma przesłankami (premises): (1) “moja mama ma doktorat z Yale”; i (2) domyślnie (implied assumption) – “wszyscy ludzie mający doktorat z Yale są inteligentni”. Dzięki temu, jesteśmy w stanie tworzyć swoje własne kontrargumenty w celu obalenia tezy.
  Bardzo ważne jest to, aby starać się odnaleźć wszystkie założenia (assumptions), na których dany argument się opiera. Uważaj na wyciąganie wniosków, które nie są poparte przez autora. Na przykład, w przykładzie powyżej, autor twierdzi, że wszyscy, którzy mają doktorat z Yale są inteligentni –  nie, że wszyscy mający doktorat z uniwersytetów należących do Ivy League.Czym różni się objaśnienie od argumentu?
  Argument zazwyczaj jest próbą przekonania czytelnika do pewnego punktu widzenia, natomiast objaśnienie nie ma tego na celu.
 2. Analiza i interpretacja
  Przykładowe pytania tego rodzaju to: “Jakie są ukryte założenia w tekście?” (What is implied but not stated?), lub “Co możemy wywnioskować po przeczytaniu tekstu?”.
  Aby poprawnie odpowiedzieć na ten rodzaj pytań, musisz bardzo uważnie przeczytać tekst i upewnić się, że nie zakładasz niczego, czego sam autor nie zakłada – łatwo jest nad-interpretować, w wyniku czego Twoja odpowiedź będzie błędna. Pamiętaj także, żeby nie odpowiadać na pytania używając wiedzy własnej. Co więcej, postaraj się przeczytać cały tekst, nie tylko fragmenty, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie tego, co autor chciał przekazać.
 3. Rozumienie informacji o charakterze werbalnym
  Pytania tego typu mają na celu sprawdzenie czy czytelnik rozumie co autor chce przekazać. Przykład: “Autor używa tego słowa/wyrażenia, w celu…”. Ich głównym celem jest sprawdzenie Twojego słownictwa. W związku z tym, zalecane jest regularne czytanie książek i artykułów po angielsku. Im większy zasób Twojego słownictwa, tym łatwiej będzie Ci przebrnąć przez tę część LNAT i uzyskać wysoki wynik.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj ten poradnik (link: lnatpractice.co.uk/multiple-choice-questions/), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak analizować argumenty, jak przygotować się do części pytań wielokrotnego wyboru lub aby poznać porady, które pomogą Ci w uzyskaniu wysokiego wyniku.

LNAT część B – jak napisać esej?

W części drugiej LNAT będziesz musiał/a napisać esej. Czas jest tu bardzo ważny – masz tylko 40 minut na napisanie 500-600 słów. Dzięki tej sekcji, będziesz miał/a możliwość zaimponować egzaminatorowi szerokim doborem słownictwa i umiejętnością przekonania czytelnika do Twojego punktu widzenia. Planowanie powinno Ci zająć około 15 minut, samo pisanie – 20, a sprawdzanie ortografii i gramatyki – 5.

 1. Co muszę wiedzieć, aby napisać dobry LNAT esej?
  Dwie najważniejsze umiejętności, które musisz posiąść aby nauczyć się pisać wzorowe eseje to:
  a) tworzenie dobrych argumentów (constructing good and convincing arguments)
  b) komunikowanie argumentów w przejrzysty, przekonywujący sposób
  Żeby nauczyć się (a), musisz wiedzieć czym jest dobry argument i w jaki sposób jest on zbudowany.
 2. Czym jest argument i jak go ułożyć?
  Według “Learning Legal Skills and Reasoning” napisanego przez Sharon Hanson, argument to: “ciąg założeń, które są przedstawione w celu udowodnienia lub obalenia pewnej tezy”. Główną różnicą pomiędzy argumentem i opinią jest to, że opinia jest subiektywna oceną rzeczywistości, na przykład: “Wszyscy blondyni są inteligentni”, natomiast argument zawiera rozumowanie (dowody), służące do poparcia czyjegoś twierdzenia.Anatomia argumentu
  Argument zazwyczaj składa się z dwóch przesłanek (przesłanka może być jakimkolwiek zdaniem, które uważasz za prawdziwe). Wniosek musi wynikać z ciągu przesłanek. Na przykład:
  Przesłanka 1: W Londynie pada w każdy czwartek.
  Przesłanka 2: Dziś jest czwartek.
  Wniosek: Zatem, dziś musi padać w Londynie.Jedną z najważniejszych umiejętności, które charakteryzują dobrego argumentatora, jest krytyczne myślenie (critical thinking). To znaczy, że musisz myśleć niekonwencjonalnie, poza schematami  – dla “critical thinkers” nie ma prawd absolutnych, nic nie jest pewne. Nawet jeśli mają opinię na jakiś temat, zawsze są w stanie znaleźć przekonywujące kontrargumenty dla swojej tezy. Pisząc swój esej. należy być jak najbardziej krytycznym (to znaczy, wymyślić argumenty jednocześnie za jak i przeciw). Co więcej, nie wolno akceptować opinii innych autorów, bez ich wcześniejszego przeanalizowania – musisz podać swoją opinie na temat tego czy są one przekonywujące, czy nie, i jeśli nie, to dlaczego.
 3. Jak komunikować swoje idee w przekonywujący sposób?
  Po pierwsze, musisz dużo czytać, być na bieżąco z wiadomościami ze świata (current affairs), et cetera. Dzięki temu, będziesz miał/a gotowe argumenty do poparcia swoich tez. Dobrym pomysłem byłoby codzienne czytanie gazety takiej jak: The Guardian czy The Economist. Możesz nawet założyć folder na swoim komputerze, w którym będziesz zamieszczać i zbierać najciekawsze artykuły. To da Ci możliwość przeczytania ich jeszcze raz przed samym egzaminem. Wybranie tematu eseju może być trudne, ale jeśli posiadasz ogólną wiedzę o świecie, nie musisz się martwić. To pewne, że będziesz potrafił/a napisać esej na chociaż jeden z dostępnych tytułów.Co więcej, podczas pisania eseju należy wzorować się na modelu poniżej:
  a) wstęp (introduction)
  b) rozwinięcie – argumenty za i przeciw (main body – arguments for and against)
  c) zakończenie (conclusion)Wprowadzenie jest łatwym sposobem na zaimponowanie czytelnikowi. Pierwsze wrażenie jest naprawdę ważne – jeśli Twoje wprowadzenie jest długie i nudne, egzaminator nie będzie ciekawy reszty eseju. Pamiętaj także, że we wprowadzeniu należy zawrzeć swoją główną tezę. Rozwienięcie powinno składać się z argumentów za (jeden argument na jeden paragraf) i argumentów przeciw, z wyjaśnieniem dlaczego nie są one przekonywujące. Dobrym schematem byłoby zaczęcie każdego paragrafu jego główną ideą (lub jej streszczeniem), a później podanie argumentów. Rozwinięcie powinno charakteryzować się:
  a) analitycznych podejściem do argumentacji (analytical thinking)
  b) naukowym stylem pisania (academic style of writing)
  c) przejrzystym i zwartym rozumowaniemW zakończeniu, należy ponownie przedstawić swoją tezę i zauważyć trudności płynące z  problemu przedstawionego w eseju. Twoje zakończenie powinno być krótkie, zwarte i wywierające wrażenie na czytelniku. Powinno charakteryzować się także:
  a) streszczeniem głównych idei Twojego eseju
  b) nawiązaniem do większego problemu (reference to the larger issue)
  c) uwydatnieniu najważniejszych części Twojego argumentuDobra struktura eseju jest niesamowicie ważna – na jej podstawie każdy jest oceniany. Dlatego właśnie, należy najpierw zaplanować swój esej, a potem dopiero pisać. Najtrudniejsze w pisaniu esejów dla wielu uczniów jest dokładne rozumienie tematu i odpowiedzenie na pytanie podane w temacie eseju, bez zbaczania z toru.Zanim zaczniesz pisać, powinieneś zadać sobie te pytania o temacie który wybrałeś/aś: “Co?”, “Dlaczego?”, “Co jeśli?”, “Co jeśli nie?”. Wytłumaczymy to na przykładowym eseju: “Suwerenność parlamentarna nie jest już absolutna. Omów zagadnienie”.
  a) Odpowiedź na pytanie “Co?” powinna zawrzeć definicję tego czym jest suwerenność parlamentu i dostrzeżenie możliwych dwuznaczności w temacie;
  b) Odpowiedź na pytanie “Dlaczego?” ma na celu identyfikacje konsekwencji założenia przedstawionego w temacie
  c) Odpowiedź na pytania “Co jeśli?” i “Co jeśli nie?” sprawiają, że Twój esej staje się bardziej analityczny, co pokazuje, że umiesz myśleć o konsekwencjach płynących z Twojego rozumowania i ich wpływie. Co więcej, jeśli pokażesz że tytuł eseju jest w jakiś sposób wadliwy, możesz zaimponować egzaminatorowi jeszcze bardziej.

Chcesz wiedzieć więcej o pisaniu eseju? Przeczytaj ten poradnik (lnatpractice.co.uk/essay-writing/) aby dowiedzieć się więcej, między innymi: o najczęstszych błędach popełnianych przez uczniów i przydatnych wyrażeniach i słówkach a także zapoznać się z długą listą przykładowych esejów, którą możesz użyć w przygotowaniu do LNAT! 

Zniżka na egzaminy próbne dla aplikantów SP!

LNAT Practice oferuje pięć egzaminów próbnych LNAT, które pozwolą Ci poćwiczyć część pytań jednokrotnego wyboru na internetowej platformie, która symuluje prawdziwy egzamin – w cenie niższej niż niejedna książka!

Smart Prospects uzyskało specjalną 10-procentową zniżkę dla całej społeczności aplikantów SP – po prostu użyj tego linku.

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Akademik czy mieszkanie? – czyli jak pozbyć się dylematu przed studiami w Wielkiej Brytanii

Sprawdź jak pozbyć się dylematu odnośnie rodzaju zakwaterowania na studiach w Wielkiej Brytanii przed ich rozpoczęciem.
Czytaj więcej

Jak Smart Prospects pomaga w dostaniu się na studia magisterskie w UK?

Dowiedz się o zakresie naszego kompleksowego i całkowicie bezpłatnego wsparcia Smart Premium na wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii.
Czytaj więcej

Wszystko o pracy dla studentów jako barista w Starbucksie, Caffè Nero i Costa Coffee

W tym artykule dowiesz się na czym polega praca baristy i jak dostać się do kawiarni takiej jak Starbucks, Costa Coffee oraz Caffè Nero na Wyspach.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐