Wszystko o egzaminie UKCAT na studia medyczne w Wielkiej Brytanii

Academic criteria (cz. II)

egzamin UKCAT na studia medyczne w UK

Czego dowiesz się w tym artykule?

 • jak się do niego odpowiednio przygotować,
 • czy UKCAT musisz zdać przed wysłaniem aplikacji na studia medyczne w Anglii,
 • ile kosztuje egzamin UKCAT.

Tak jak i pozostałe elementy aplikacji na studia medyczne (interviewpersonal statement), UKCAT, czyli The UK Clinical Aptitude Test, jest dodatkowym narzędziem mającym na celu optymalną selekcje kandydatów, testując ich procesy myślowe, analityczne jak i również zdolność logicznego myślenia i profesjonalizm.

UWAGA! Jeżeli uniwersytety, na które aplikujesz, wymagają zdania egzaminu BMAT, a nie UKCAT, to koniecznie przejdź do artykułu w pełni poświęconemu temu testowi!

Inne testy

UKCAT wymagany jest przy aplikacji na większość uczelni medycznych i stomatologicznych w UK. Weterynaria oraz niektóre szkoły medyczne wymagają zdania egzaminu BMAT. GAMSAT natomiast jest wymagany od kandydatów, którzy ukończyli już jakieś studia, i aplikują na medycynę typu graduale entry (a często nawet jeśli aplikują oni na program typu undergraduate).

Uczelnie i ich wymagania

Miej na uwadze, że co roku szkoły zmieniają swoje preferencje co do:

 • typu egzaminu – jeszcze dwa lata temu niektóre szkoły nie wymagały żadnego dodatkowego testu, obecnie wszystkie chcą albo UKCAT albo BMAT;
 • punktacji i tzw. cut – off (punkty które dany kandydat musi minimum otrzymać by nie zostać odrzuconym przez szkołę na etapie selekcji UKCAT) – wymaganej punktacji niestety nie jest w stanie się w pełni przewidzieć przed decyzją do jakich szkół wyślemy swoją aplikacje. Progi punktowe są ustalane przez każdą uczelnie indywidualnie (różnią się – niekiedy znacznie – pomiędzy poszczególnymi uczelniami), i różnią się z roku na rok. Często zależą one od średniej skali punktowej kandydatów na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Wskazówka: W czasie aplikacji jak i również przed, poczytaj dokładnie strony uczelni, na które zamierzasz aplikować. Często strony te mają odrębną zakładkę, która daje mniej lub więcej sugestii co do wagi, jaką uczelnia przywiązuje do testów dodatkowych i jaki test wymagany jest obecnie od kandydatów na studia (UKCAT czy BMAT); często decyzję czy ze swoim wynikiem aplikować na daną uczelnie czy nie, możemy podjąć bazując na ‘cut-off’ z poprzednich lat (są publikowane przez niektóre uczelnie na ich stronach) – choć znów – nie ma gwarancji jak sytuacja będzie wyglądała w bieżącym roku.

Co jest testowane?

Ważne jest by pamiętać, że UKCAT nie ma na celu testowania naszej wiedzy akademickiej. To, zostało już przetestowane w czasie szkoły średniej, na maturze, a oceny jakie otrzymaliśmy, stanowią niejaką podstawę do wstępnej selekcji naszej kandydatury.

UKCAT jest zaprojektowany tak, by ‘potencjalnie’ (w czasie przygotowań do testu jak i samego jego zdania możemy się z tym nie zgodzić) przetestować nasze zdolności analityczne oraz cechy osobowości, które wg tutejszej Izby Lekarskiej maksymalizują szanse na zostanie jak najlepszym lekarzem, co przełoży się na jakość dostarczanej opieki i usług zdrowotnych dla naszych przyszłych pacjentów.

Kiedy zdać UKCAT?

UKCAT należy zdać latem, przed wysłaniem naszej aplikacji na studia (15. październik roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planujemy zacząć studiować). A więc, dla większości z kandydatów z Polski, będzie to okres wakacyjny, po zakończeniu drugiej klasy liceum.

Daty rejestracji na UKCAT różnią się nieznacznie z roku na rok. Dla osób przystępujących do UKCAT w roku 2017, jest to/był to:

 • rejestracja online (na stronie UKCAT): 2.05 – 19.09
 • termin zdania testu: 3 lipiec – 3 październik

Datę i miejsce testu wybieramy przy rejestracji. W Polsce test można zdać w Warszawie (szczegóły na oficjalnej stronie UKCAT).

Koszt egzaminu

Koszt przystąpienia do testu to:

 • £65 – jeśli przystąpisz do testu przed 31. sierpnia
 • £85 – jeśli przystąpisz do testu w dniu 1. września lub później

*UKCAT Bursary – jest możliwość aplikacji o stypendium na pokrycie kosztów testu. Aplikacja o stypendium w roku 2017  trwa od 2 maja – 19 września. Aplikujemy online, przez tę stronę. Każda aplikacja musi być poparta odpowiednimi dokumentami udowadniającymi to, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej. To, czy spełniamy kryteria tzw. “ciężkiej sytuacji finansowej” możemy sprawdzić na stronie UKCAT (link powyżej).

Struktura egzaminu

Obecnie (lato 2017), UKCAT składa się z pięciu sekcji:

Verbal Reasoning

Rozumienie i ewaluacja tekstu.

 • czas trwania: 22 minut
 • ilość pytań: 44
 • format: pytania na podstawie krótkiego tekstu (kilkanaście tekstów); dwa formaty odpowiedzi: stwierdzenie + odpowiedzi: prawda/fałsz lub nie można stwierdzić (true / false / cannot say); pytanie + stwierdzenia jako opcje odpowiedzi (jedno poprawne)
Decision Making

Logiczne myślenie; podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych informacji.

 • czas trwania: 32 minut
 • ilość pytań: 29
 • format: pytania na podstawie przedstawionych nam danych (tabela, wykres, scenariusz); dwa formaty odpowiedzi: cztery odpowiedzi, tylko jedna prawdziwa; pięć odpowiedzi, odpowiadamy tylko ‘tak’ lub ‘nie’ do każdej z nich
Quantitative Reasoning

Analiza informacji numerycznych i matematycznych + obliczenia (na poziomie gimnazjum / wczesnego liceum).

 • czas trwania: 25 minut
 • ilość pytań: 36
 • format: pytania na podstawie zadań tekstowych, tabeli, grafów i figur geometrycznych; jedna odpowiedź jest prawdziwa
Abstract Reasoning

Analiza informacji graficznych i szukanie wzorów i powiązań między ich poszczególnymi elementami.

 • czas trwania: 14 minut
 • ilość pytań: 55
 • format: pytania na podstawie diagramów; jedna odpowiedź prawdziwa
Situational Judgement

Etyka i profesjonalizm w praktyce.

 • czas trwania: 27 minut
 • ilość pytań: 68 (na podstawie 21 scenariuszy sytuacyjnych)
 • format: scenariusz + pytania; jedna odpowiedź spośród: “a very appropriate thing to do”; “appropriate, but not ideal”; “inappropriate but not awful” lub “a very inappropriate thing to do”

Więcej szczegółowych informacji o każdej sekcji, możesz znaleźć na oficjalnej stronie UKCAT

Test zdajemy siedząc przy komputerze. Kalkulator (taki na ekranie komputera) dostępny jest w sekcji matematycznej oraz sekcji o podejmowaniu decyzji. Oprócz tego możesz zapytać o słuchawki (dobrze je założyć, by zneutralizować hałas ludzi siedzących obok). Dostępna jest również plastikowa tablica i marker do robienia notatek i obliczeń – nie są one oceniane.

Punktacja i wyniki testu

Wyniki otrzymujesz od razu po zakończeniu testu. Drukowane są one przez ośrodek w którym zdajesz UKCAT i dane Tobie w formie papierowej. W okresie listopada, wysyłane są one przez ekipę UKCAT do poszczególnych uczelni.

Punktacja jest odrębna dla każdej sekcji. Dla Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning i Abstract Reasoning jest to przedział punktowy: 300 – 900.

Ogólny wynik testu UKCAT otrzymamy jeśli dodamy wyniki z poszczególnej sekcji (np. 590 + 610 + 750 + 690 = 2 640 wynik ogólny). Oczywiście, im wyższy wynik, tym lepszy.

Wynik sekcji Situational Judgement różni się od pozostałych elementów testu. Tutaj punktacja jest na podstawie tzw. ‘band’. W tej sekcji możemy uzyskać wynik: Band 1 – Band 4. Przy czym, Band 1 postrzegany jest jako najlepszy, gdzie udzielone przez nas odpowiedzi są porównywalne z odpowiedziami udzielanymi przez ekspertów z dziedziny etyki medycznej; natomiast Band 4 jest najgorszy, gdzie nasze odpowiedzi różnią się znacznie od tych udzielanych przez ekspertów.

Na ogół, wynik tej części testu jest rozpatrywany oddzielnie przez uniwersytety. Tutaj znów, każdy uniwersytet inaczej ocenia ważność tej sekcji (poszukaj aktualnych informacji i stanowiska uniwersytetu na stronie danej uczelni).  Często jednak jest tak, że kandydat, który otrzymał Band 4 jest odrzucany.

Pamiętaj: Wynik testu ważny jest tylko dla jednego i obecnego cyklu aplikacyjnego. Jeśli Ci się nie powiedzie i zdecydujesz się aplikować na medycynę raz jeszcze (w przyszłym roku) będziesz musiał/a podejść do testu jeszcze raz. Również, w danym cyklu aplikacyjnym masz tylko jedno podejście do testu – nie ma możliwości poprawek!

Kilka rad – jak się odpowiednio przygotować do testu?

Często mówi się, że do UKCAT nie można się przygotować. Stwierdzenie to jest poparte tym, że UKCAT, z założenia, nie testuje naszej wiedzy, a niejako wrodzone umiejętności i predyspozycje analityczne i psychologiczne.

Z własnego doświadczenia powiem, że jednak warto przygotować się do UKCAT. Dlaczego? Sporo umiejętności można w sobie wyćwiczyć. Dodatkowo, znając format i ideę testu, wiemy czego się spodziewać i możemy dobrać sobie strategie na rozwiązanie poszczególnych sekcji, którymi posłużymy się w dni testu.

Warto jest więc wykorzystać wszystkie dostępne materiały które są możliwe. Jako, że nie ma żadnej uniwersalnej zasady na to, jak się przygotować, opiszę, jak ja do tego podeszłam (jednak to, jak Ty się przygotujesz, będzie zależało tylko od Ciebie).

 1. Książki – przebrnęłam przez kilka książek UKCAT. Osobiście użyłam: ‘UKCAT for Dummies’ oraz ‘Score Higher on the UKCAT’. Dlaczego wybrałam te akurat książki? Nie mam pojęcia (pewnie dlatego, że były tańsze). Lektura każdej z tych książek rozjaśniła mi trochę zawiłości związane z poszczególnymi sekcjami testu, dostarczyła przykładów strategii, jakich można użyć w każdej części testu, a przede wszystkim pozwoliła na przećwiczenie wielu pytań. Bardzo przydatne było to, że przy odpowiedziach do pytań były dogłębne objaśnienia każdej z poprawnej odpowiedzi oraz wyjaśnienia dlaczego inne były błędne.
 2. UKCAT website – oficjalna strona UKCAT zawiera sporo informacji i rad na temat każdego zagadnienia testu; oprócz tego można na niej wykonać kilka testów próbnych (‘mock tests’) co jest chyba najbardziej owocnym elementem przygotowania do testu, gdyż przedstawia on format zbliżony do tego, jaki będzie na prawdziwym teście (komputer)
 3. Płatne strony internetowe z bankami pytań – ja korzystałam z Medify.co.uk (kilkumiesięczny dostęp kosztował wtedy coś koło £30). Tutaj powód jest ten sam co powyżej: praktyka pytań przy komputerze, zapoznanie się z formatem testu oraz możliwość mierzenia czasu swoich odpowiedzi.

Przygotowania zaczęłam od czytania książek i rozwiązywania pytań w nich. Potem, miesiąc przed datą testu wykupiłam sobie dostęp do Medify, gdzie codziennie rozwiązywałam pytania z różnych sekcji. Również, bliżej terminu testu, rozwiązywałam ‘mock test’ na oficjalnej stronie UKCAT.

Strach ma wielkie oczy

Nie oszukujmy się – UKCAT to koszmar. Nie jest to na ogół związane z trudnością pytań, lecz z ich ilością, i bardzo krótkim czasem jaki mamy na udzielenie odpowiedzi. Warto już na wstępie pogodzić się z tym, że 90% z nas, nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a 100% z nas nie udzieli przemyślanej odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest to po prostu niemożliwe. Szkoły medyczne to wiedzą, ale przecież “kandydat na medycynę musi potrafić radzić sobie w każdej sytuacji” (postawa tutejszych uniwersytetów), stąd ta presja czasowa.

Odpowiedź na nasze bolączki leży w wypracowanej przez nas taktyce. Sposób w jaki podejdziemy do pytań jest wysoce indywidualny i zależy od Twoich własnych zdolności i umiejętności. To, jaki jest dla Ciebie najlepszy, zrozumiesz podczas przygotowań (dlatego są one tak ważne) i rozwiązywania przykładowych pytań.

Upewnij się, że przygotowania zaczniesz kilka miesięcy wcześniej, a solidne rozwiązywanie pytań (najlepiej codziennie kilkanaście/kilkadziesiąt pytań) minimum miesiąc przed wyznaczonym terminem testu.

Potem tylko nie spóźnij się na test (i nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu/paszportu!), usiądź i pomimo trzęsących się dłoni, rozwiąż jak najwięcej pytań zdołasz. Nie ważne jaki wynik otrzymasz, po teście poczujesz ogromną ulgę.

Podsumowując, academic criteria, jakie należy spełnić w trakcie aplikacji na studia medyczne w UK, to oceny, matura, egzamin językowy typu IELTS oraz egzamin medyczny typu UKCAT.

Jeżeli jednak uczelnie, na które aplikujesz, wymagają zdania egzaminu BMAT, to koniecznie przejdź do artykułu w pełni poświęconemu temu testowi!

W przeciwnym wypadku, sprawdź, jakie są non-academic criteria, bez spełnienia których żadna komisja egzaminacyjna nie przyjmie Cię na studia medyczne w UK.

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Wszystko o procesie aplikacji na studia magisterskie w Anglii

Myślisz o aplikacji na magisterkę w Anglii? Dowiedz się wszystkiego na temat całego procesu.
Czytaj więcej

Wszystko o studiach magisterskich w Anglii

Dowiedz się więcej na temat studiów magisterskich w jednym z najlepszych systemów edukacji na świeci
Czytaj więcej

Kierunki studiów w Wielkiej Brytanii

Poznaj dokładniej kierunki studiów w Wielkiej Brytanii, dowiedz się o ścieżkach kariery, jakie zarobki osiągają absolwenci i wiele więcej.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐