Wszystko o kredycie studenckim na czesne w Anglii

Koszty studiów licencjackich w Anglii i Walii

Czego dowiesz się w tym artykule?

 • sposobie aplikowania o kredyt i wsparciu, jakie może zaoferować Ci Smart Prospects,
 • terminach aplikowania o kredyt studencki na czesne
 • warunkach spłaty kredytu.
Studia w Wielkiej Brytanii – brzmi świetnie, prawda? Wiele osób zafascynowanych studiowaniem na wyspach przedwcześnie rezygnuje ze swojego pomysłu ze względu na brak wiedzy o kwestiach finansowych związanych ze studiami w UK. Najczęściej popełnianym błędem jest myślenie o kredycie na czesne, jak o typowym długu, który będzie ciążył na absolwencie przez wiele przyszłych lat lub o samej przeprowadzce jak o wydaniu kilkudziesięciu tysięcy złotych!
OK, przejdźmy do rzeczy!

UWAGA

Informacje o kredytach studenckich, finansowaniu i aplikacji o nie, dotyczą tylko osób:

 • rozpoczynających studia do roku akademickiego 2020/21 (włącznie)
 • rozpoczynających studia również po Brexicie, ale posiadających status pre-settled lub settled

…i obejmują cały okres studiów. Niestety osoby zaczynające studia jesienią 2021 roku i później, bez statusu pre-settled lub settled nie będą już miały możliwości wzięcia kredytu studenckiego (innymi słowy, będą musiały opłacać studia z własnej kieszeni). Ten rok akademicki (2020/21) jest więc ostatnią szansą na studia w Wielkiej Brytanii na obecnych warunkach. 😞

Kredyt studencki na czesne w Anglii, Walii i Irlandii Płn.

Czesne w Anglii i Walii wynosi na większości uczelni £9250 rocznie, z kolei w Irlandii Płn. – £4385. Należy pamiętać jednak, że na studia w UK otrzymuje się rządowy kredyt studencki. Kredyt jest przyznawany bez konieczności sprawdzenia historii kredytowej czy posiadania poręczyciela. Nie obciąża również rodziny studenta i nie ogranicza jego swobód zarówno teraz jak i w przyszłości.

Kredyt przysługuje na odpowiednią ilość lat studiów + 1 rok zapasowy (w razie, gdybyś np. oblał/a rok studiów i musiał/a powtarzać), tj.:

 • 4 lata – w przypadku 3 lat zwykłych studiów licencjackich + 1 rok zapasowy
  lub
 • 5 lat – w przypadku:
  a) 3 lat studiów licencjackich + rok zerowy + 1 rok zapasowy
  b) 3 lat studiów licencjackich + 1 rok za granicą lub roczny staż + 1 rok zapasowy
  c) 4 lat studiów jednolitych (3 lata licencjata + 1 rok magisterki) + 1 rok zapasowy
  lub
 • 6 lat – w przypadku:
  a) 3 lat studiów licencjackich +  rok zerowy + 1 rok za granicą lub roczny staż + 1 rok zapasowy
  b) 4 lat studiów jednolitych (3 lata licencjata + 1 rok magisterki) + 1 rok za granicą lub roczny staż + 1 rok zapasowy
  c) 4 lat studiów jednolitych (3 lata licencjata + 1 rok magisterki) + rok zerowy + 1 rok zapasowy
  lub
 • 7 lat – w przypadku 4 lat studiów jednolitych (3 lata licencjata + 1 rok magisterki) +  rok zerowy + 1 rok za granicą lub roczny staż + 1 rok zapasowy

Warunki otrzymania kredytu

Aby otrzymać kredyt studencki na wszystkie(!) lata studiów, należy spełnić wszystkie poniższe warunki

W przypadku Anglii i Irlandii Płn.:

 • być obywatelem Unii Europejskiej,
 • nie mieć na swoim koncie rozpoczętych studiów licencjackich na uczelni publicznej w jakimkolwiek kraju,
 • nie mieć na swoim koncie tytułu licencjata/inżyniera zdobytego na uczelni publicznej lub prywatnej w jakimkolwiek kraju.
 • UWAGA: jeżeli studia, które odbyłeś/aś, były na uczelni prywatnej, nie wpływa to w żaden sposób na otrzymanie kredytu studenckiego, o ile nie uzyskałeś/aś żadnego tytułu (licencjata/inżyniera).

W przypadku Walii:

 • być obywatelem Unii Europejskiej,
 • nie mieć na swoim koncie rozpoczętych/ukończonych studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii (to znaczy, że studia w Polsce nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia).

Jeżeli rozpocząłem wcześniej studia na uczelni publicznej…

Możliwe, że nie wszystko jeszcze stracone! Otóż, w przypadku Anglii i Irlandii Płn. wygląda to następująco:

 • jeśli rozpocząłeś tylko jeden rok studiów na uczelni publicznej (nieważne czy bezpłatnych czy płatnych), kredyt przysługuje Ci na wszystkie lata studiów z wyłączeniem roku zapasowego (np. w wypadku, gdybyś nie zdał któregoś roku – co w przypadku studentów z Polski praktycznie nigdy się nie zdarza),
 • jeśli rozpocząłeś 2 lata studiów na uczelni publicznej (nieważne czy bezpłatnych czy płatnych), kredyt przysługuje Ci na wszystkie lata studiów, z wyłączeniem roku zapasowego oraz roku pierwszego – oznacza to, że czesne za pierwszy rok studiów, musisz opłacić z własnej kieszeni,
 • jeśli rozpocząłeś 3 lata studiów na uczelni publicznej (nieważne czy bezpłatnych czy płatnych) bez uzyskania tytułu, będziesz musiał opłacić pierwszy i drugi rok studiów z własnej kieszeni,
 • jeśli uzyskałeś tytuł licencjata na studiach na jakiejkolwiek(!) uczelni, nie przysługuje Ci kredyt na żaden rok studiów licencjackich w Anglii oraz żadne finansowanie czesnego w Irlandii Północnej czy Szkocji.
  Na szczęście, pozostają Ci jeszcze studia magisterskie w Anglii, o których szerzej możesz poczytać tutaj! 🙌

W Walii oczywiście może otrzymać pełne finansowanie na cały okres studiów licencjackich bez względu na to, czy rozpoczęło lub nawet zakończyło się już jedne studia licencjackie w Polsce.

Aplikowanie o kredyt studencki (z naszym wsparciem)

Rząd brytyjski musi wiedzieć, że chcesz, aby Twoje studia zostały pokryte przez student loan. W tym celu, co roku, organizacja rządowa udostępnia specjalne formularze, które należy wypełnić komputerowo, a następnie je wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na podany w formularzu adres.

Aby ułatwić Wam ten proces, my co roku przygotowujemy specjalną instrukc, która pokazuje krok po kroku, jak wypełnić poszczególne rubryki. Ponadto, odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości oraz sprawdzamy formularze przed ich wysłaniem, aby nasi aplikanci mieli pewność, że niczego nie przeoczyli i nie popełnili żadnego błędu.

Poprawne uzupełnienie podania oraz spełnienie warunków (które opisaliśmy powyżej), gwarantuje Ci, że otrzymasz kredyt studencki na wszystkie lata studiów w Anglii.

Kiedy aplikuje się o kredyt studencki?

O kredyt studencki na czesne w Anglii, aplikuje się dopiero po wybraniu swoich uczelni firm i insurance (o których szerzej możesz poczytać tutaj). Żeby móc wybrać swoje dwa główne wybory, trzeba najpierw wysłać aplikację UCAS do uniwersytetów oraz otrzymać od nich wszystkie odpowiedzi. Najwcześniej za aplikowanie o kredyt studencki można zabrać się w okolicy kwietnia przed rozpoczęciem studiów (dopiero wtedy organizacja rządowa udostępnia aktualne wnioski do uzupełnienia).

Pierwszy deadline aplikacji o kredyt jest pod koniec maja roku rozpoczęcia studiów w Anglii. Ten termin gwarantuje, że uczelnia dostanie pieniądze za studenta na czas.

Po tym terminie nadal można aplikować – Student Finance przyjmuje podania o kredyt studencki aż do 9 miesięcy od rozpoczęcia studiów. Jest to jednak “dobry gest” ze strony SFE, a nie ze strony uczelni. Uniwersytety niestety nie lubią czekać tyle czasu, aż otrzymają za studenta pieniądze na czesne. Późne składanie podania o kredyt (w szczególności dawno po rozpoczęciu roku akademickiego) może skutkować ciągłymi ponagleniami ze strony uczelni, prośbami o zapłacenie za czesne z własnej kieszeni bądź nawet zawieszeniem studenta.

Jak uczelnia otrzymuje pieniądze za studentów?

Warto pamiętać o tym, że nigdy nie zobaczysz na oczy pieniędzy, które pożyczasz od Student Finance England.

Po rozpatrzeniu Twojej aplikacji przez organizację rządową, otrzymasz list potwierdzający, że kredyt studencki Ci przysługuje. W tym liście zawarte będą również szczegóły dotyczące tego kiedy i jakie sumy otrzyma za Ciebie Twój uniwersytet. Zazwyczaj wygląda to tak:

 • pierwsza rata – nieco ponad 2 tys. funtów w okolicy listopada
 • druga rata – nieco ponad 2 tys. funtów w okolicy stycznia/lutego
 • trzecia rata – nieco ponad 4 tys. funtów w okolicy kwietnia/maja

Rezygnacja ze studiów a kredyt studencki

Jeżeli zrezygnujesz ze studiów przed ich rozpoczęciem, to kredyt zostanie automatycznie anulowany i nie będziesz zobowiązany do spłacania czegokolwiek.

Z kolei, jeżeli zrezygnujesz z edukacji wyższej na Wyspach w trakcie trwania studiów, jesteś zobowiązany do spłacenia tylko takiej kwoty, jaką do tej pory otrzymała za Ciebie uczelnia.

Spłacanie odbywa się oczywiście na tych samych warunkach, jak w przypadku osoby, która ukończyła studia. Szczegóły poniżej.

Warunki spłacania

Spłacanie kredytu (PLAN2, dla osób, które ropoczęły studia po 01/09/2012) rozpoczyna się po studiach DOPIERO i TYLKO wtedy, gdy rozpocznie się pracę i gdy zarobki absolwenta przekroczą:

 • około £2143 miesięcznie (£25750 rocznie), jeśli będzie on pracował w UK;
 • około 6300 PLN miesięcznie (ok. 74000 PLN rocznie), jeśli wróci po studiach do kraju;
 • £2143 miesięcznie (£25750 rocznie) w przypadku krajów takich, jak Niemcy, USA, Austria, Belgia, Kanada, Francja, Japonia, Holadia czy Nowa Zelandia.
 • Dopiero kiedy przekroczy takie progi zarobków, od sumy powyżej podanych progów automatycznie potrącane jest tylko 9% miesięcznie*.

*miesięczne kwoty potrącane są automatycznie przez pracodawcę w Wielkiej Brytanii. W przypadku pracy po studiach w innym kraju, np. w Polsce, absolwent brytyjskiej uczelni po ustaleniu kwoty spłacania ze Student Loans Company spłaca kredyt raz w roku (czyli jednorazowo za 12 miesięcy). / Dane na rok 2019

Dla prostego przykładu załóżmy, że absolwent brytyjskiej uczelni podjął się po studiach pracy w Polsce i zarabia około 7000 PLN miesięcznie brutto. Ponieważ próg spłaty to około 6300 PLN, więc 7000 – 6300 = 700 PLN, od którego odliczamy 9% co wynosi 63 PLN miesięcznie.

Jeśli absolwent pozostanie po studiach w UK, to spłaty przedstawiają się w następujący sposób:

Roczne zarobkiMiesięczne zarobkiMiesięczna rata kredytu
Mniej niż £25750Mniej niż £2143£0
£26000£2166£2.07
£27000£2250£9.63
£30000£2500£32.13
£35000£2916£69.57
£45000£3750£144.63

Jeśli absolwent wróci po studiach do Polski, to spłaty przedstawiają się w następujący sposób:

Roczne zarobkiMiesięczne zarobkiMiesięczna rata
Mniej niż ok. 74000 PLNMniej niż ok. 6200 PLN0 PLN
80000 PLN6666 PLN45 PLN
90000 PLN7500 PLN120 PLN
100000 PLN8333 PLN195 PLN
150000 PLN12500 PLN570 PLN
225000 PLN18750 PLN1132.5 PLN

Dodatkowo, kredyt zostaje umarzany po:
– 30 latach od pierwszego kwietnia po ukończeniu studiów (Anglia i Walia),
– 25 latach od pierwszego kwietnia po ukończeniu studiów (Irlandia Północna).

PLAN1, dla osób, które rozpoczęły studia PRZED 01/09/2012 opisany jest tutaj.

PLAN2, dla osób, które rozpoczęły studia PO 01/09/2012 aktualna tabelka znajduje się tutaj.

Dzięki takim warunkom duża część absolwentów brytyjskich uczelni nie spłaca swojego kredytu do końca, gdyż ten się zwyczajnie przedawnia! Najważniesze warunki kredytu na czesne o których należy pamiętać to:

 • Forma spłat – Nie musisz się martwić, że w którymś momencie zapomnisz o kredycie, jednocześnie ściągając na siebie windykatora. W UK przyszli pracodawcy będą automatycznie odliczać ratę co miesiąc z Twojej wypłaty (przed potrąceniem podatku) zanim jeszcze ta trafi na Twoje konto!
 • Kredyt studencki a zdolność kredytowa – Kredyt studencki nie powinien mieć w przyszłości wpływu na Twoją zdolność kredytową, chyba że Twoja historia kredytowa będzie mocno nadwyrężona nadmiernymi obciążeniami.
 • Kredyt studencki a wyprowadzka za granicę – Jeżeli po ukończeniu studiów zechcesz na stałe wyjechać do innego kraju, będziesz zobowiązany poinformować o tym Student Loans Company i wypełnić formularz Overseas Income Assessment.
 • Kredyt studencki a studia magisterskie – Na studia magisterskie w Wielkiej Brytanii nie było możliwości uzyskania rządowego kredytu studenckiego na takich samych warunkach, jak na studia licencjackie aż do 2016 roku. Od teraz można otrzymać maksymalnie £10000 na pokrycie czesnego za ‘magisterkę’. Dowiedz się więcej na ten temat na stronie specjalnie poświęconej temu tematowi.
 • Odsetki – kredyt studencki, oczywiście jak każdy inny, jest minimalnie oprocentowany (rzeczywista wartość oprocentowania jest zależna od inflacji (RPI) – czyli spadku wartości pieniądza, i Twoich zarobków). Dotychczas było to maksymalnie około 6.1% (RPI + max. 3%). Mimo wszystko, niezależnie od odsetek, kwota spłaty (“rata”) jest zawsze taka sama i zależna od Twoich zarobków, a po 30 latach od ukończenia studiów, niezależnie od pozostałej kwoty, kredyt w całości (razem z odsetkami) jest umarzany. 

Porozmawiaj o tym z nami, pomożemy Ci

Jak widać, początkowo niezrozumiałe kwestie finansowe związane ze studiowaniem w Wielkiej Brytanii w rzeczywistości nie są takie straszne.

Odezwij się do nas na Facebook’u, poprzez chat w prawym dolnym rogu tej strony lub przez maila [email protected] – połączymy Cię z konsultantem oraz rówieśnikami w podobnej sytuacji i podzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Planowanie i dopełnianie wszelkich formalności dotyczących studiów, finansów czy mieszkania okaże się o wiele bardziej zrozumiałe i proste.

A jeśli chcesz od razu przejść do działania, zacznij od założenia konta w Panelu Aplikanta na naszej stronie, a następnie uzupełnij “Twoje Dane” oraz “Twoje uczelnie i kierunek”. To pozwoli nam na przeanalizowanie Twojej sytuacji i udzielenie Ci odpowiedniego wsparcia!

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Kompletny poradnik aplikanta na studia licencjackie w UK

Dowiedz się wszystkiego o krokach aplikacji, naszym wsparciu jak i również co zrobić po aplikacji na studia w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Płn.
Czytaj więcej

Grupy tematyczne Smart Prospects na Facebooku

Smart Prospects to przede wszystkim społeczność. Poznaj nasze grupy tematyczne na Facebooku, w tym grupy dotyczące mieszkania, pracy, finansów i miast
Czytaj więcej

Jak pogodzić pracę ze studiami w Anglii? – Doświadczenia Moniki z topowej uczelni

Poznaj wszystkie fakty i mity dot. pracy podczas studiów w Wielkiej Brytanii i godzenia jej z innymi obowiązkami jak i przyjemnościami.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐