Studia przyrodnicze w Wielkiej Brytanii - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Studia przyrodnicze w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentkami brytyjskich uczelni.

Inga

Middlesex University

Biochemistry BSc

Ola

University College London

Genetics BSc

Monika

University of Bradford

Pharmacy BSc

Maja

Coventry University

Biomedical Science BSc

Daria

University of Leicester

Chemistry & Forensic Science BSc

Monika

University of East Anglia

Biological Science BSc

Studia bio-chemiczne z roku na rok cieszą się wśród studentów coraz większą popularnością a zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków przez pracodawców – począwszy od laboratoriów kończąc na szpitalach – diametralnie wzrasta. Dział bio-chemiczny zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na całym świecie rozwija się z ogromną prędkością co powoduje, że wymagane jest ciągłe pogłębianie wiedzy oraz praca nad coraz to nowszymi research’ami. Dzięki temu praca po studiach z pewnością nie będzie monotonna! Kierunki bio-chemiczne dzielą się na ogólne po których można uzyskać szeroki wybór dalszej ścieżki kariery bądź nauki (Biomedical Science) oraz bardziej specyficzne gdzie przekazywana jest wiedza na konkretny temat (np. Genetics).

Najważniejszą różnicą między studiami na kierunku bio-chemicznym w Wielkiej Brytanii a w Polsce jest to że, w UK nauka opiera się głównie na praktyce. Większa część zajęć to laboratoria (gdzie w praktyczny i bardzo przyjemny sposób można nauczyć się nowych umiejętności przeprowadzania danych eksperymentów) oraz workshopy (gdzie zdobywane są umiejętności prezentowania wyników przed naukową społecznością oraz nauka korzystania z przydatnych programów komputerowych takich jak np. Excel). Przez cały okres studiów, brytyjscy studenci są przygotowani do podjęcia pracy, dlatego też dyplom kierunku bio-chemicznego z brytyjskiego uniwersytetu jest tak ceniony na światowym rynku pracy.

Najpopularniejsze kierunki

Dla osób zainteresowanych naukami biologicznymi, chemicznymi czy biologiczno-chemicznymi, brytyjskie uniwersytety przygotowały całą paletę kierunków – od tych bardzo ogólnych, pozwalających na zgłębienie wielu tematów, po te dot. jednej konkretnej dziedziny. Oto najpopularniejsze z nich:

Bio-chemiczne

Jeżeli jesteś rozdarty/a między biologią i chemią i chcesz mieć ogromne możliwości pracy po studiach, koniecznie rozważ kierunki traktujące zarówno o biologii jak i chemii:

 • Biochemistry
  Obejmuje wiedzę z zakresu biologii molekularnej, chemii organicznej, immunologii a także mikrobiologii i nauk środowiskowych. Taka różnorodność otwiera wiele dróg przyszłej kariery naukowej. Na tym kierunku kładzie się nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, takich jak techniki stosowane w laboratoriach. Ważnym elementem studiów jest także pisanie prac naukowych – raportów laboratoryjnych, artykułów czy esejów.
 • Biomedical Science(s)
  Kierunek bio-chemiczny o największym zakresie. Głównie przygotowujący do pracy w laboratorium. Zgłębia podstawy fizjologii, mikrobiologii, genetyki, analizy laboratoryjnej, biochemii oraz biologii molekularnej. Jednakże najważniejsze jest zdobywanie umiejętności praktycznych podczas sesji laboratoryjnych. Na pierwszym roku nauczane są różnorodne techniki pracy w laboratorium takie jak: spektrofotometria, różne metody hodowania kultur bakterii, używanie wszelkiego rodzaju mikroskopów oraz przygotowywanie próbek, metody in-vitro itp. Dzięki temu że na tym kierunku zyskuje się szeroki zakres wiedzy bio-chemicznej możliwy jest ogromny wybór kierunków dalszego kształcenia oraz ścieżek kariery. Dyplom ukończenia Biomedical Science pozwala na zostanie biomedical scientist, biotechnologiem, umożliwia też dalsze kształcenie w kierunku mikrobiologii, immunologii, hematologii, klinicznej onkologii i wielu wielu innych.
 • Medical Science(s)
  Kierunek skupijący się na ludzkim organiźmie – jego anatomii, fizjologii, immunologii, chorobach. Kładzie szczególny nacisk na tzw. medical research oraz clinical practice, ale pozwala studiować również moduły takie, jak (medyczna) biochemia, genetyka, farmakologia, mikrobiologia czy nauka o mózgu (neuroscience). Po tym kierunku ogromna część studentów idzie w stronę medycyny (studiując ją na zasadzie graduate entry) i pracy w opiece zdrowotnej. Pozostali wiążą się zwykle z pracą w laboratorium np. nad chorobami w kontekście immunologii człowieka czy lekami i ich wpływem na ludzki organizm.
 • Genetics
  Należy do jednego z bardziej wyspecjalizowanych spośród dostępnych kierunków bio-chemicznych. Ciągły postęp w odkrywaniu nowych metod sekwencjonowania DNA zapewnia absolwentom tego kierunku wiele możliwości pracy. Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej, włącznie z aspektem społecznym, oraz praktycznej – zajęcia laboratoryjne oraz tzw. Tutorials czyli zajęcia w małych grupach pozwalające na stawienie czoła najnowszym problemom badawczym w danej dziedzinie. Dzięki połączeniu takich modułów jak mikrobiologia, biochemia, immunologia, ewolucja oraz szybko rozwijająca się informatyka, studiowanie genetyki umożliwia pracę w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych przy tworzeniu leków i szczepionek, firmach kosmetycznych, które zajmują się opracowywaniem kosmetyków anti-ageing oraz wielu innych.
 • Pharmacy
  Kierunek głównie przygotowujący do pracy w aptece lub szpitalu. Istnieje również możliwość podjęcia kariery w przemyśle farmaceutycznym po otrzymaniu tytułu, ta jednak opcja charakteryzuje się dużym współzawodnictwem i rywalizacją. Ważne by zwrócić uwagę czy kierunek ten posiada akredytację na danej uczelni(!). Studia oparte są na wiedzy z zakresu biologii i chemii (np. działaniu leków na organizm człowieka), ale także przygotowują do pracy w zespole z innymi specjalistami pracującymi w służbie zdrowia w celu zapewnienia najbezpieczniejszej metody leczenia dla danego pacjenta.
  Jeżeli interesują cię mechanizmy poszczególnych leków i ich oddziaływanie na ludzki organizm, masz oko do detali, a także chciałbyś być w stanie doradzić pacjentom i instruować ich w kwestii bezpiecznego przyjmowania leków, to farmacja jest zdecydowanie dla ciebie!
 • Pharmacology / Pharmacology for Drug Discovery
  Ten kierunek, w odróżnieniu od pharmacy, skupia się przede wszystkim na wpływie różnych substancji i leków na organizm, w szczególności na układ nerwowy – jak i gdzie działają, czy są toksyczne i w jaki sposób są metabolizowane. Ma na celu poszerzenie wiedzy umożliwiającej odkrycie w przyszłości nowych leków i dalszy rozwój już istniejących. Odkrycie nowych zastosowań związków chemicznych może pozwolić na opracowanie nowych terapii dla mało znanych lub wcześniej nieuleczalnych chorób, ulepszanie szczepionek czy nawet znalezienie lekarstw na choroby psychiczne. Do głównych modułów można zaliczyć biologię molekularną, fizjologię, chemię i neuroscience.

Biologicze

Ta grupa kierunków może zainteresować Cię w szczególności, jeżeli nauka biologii jest dla Ciebie czystą przyjemnością, podczas gdy chemia należy do mniej ulubionych tematów.

 • Biology
  Na tym kierunku poznasz zarówno biologię ludzi, zwierząt, jak i roślin. Przedmioty uwzględniają biochemię, ewolucję i bioróżnorodność, fizjologię ludzi, zwierząt i roślin genetykę, czy struktury i funkcje komórek. Przydatna jest wiedza z innych nauk ścisłych takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. 
 • Biological Sciences
  To zbiorczy kierunek dający możliwość dobierania sobie przedmiotów w zależności od upodobań. Na pierwszym roku większość uniwersytetów stara się wyrównać poziom wszystkich studentów i stworzyć podstawy do dalszej specjalizacji. Przykładowe przedmioty to ekologia, ewolucjonizm, genetyka, biologia komórki, bioróżnorodność czy statystyka. W kolejnych latach student sam wybiera przedmioty które go interesują i chce pogłębić swoją wiedzę w ich zakresie. Taka forma kierunku umożliwia wyspecjalizowane się w konkretnej dziedzinie biologii, pozostawiając możliwość dowolnego łączenia modułów.
 • (Human) Physiology
  Jest to kierunek będący podstawą biologii i medycyny, skupiający się na budowie i funkcjach ludzkiego ciała. Jako student będziesz uczył się o interakcjach pomiędzy cząsteczkami, komórkami, tkankami oraz organami. Przedmioty na tym kierunku uwzględniają fizjologię neurowo-mięśniową, neuronaukę oraz anatomię.
 • Molecular & Cell/Cellular Biology
  Kierunek ten skupia się na strukturze i działaniu związków między białkami i kwasami nukleinowymi w komórce oraz molekularnymi mechanizmami immunologicznymi i genetycznymi. Przedmioty na tym kierunku to głównie: genetyka, biologia oraz biochemia molekularna, mikrobiologia, fizjologia zwierzęca i roślinna oraz ewolucja.
 • Microbiology
  Kierunek ten specjalizuje się w nauce o mikroorganizmach takich jak: bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Zajęcia odbywają się w dużej mierze w laboratorium a najważniejszym celem jest zrozumienie działania tych mikroorganizmów na człowieka oraz przebiegu chorób przez nie powodowanych. Do przedmiotów na pierwszym roku wliczają się zwykle: mikrobiologia, biochemia, genetyka oraz biologia molekularna.
 • Zoology / Animal Biology
  Kierunek ten skupia się na fizjologii zwierząt i interakcjach jakie między nimi zachodzą. Jest jednym z bardziej wyspecjalizowanych kierunków, ale na większości uniwersytetów, można dobierać dodatkowe moduły niezwiązane bezpośrednio z zoologią (np. Neurobiologia czy Genetyka). Zoologia pozwala zagłębić się w takie dziedziny biologii jak ewolucjonizm, ekologia i bioróżnorodność. Kierunek ten często związany jest też z wyjazdami (tzw. field trips) mającymi na celu rozwinąć umiejętności terenowe studentów. Różne uniwersytety oferują wyjazdy do Ekwadoru, Afryki czy Indonezji, którą są świetnym sposobem na wzbogacenie CV.
 • Wildlife Conservation
  To kierunek, który łączy naukę o środowisku, bioróżnorodności i ekologii z nauką o ekonomii i polityce. Pozwala on na zdobycie wiedzy potrzebnej do prawidłowego zarządzania dobrami naturalnymi i ochrony przyrody. Na takim kierunku studenci spędzają czas zarówno w laboratoriach jak i w terenie, a niektóre uniwersytety pozwalają nawet na przeprowadzenie własnych badań w tak egzotycznych miejscach jak Amazonia czy Borneo.

Chemiczne

Jeżeli masz bardziej analityczny umysł a naukę biologii chciał(a)byś ograniczyć do minimum, koniecznie rozważ kierunki chemiczne takie, jak:

 • Chemistry
  Jeden z bardziej ścisłych kierunków. Zajmuje się najbardziej podstawowymi jednostkami, z których zbudowany jest nasz wszechświat. Główne tematy to budowa atomów, struktura molekularna związków chemicznych i interakcje pomiędzy nimi, rodzaje wiązań chemicznych, prawa fizyczne i chemiczne obowiązujące w naturze, zachowanie substancji w roztworach, kinetyka, termodynamika i wiele innych. Czasem wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń z wykorzystaniem wielu wzorów, do czego przydatna jest wiedza z matematyki a nawet fizyki. Kierunek ten rozwija umiejętność analitycznego myślenia i pozwala na znalezienie w przyszłości zawodu w wielu dziedzinach w środowisku naukowym, klinicznym a nawet medycznym.
  Często można znaleźć kierunki takie, jak Analytical Chemistry czy Biomedical/Medical Chemistry, które skupiają się bardziej na analitycznych lub medycznych aspektach chemii.
 • Forensic Science/Chemistry
 • Kierunek dotyczący chemii mającej zastosowanie w sądownictwie. Pierwszy rok obejmuje materiał z podstaw chemii, organicznej, fizycznej oraz sądowej, metali przejściowych, reaktywności cząsteczek, matematyki i prawa. W trakcie studiów poznajesz różne techniki analityczne, także te wykorzystujące spektroskopię, spektrometrię mas, czy chromatografię. Uczysz się o truciznach, lekach, narkotykach oraz jak analizować ślady krwi. Wiedzę zdobywasz poprzez wykłady, zajęcia w grupach i eksperymenty, a sprawdzana jest poprzez zadania i egzaminy.

Możliwości dalszej nauki

Studia na jednym z kierunków przyrodniczych dają ogromne możliwości, jako że już na poziomie studiów licencjackich (BSc – Bachelor of Science) można wybrać kierunek bardzo specjalistyczny (np. Genetyka) i wspomóc go doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas wakacyjnych staży (tzw. work placements oferowane są także przez niektóre uniwersytety jako jeden z modułów lub „rok w branży” (Year in industry)), otwierając furtkę do stałego, dobrze płatnego zatrudniania zaraz po skończeniu studiów.

Jednak, tytuł magistra zwiększa szanse na objęcie wymarzonego stanowiska i zdecydowana większość uczelni oferuje studia drugiego stopnia pozwalające na zagłębienie się w jedną konkretną sferę biologii czy chemii.

Studia drugiego stopnia

Choć w Anglii istnieje kilka rodzajów studiów magisterskich (MSc, MA, MBA), tak naprawdę po studiach licencjackich na jednym z kierunków przyrodniczych to właśnie MSc (Master of Science) jest kolejnym naukowym krokiem jaki student może podjąć. Podczas takiego programu można poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć potrzebne doświadczenie w prowadzeniu własnych badań. Program trwa zazwyczaj rok i kończy się napisaniem pracy magisterskiej. Co ważne, na wielu uniwersytetach można zapisać się na tzw. studia zintegrowane pozwalające na studiowanie na tym samym uniwersytecie przez 4 lata (zamiast 3, jak na typowych studiach licencjackich) i uzyskanie tytułu magistra bez dodatkowej aplikacji na taki program czy zmiany uczelni. Studenci studiów zintegrowanych muszą jednak zazwyczaj co roku osiągać wyższe wyniki niż normalnie by się od nich wymagało, aby pozostać w programie (np. średnia = 60%, a nie 40%). 

Doktorat

Tytuł doktora (PhD) jest najwyższym stopniem naukowym w brytyjskiej edukacji i przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą poświęcić się prowadzeniu badań naukowych lub nauczaniu na poziomie akademickim. Program doktorancki zazwyczaj trwa trzy lub cztery lata i kończy się napisaniem i przedstawieniem pracy doktoranckiej.

UWAGA! W wielu przypadkach na program doktorancki można dostać się od razu po studiach licencjackich.

Ścieżki kariery po studiach przyrodniczych

Zdecydowaną zaletą studiów bio-chemicznych są ciągłe odkrycia w dziedzinie nauki, dające przyszłym absolwentom wiele możliwości rozwoju oraz opcję wyboru kariery najlepiej dopasowanej do ich zainteresowań. Dzięki temu, że uczelnie w Wielkiej Brytanii oferują szeroki dostęp do najnowszych metod badawczych i laboratoriów, a większość uczelni dodatkowo aktywnie uczestniczy w researchu, studenci mają szansę na zdobycie umiejętności praktycznych, tak bardzo pożądanych przez potencjalnych pracodawców. Studia w Wielkiej Brytanii charakteryzują się możliwością indywidualnego wyboru modułów ze względu na zainteresowania studenta i plany zawodowe. Ta opcja jest również uważana za swego rodzaju pomoc dla studentów, którzy chcą zaznać różnych dziedzin nauki i poznać lepiej siebie zanim zdecydują o przyszłym zawodzie. Taka możliwość dostępna jest zazwyczaj już na pierwszym roku studiów, a zwykle od drugiego roku można dodatkowo wybrać dziedzinę, w której najbardziej chcielibyśmy się specjalizować.

Kariera laboratoryjna

Praca po studiach bio-chemicznych kojarzyć może się przede wszystkim z pracą laboratoryjną lub akademicką, głównie na uczelni. O ile taka opcja oczywiście istnieje i decyduje się na nią wiele osób, zwykle wymaga ona dalszej nauki po zdobyciu tytułu BSc. Osoby zainteresowane karierą akademicką często prowadzą również wykłady na uczelni i regularnie współpracują ze studentami.

Warto pamiętać jednak o tym, że nawet jeśli chcemy brać aktywny udział w researchu, nie musimy ograniczać się do kariery akademickiej na uczelni, możliwości są dużo większe. Absolwenci wspomnianych kierunków często znajdują również pracę przy produkcji kosmentyków lub leków w:

 • koncernach farmaceutycznych,
 • firmach chemicznych,
 • firmach kosmetycznych.

Kariera biznesowa

W zależności od tego, czy naukę zakończymy z tytułem BSc (licencjat), czy MSc (magister) lub PhD (doktorat), można również zająć się aspektem biznesowym w wyżej wspomnianych instytucjach. Dla przykładu, dużo studentów, którzy nie chcą podjąć w przyszłości pracy naukowej decyduje się na dalszą naukę i ukończenie studiów z prestiżowym tytułem MBA (Master of Business Administration). Takie rozwiązanie daje szerokie możliwości pracy w zarządach różnych firm biotechnologicznych, farmaceutycznych etc.

Kariera informatyczna

Nowym, ciekawym kierunkiem specjalizacji jest umiejętność programowania i kariera w dziedzinie bio-chem powiązanej z informatyką. Na niektórych uczelniach – na przykład UCL – obowiązkowym modułem jest Computational Biology, gdzie studenci uczą się obsługi takich programów jak Python, Matlab lub R. Tak zdobyte umiejętności są coraz częściej pożądane przez pracodawców firm zajmujących się opracowywaniem nowych szczepionek oraz leków, gdyż umożliwiają one szybkie sekwencjonowanie DNA i co za tym idzie, opracowanie odpowiedniego leczenia.

Kariera lekarska

Kolejną możliwą ścieżką zawodową jest tak zwane Graduate Entry na kolejny kierunek studiów licencjackich (nie można mylić z kierunkami studiów, po których zdobywa się wyższy stopień naukowy). Jednym z bardziej popularnych kierunków jest wtedy medycyna, a studenci, którzy ukończyli już jeden kierunek mają doskonałą bazę naukową do kontynuowania studiów medycznych w ten sposób i zostania lekarzem.

Ochrona zwierząt

Warto również wspomnieć o ścieżkach zawodowych dla osób zainteresowanych karierą związaną z ochroną i ewolucją zwierząt. Jest to idealna opcja dla absolwentów kierunków takich, jak Zoology czy Animal Biology. Mogą oni znaleźć zatrudnienie:

 • na uczelni, jako profesorowie kierunków związanych z fizjologią zwierząt i genetyką ewolucyjną;
 • w organizacjach zajmujących się ochroną zagrożonych gatunków;
 • w ogrodach zoologicznych.

_____________

Rzeczą, którą możemy być pewni wybierając studia bio-chemiczne w Wielkiej Brytanii jest to, że dzięki ciągłemu rozwojowi nauki, możliwości indywidualnego doboru przedmiotów oraz dostępowi do najnowszych technologii, zawsze znajdzie się praca dla przyszłych absolwentów, również tych, którzy na początku swojej przygody ze studiami nie są jeszcze zdecydowani na to, jaką ścieżkę wybrać.

Zarobki po studiach

Studia bio-chemiczne umożliwiają podjęcia się różnych karier zawodowych, jak już zostało to wspomniane powyżej. Zdarza się, że perspektywy zawodowe po kierunkach, których nazwy brzmią zupełnie inaczej, pokrywają się nawzajem. Taka sytuacja ułatwia studentowi podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii doboru odpowiedniego kierunku, szczególnie w przypadku, gdy nie jest się jeszcze w 100% przekonanym, którą ścieżkę wybrać po otrzymaniu dyplomu.

Jak po większości rodzajów studiów, tak i w tym wypadku zarobki są przede wszystkim silnie uzależnione od Twojego doświadczenia zawodowego. Świeżo upieczeni studenci zarabiają najmniej, jednak płaca wzrasta już po paru latach doświadczenia. Najwięcej oczywiście zarabiają seniorzy, gdyż są najbardziej doświadczeni i często powierza się im dodatkowo odpowiedzialne zadania do wykonania.

Średnie zarobki absolwenta studiów bio-chemicznych wahają się między £18.000 a £25.000 rocznie. Niższych progów zarobkowych można się spodziewać po zawodach takich jak biotechnologist (od £16.000 rocznie) czy analytical chemist (od £18 000 rocznie). Należy jednak pamiętać, że liczby te są podane głównie orientacyjnie, nie wyklucza to więc możliwości zarabiania nawet do £25 000 dla niedoświadczonego biotechnologa.

Wyższych zarobków na start można spodziewać się po takich zawodach jak biomedical scientist (£22.000 – £29.000), nanotechologist (£25.000 – £35.000 z tytułem PhD), toxicologist (£20.000 – £30.000), microbiologist (od £26.565 gdy się pracuję jako healthcare scientist dla NHS – brytyjskiego odpowiednika polskiego NFZ).

W przypadku absolwentów farmacji, zanim zostaną oni zarejestrowani jako farmaceuci muszą w pierwszej kolejności odbyć tzw. pre-registration training, który trwa rok. Płaca studentów odbywających pre-reg training oscyluje w granicach £16.000 – £20.000 na rok. W momencie osiągnięcia pełnych kwalifikacji farmaceuty, średnie zarobki wzrastają nawet do £30.000 – £35.000.

Z kolei, jako początkujący zoologist lub np. nature conservation officer możesz spodziewać się £18.000 – £25.000 rocznie. Twoja stawka jednak jest silnie uzależniona od stanowiska, które zajmujesz; umiejętności i wykształcenia. Niestety nieco niższej płacy można spodziewać się po zawodach typu zookeeper(£12.000 – £14.000 na start) lub animal technician (£12.000 – £15.000). 

Podsumowując, dyplom ukończenia studiów o profilach bio-chemicznych nie tylko gwarantuje karierę umożliwiającą stały rozwój osobisty, ale także zapewnia godne zarobki już od pierwszej chwili zdobycia pracy w zawodzie.

Wymagania na kierunki bio-chemiczne

Wymagania wstępne na kierunki bio-chemiczne obejmują napisanie matury rozszerzonej z 1 do 3 przedmiotów, w tym biologii i najlepiej chemii. Na niektórych uczelniach (zwłaszcza tych prestiżowych), może być wymagana matematyka podstawowa na określonym poziomie lub (o wiele rzadziej) rozszerzona. Progi procentowe wahają się w granicach 50-85% z poszczególnych przedmiotów i zależą w dużej mierze od samej uczelni – te bardziej prestiżowe mają z reguły wyższe wymagania.

Wiedza i doświadczenie

W większości przypadków praktyczne doświadczenie, takie jak np. staż lub wolontariat nie jest wymagane, jednak może okazać się bardzo pomocne. W swoim personal statement możesz podzielić się każdym takim doświadczeniem jakie masz na swoim koncie, jak również uwzględnić informacje o wszystkich dodatkowych zajęciach, konkursach, olimpiadach lub wykładach uniwersyteckich, w których bierzesz udział, mających związek z wybranym przez Ciebie kierunkiem. Czytanie literatury naukowej również jest dużym plusem.

Zakres materiału realizowanego na pierwszym roku w większości można porównać do wiedzy ucznia biol-chemu na poziomie maturalnym. Pierwszy rok służy głównie wyrównaniu wiedzy studentów z różnych krajów oraz wprowadzeniu umiejętności praktycznych. Wszystkie techniki laboratoryjne są nauczane „od zera” więc nie musisz się martwić – wszystkiego dowiesz się w czasie zajęć!

Umiejętności językowe

Jeżeli chodzi o umiejętności językowe – bez obaw! Nie wszystkie uczelnie wymagają zdania IELTS, wiele z nich akceptuje określony wynik z matury z angielskiego, w zależności od uczelni – rozszerzonej, podstawowej lub ustnej. Z kolei już na samej uczelni przyswojenie podstawowych pojęć w ciągu pierwszych kilku tygodni wykładów przychodzi zaskakująco łatwo. Większość specjalistycznego słownictwa biologicznego pochodzi z łaciny, więc można znaleźć wiele podobieństw w angielskim i polskim, zwykle najwięcej różnic jest tylko w wymowie. Dodatkowo uczelnie oferują pomoc zagranicznym studentom w postaci np. tutoriali, które pomogą udoskonalić Twój angielski.

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Decydując się na którykolwiek z kierunków biologiczno-chemicznych, ważne jest, żeby wiedzieć jak najdokładniej, czego oczekujesz się nauczyć i jak wykorzystasz to po uzyskaniu dyplomu. Wybierając uniwersytet i kierunek, zwróć uwagę na przedmioty, które są na każdym roku, czy jest możliwość uzyskania stypendium, dostania się na staż (najlepiej płatny), wyjechania za granicę, praktyki i akredytacje. Niektóre uniwersytety oferują kierunki, po których uzyskujesz tytuł licencjata, a inne – od razu magistra. Opcji jest wiele: jeżeli uzyskasz znakomite wyniki na pierwszym roku studiów licencjackich, masz szansę nawet przenieść się na studia licencjackie od razu połączone z magistrem. Przemyśl, ile lat zamierzasz studiować i jaki tytuł chcesz uzyskać. Różne uniwersytety mają inne oferty i warto jest znaleźć tę najatrakcyjniejszą dla Ciebie.

Akredytacje

Uczelnie współpracują z różnymi instytucjami zarówno lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak szpitale, ośrodki badawcze oraz prywatne firmy. Akredytacje pochodzą z National Institute for Health Research (NIHR CLAHRC), Royal Society of Chemistry oraz Royal Society of Biology. Warto wybrać kierunek z ich największą ilością, ponieważ to wskazuje na wysoką jakość kształcenia.

Study Abroad

Rok za granicą to świetna okazja dla tych, którzy chcą poznawać świat, nowe kultury i języki. Uniwersytety oferują wyjazdy do wielu krajów głownie z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Przed decyzją o wyjeździe warto przemyśleć kwestie językowe – niektóre uczelnie wymagają poziomu B2, jeżeli chodzi o wyjazd do kraju nieanglojęzycznego. Dzięki takiemu wyjazdowi zdobywasz nowy język, poznajesz inne metody nauczania, uczysz się samodzielności, poznajesz nowe osoby i urozmaicasz swoje CV. Decyzję o wyjeździe zwykle podejmuje się po pierwszym roku studiów a uniwersytet pomaga w aplikacji i przypomina o wszystkich terminach i formalnościach.

Placement Year, Internships

Wiele kierunków oferuje rok lub semestr stażu w konkretnej firmie. Jest to bardzo ciekawa opcja, ponieważ zdobywasz doświadczenie w zawodzie, zarabiasz £10.000-£20.000 rocznie i masz możliwość na dalszą współpracę po skończeniu studiów. O placement zazwyczaj ubiegasz się sam/a, tak więc im lepszą ofertę znajdziesz, tym bardziej skorzystasz. Możliwe są także summer placements lub internships w ciągu wakacji w dość egzotyczne kierunki podróży, takie jak Hong Kong, Japonia czy Stany Zjednoczone. Jednak możliwość dostania się na nie zazwyczaj zależy od wyników z dwóch pierwszych lat. Niektóre z organizacji oferujące staż to: GlaxoSmithKline, Astra Zeneca, 3M, BASF, the Ministry of Defence, Lubrizol, Cellzome, John Innes Centre and Reckitt Benckiser. Są to głównie firmy farmaceutyczne i chemiczne, które dają wiele możliwości rozwoju, tak więc warto jest skorzystać z szansy i zdecydować się na placement.

Studia przyrodnicze w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia biologiczno-chemiczne wyglądają w praktyce – oczami studentek, które niegdyś aplikowały na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Inga

Na pierwszym roku Biochemistry na Middlesex miałam 6 modułów, wliczając 2 całoroczne i po 2 półroczne w każdym z dwóch semestrów, co dawało 4 przedmioty na semestr. Zajęcia były rozłożone na 4 dni w tygodniu, tak, że mieliśmy tylko jeden moduł dziennie. Według mnie było to świetnie zorganizowane i pozwalało nam się lepiej skupić na danym przedmiocie. Mieliśmy ok. 13-20h zajęć tygodniowo, zależnie od ilości laboratoriów i warsztatów. To właśnie zajęcia praktyczne były moimi ulubionymi. Przeprowadzane eksperymenty umożliwiły nam szybkie zaznajomienie się ze sprzętem, metodologią naukową i technikami laboratoryjnymi. W większości wymagały pracy grupowej, co było kolejną okazją do nawiązania znajomości. Dodatkową pomocą była obecność w czasie seminariów i laboratoriów Student Learning Assistants, czyli studentów starszych roczników tego samego kierunku, którzy pomagają zrozumieć materiał, który sami wcześniej przerabiali. Sama zdecydowałam się dołączyć do SLAs na drugim roku.
Poza zajęciami też było sporo okazji do zaprzyjaźnienia się. Uczelnia często organizuje różnego rodzaju spotkania i eventy, których centrum jest MDX House – budynek, w którym mieszczą się m. in. centrum sportu, stołówka, stoły bilardowe i drink bar, który studenci okupują szczególnie w piątkowe popołudnia .
Uczelnia oferuje wiele pomocy naukowych, jak np. świetnie wyposażone laboratoria, biblioteka z dużą ilością komputerów, możliwość wypożyczenia laptopów na 24h a także organizacje takie jak Learning Enhancement Team, prowadzące tutoriale „one to one” i warsztaty grupowe z wielu przedmiotów.
Bardzo się cieszę, że podjęłam decyzję o studiach w Londynie. To piękne, wielokulturowe i przyjazne miasto, w którym nie brakuje pracy i rozrywki, a moja uczelnia i kierunek okazały się bardzo dobrym wyborem.

Ola

Kiedy dostałam się na studia genetyczne na UCL, obawiałam się mnóstwa wykładów i braku czasu dla siebie samej. W rzeczywistości jednak, okazało się, że tygodniowo mam około 15/17 godzin zajęć plus laboratoria (średnio 3 godziny zegarowe, w niektórych tygodniach 6 – w zależności od modułów, liczba ta zmieniała się z trymestru na trymestr). Mimo tego, że decydując się na studia bio-chemiczne w UK, należy pamiętać, że dużo czasu trzeba poświęcać na naukę indywidualną, nie ma potrzeby przejmować się tym, że nie znajdziemy czasu na nic innego. Studia w Anglii zaskoczyły mnie również tym, jak bardzo uczelnia dba o dobro studentów. Dla przykładu, w trzecim semestrze, ze względu na egzaminy końcoworoczne nie mamy już zajęć i dzięki temu można wygospodarować odpowiednią ilość czasu na naukę. Wiąże się to z większym nakładem pracy przez pierwsze dwa semestry ale dzięki temu sesja nie jest potem aż tak ciężka i straszna.
Mimo tego, że osobiście nie pracuję, jestem pewna, że spokojnie można wygospodarować czas na pracę part time (na UCL, studentom może dodatkowo pomóc w tym tzw. Job Shop team należący do Students Union).
Kolejną rzeczą, która pozytywnie zaskoczyła mnie na UCL był fakt, że wszyscy nasi wykładowcy bazują zajęcia na najnowszych odkryciach i publikacjach (artykuły / prace opublikowane kilka dni wcześniej, seminaria z ludźmi aktywnie zaangażowanymi w badania naukowe). Dzięki temu mam poczucie, że jestem otoczona przez osoby szczerze zafascynowane swoim zawodem, a moja nauka idzie w jak najlepszym kierunku.

Monika

Studiując farmację, na pierwszym roku miałam ok. 12- 18h zajęć tygodniowo. Różnica w ilości godzin wynikała z tego, że mój plan zajęć zmieniał się co tydzień, co tydzień miałam zupełnie inne zajęcia. Na University of Bradford na kierunku MPharm wykładowcy stawiają na tzw. team-based learning. System ten kładzie nacisk na pracę w małych grupach w celu takim, by przyzwyczaić studentów do pracy w zespole z różnymi osobami, z różnymi charakterami i usposobieniami. To wszystko po to by przygotować studenta, a następnie ułatwić mu przystosowanie się do nowej sytuacji i środowiska w momencie rozpoczęcia pracy w aptece, czy w szpitalu. Każdego tygodnia miałam udostępniane materiały z 1-2 modułów, które musiałam obowiązkowo przeczytać i się nauczyć, ponieważ kolejnego tygodnia miałam z tych materiałów testy, po których później następowały warsztaty ( team-based learning) oraz laboratoria, służące uzupełnieniu wiedzy. Łącznie miałam 5 modułów, które łączyły wiedzę zarówno nabytą już w liceum (dot. zagadnień z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym), jak i wiedzę praktyczną, czysto wiążącą się z zawodem farmaceuty (np. przyjmowanie i analizowanie recept, legalne i bezpieczne względem pacjenta wydawanie leków). Oprócz zajęć na uniwersytecie już od początku września pracowałam part-time (ok. 15-20h tygodniowo), pomimo braku jakiegokolwiek doświadczenia zostałam zatrudniona na stanowisku baristy i wszystkiego mnie trzeba było nauczyć od podstaw. Mój przypadek jest tylko przykładem, jak łatwo jest znaleźć tutaj pracę, którą jak najbardziej da się pogodzić z nauką. Podsumowując ten rok myślę sobie tylko jak bardzo zmieniło się moje życie w tym czasie. Nauczyłam się samodzielności, rozsądnego zarządzania czasem i ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje i błędy. Mając teraz świadomość, że na pewno byłoby mi łatwiej gdybym została na studiach w rodzinnym mieście w Polsce, w żadnym wypadku nie cofnęłabym mojej decyzji sprzed roku o podjęciu studiów w Anglii.

Maja

Na pierwszym roku Biomedical Science zależnie od tygodnia miałam między 10 a 18 godzin zajęć tygodniowo. Moje zajęcia dzieliły się na trzy grupy: wykłady- 2 godzinne klasyczne prezentacje na dużej sali wykładowej, workshopy- zajęcia grupowe na których dokładniej omawialiśmy tematy poruszane na wykładach i ćwiczyliśmy pisanie lab reportów oraz używanie przydatnych programów i stron internetowych, laboratoria- 2.5 godzinne sesje laboratoryjne gdzie przeprowadzaliśmy różne eksperymenty i zyskaliśmy wiele praktycznych umiejętności. Na uniwersytecie w Coventry kierunki science są jednymi z bardziej wymagających, dlatego jako zaliczenia ma się zarówno kilka egzaminów jak i esejów, lab reportów oraz prezentacji. Oprócz obowiązkowych modułów musiałam także wybrać moduł dodatkowy, który pomaga w udoskonaleniu CV. Zdecydowałam się wybrać Hiszpański i spełnić jedno z moich marzeń nauczenia się nowego języka, natomiast wybór jest ogromny więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pogodzenie pracy ze studiami to nie ma z tym najmniejszego problemu, wystarczy dobra organizacja oraz samozaparcie. Podczas pierwszego semestru pracowałam bardzo dużo i wciąż udało mi się uzyskać wysokie wyniki na egzaminach. Coventry jest ciekawym i wielokulturowym miastem, nie da się tutaj nudzić oraz można zdobyć znajomych z najdalszych zakątków świata. Bardzo się cieszę że zdecydowałam się postawić tak duży krok i wyjechać na studia do UK.

Daria

Na tej stronie możesz przeczytać pełny artykuł napisany przeze mnie na temat moich studiów na kierunku Chemistry & Forensic Science na University of Leicester.

Monika

Na pierwszym roku Biological Sciences na University of East Anglia miałam od 10 do 26 godzin zajęć tygodniowo w zależności od ilości laboratoriów, seminariów itp. Najczęściej było to ok. 20 godzin rozłożonych na 5 dni w tygodniu. Mimo dość dużej ilości zajęć, nigdy nie miałam problemu z pogodzeniem studiowania z pracą part-time, którą zresztą dość łatwo znaleźć na moim uniwersytecie, gdyż kilka razy do roku Students Union zatrudnia nowych pracowników do obsługi sklepu, kawiarni, baru czy biura. Możesz również przeczytać mój artykuł na temat godzenia pracy podczas studiów w UK. ?
Na moim kierunku zdecydowanie najbardziej podobały mi się zajęcia laboratoryjne, które w zależności od modułu były bardzo zróżnicowane. Transformowaliśmy bakterie, analizowaliśmy własne DNA, badaliśmy zachowanie krewetek, rozpoznawaliśmy czaszki różnych zwierząt, a nawet determinowaliśmy choroby na podstawie próbek od różnych pacjentów. Interesującym i wysoce angażującym zadaniem, było także grupowe tworzenie plakatu naukowego, które wymagało nie tylko pracy zespołowej, ale także znajomości programu graficznego czy efektywnego wyszukiwania i interpretowania informacji.
Oprócz tego, uczelnia od samego początku zadbała o to byśmy jako studenci posiedli umiejętności, które w życiu zawodowym są niezbędne. Odbywały się warsztaty z pisania CV, szukania stażów itp.. Oferowano nam też przeróżne wolontariaty i udział w konkursach.
Jednakże, nie samą nauką żyje człowiek i to właśnie ogromna ilość możliwości spędzania wolnego czasu sprawiła, że ostatni rok był dla mnie taki wyjątkowy. Na moim uniwersytecie zawsze coś się dzieje, a dołączenie do jednego (lub kilku) z setek societies gwarantuje poznanie niesamowitych ludzi.
Decyzja o studiowaniu w Anglii była zdecydowanie jedną z najlepszych decyzji jakie podjęłam w moim życiu i niesamowicie się cieszę, że mogę robić to co kocham w tak pięknym miejscu jak Norwich.

Podsumowując…

Jeżeli chcesz w przyszłości zmieniać i udoskonalać nasz świat to studia biochemiczne w Wielkiej Brytanii są stworzone dla Ciebie! Dzięki pracy dla wielkich korporacji oraz pionierów w dyscyplinie researchu Twoja praca będzie miała ogromny wpływ na życie wielu ludzi. Świat nauki czeka właśnie na Ciebie – ambitnego i odważnego studenta.

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Referencja na studia magisterskie w Wielkiej Brytanii

Dowiedz się wszystkiego na temat listu referencyjnego wymaganego na studia w UK i sprawdź jak otrzymać interaktywny szablon dla swojego referenta.
Czytaj więcej

Wszystko o pracy dla studentów jako barista w Starbucksie, Caffè Nero i Costa Coffee

W tym artykule dowiesz się na czym polega praca baristy i jak dostać się do kawiarni takiej jak Starbucks, Costa Coffee oraz Caffè Nero na Wyspach.
Czytaj więcej

Personal statement na studia w Wielkiej Brytanii

Dowiedz się jak napisać list motywacyjny na studia w Wielkiej Brytanii, jakich błędów nie popełniać oraz jak zacząć pisać personal statement.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐