Dysleksja a wsparcie na studiach w Wielkiej Brytanii

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Dysleksja a wsparcie na studiach w Wielkiej Brytanii?


W tym artykule dowiesz się:

  • jak istotny jest wybór studiów, przed którym stajesz
  • jakie trendy możemy obecnie zaobserwować na rynku pracy
  • jak znaleźć odpowiednią dziedzinę, uczelnię oraz otoczenie
  • jak dobrze wybrane studia przyczynią sie do Twojego rozwoju i dlaczego podejmowanie wyzwań pozwoli Ci się wyróżnić

Posiadanie dysleksji nie powinno nikogo powstrzymywać przed aplikacją na studia. Często jednak nie wiadomo jakiego typu pomoc jest oferowana przez placówkę oraz jak powinno się o nią ubiegać.


Dysleksja uznawana jest za zaburzenie neurologiczne, objawiające się wybiórczymi trudnościami w nauce. Dlatego też każdy uniwersytet powinien zapewnić potrzebującym uczniom należytą pomoc. Jej stopień różni się w zależności od uczelni, jednakże dyslektycy zazwyczaj mogą liczyć na:

– dostosowanie egzaminów do własnych potrzeb (np. wydłużony czas),

– wydłużenie terminu na realizację projektów i prac,

– wsparcie nauczycieli w nauce

– potencjalnie wsparcie finansowe

Co warto wiedzieć przed złożeniem aplikacji

Brytyjskie uczelnie niezwykle dobrze dbają o studentów z dysleksją. Ważne jest skontaktowanie się z wybraną uczelnią, aby zaczerpnąć jak najwięcej informacji. Najczęściej zadawane pytania:

– jakie udogodnienia oferowane są dla kandydatów z dysleksją (specjalne czcionki, style)?
– czy dozwolone są technologie, które mogłyby pomóc w egzaminach, np. syntezatory głosu czy systemy rozpoznawania mowy?
– jakie są kryteria egzaminacyjne: czy problemy z gramatyką i pisownią są oceniane według obecnego systemu?
– jeśli podejmujesz dwa kierunki, czy możesz być pewny, że godziny zajęć nie będą ze sobą kolidować?
– jakie formy egzaminów obowiązują na uczelni i czy sprawią one potencjalne trudności osobom z dysleksją (np. testy wielokrotnego wyboru, w szczególności na wyświetlaczu, lub nawigacja między dużą liczbą stron)?

Ubieganie się o dodatkowe wsparcie

Jeśli spełniasz określone normy, możesz ubiegać się o dodatkowe wsparcie dla dyslektyków (Disabled Students’ Allowances – DSA) przez różne organizacje przeznaczone dla studentów. Jest ono zazwyczaj pomocą w postaci dóbr materialnych, np. sprzętu informatycznego, różnorodnych programów specjalistycznych (połączonych ze specjalnymi kursami) czy też odpowiedniego wyposażenia, np. dyktafonów cyfrowych. Istnieje także możliwość pomocy finansowej o wartości nawet do £5161 na cały okres trwania nauki. Do innych udogodnień możemy zaliczyć m.in. możliwość nauki pod okiem nauczyciela-specjalisty.

Wymagane dokumenty

Niezbędną częścią aplikacji będzie dostarczenie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego o posiadanej dysleksji. Możemy otrzymać je od osób takich jak psycholog edukacyjny. Kiedy uczelnia oraz Student Finance pozytywnie rozpatrzą Twoje podanie, kolejnym etapem będzie stworzenie wraz z Access Centre właściwego dokumentu, w którym określone zostaną Twoje potrzeby. Specjaliści rozważą wówczas potencjalnie możliwe do uzyskania wsparcie. Gdy ich ocena zostanie zaakceptowana przez Student Finance, będziesz miał możliwość otrzymania wyposażenia i adekwatnych do Twoich potrzeb pomocy naukowych.

Złóż wniosek wcześniej

Proces aplikacji w celu zdobycia wszelkich pomocy może potrwać kilka miesięcy, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest złożenie aplikacji odpowiednio wcześnie. Wnioski przyjmowane są od stycznia roku, w którym zamierzasz zacząć studia.


Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie