Studia inżynierskie w Wielkiej Brytanii - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Studia inżynierskie w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentami brytyjskich uczelni.

Anita

Coventry University

Aerospace Systems Engineering BEng

Ania

Cardiff University

Civil Engineering BEng

Tomek

University of Nottingham

Mechanical Engineering BEng

Patryk

University of Southampton

Electronic Engineering & AI BEng

Mariusz

University of Bradford

Chemical Engineering BEng

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś jak jest zbudowany świat wokół Ciebie? Ile różnych aspektów brano pod uwagę przy tworzeniu najpowszechniejszych przedmiotów w Twoim otoczeniu? A co najważniejsze, kto tak naprawdę jest za to wszystko odpowiedzialny? Inżynieria, to nie tylko konstruowanie ogromnych mostów i ponaddźwiękowych samolotów, to również zaprojektowanie zwyczajnej puszki z rybami. Współczesny rynek technologiczny wymaga wielu wykształconych profesjonalistów, dlatego na większości brytyjskich uczelni znajduje się co najmniej jeden kierunek inżynieryjny. Do najpopularniejszych należą: Civil, Mechanical, Chemical, Automotive, Electrical/Electronic oraz  Aerospace/Aeronautical Engineering. Każdy z nich zajmuje się kształceniem profesjonalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach technologii, niemniej jednak ich wspólnym celem jest tworzenie precyzyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia, uwzględniając przy tym rozmaite alternatywy. Cały otaczający nas świat to właśnie zasługa inżynierii, napędzanej przez nieustanny rozwój technologii. 

Najpopularniejsze kierunki

Poniżej przedstawiamy kursy, które występują na większości brytyjskich uczelni:

Mechanical Engineering

Wiele gałęzi przemysłu opiera się na systemach mechanicznych i inżynierii mechanicznej, dlatego też Mechanical Engineering postrzegany jest jako jeden z najbardziej zróżnicowanych i uniwersalnych kierunków inżynierskich. Dzięki temu, absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą znaleźć zatrudnienie w sektorach od aerospace i automotive, przez biomedical, aż do power. Bardzo często zarządzają również zasobami ludzkimi i rozwojem.

Jeżeli chodzi o moduły podejmowane przez studentów to najważniejsze z nich to:

 • Thermodynamics,
 • Fluid Mechanics,
 • Mechanics of Solids,
 • Dynamics,
 • Statics,
 • Mathematics,
 • Materials and Manufacturing 
 • Design.

Jednak w każdym roku pojawiają się też poboczne moduły, takie jak:

 • Electrical Technologies,
 • Management Studies.

Praca inżyniera mechanicznego jest zazwyczaj biurowa, ale bardzo często niezbędne są częste wizyty w pracowniach, fabrykach, czy elektrowniach.
Mechanical Engineering jest idealnym kierunkiem dla tych niezdecydowanych. Czas wyboru kierunku studiów, wydaje się momentem ostatecznego wyboru, ale wcale nie musi tak być. Czas tej decyzji możemy przedłużyć co najmniej o 2 lata, gdyż na 3 roku przychodzi moment samodzielnego wyboru nauczanych modułów.

Aerospace Engineering (+ Pilot Studies)

Kierunek skupia się na maszynach lotniczych. Obejmuje on wiele aspektów podróży powietrznej: projektowanie części samolotów, testowanie wytrzymałości materiałów. Uczy jak ważny jest procesu doskonalenia i poprawy projektu maszyny. Moduły zawierają naukę o strukturze, kontroli stanu technicznego samolotu oraz technologii sprzętów pokładowych. Wyjaśnia w jaki sposób samoloty znoszą ekstremalne warunki. Program nauczania skoncentrowany jest na nauce:

 • Engineering Mathematics,
 • Machanics,
 • Electrical Engineering,
 • Thermodynamics.

Projekty opierają się na systemach wykorzystywanych w najnowszych wojskowych, cywilnych, śmigłowcowych i kosmicznych pojazdach.
Ponadto, niektóre uczelnie, takie jak University of Liverpool, University of Sheffield, University of Salford czy Brunel University London oferują ten kierunek pod nazwami typu:

 • Aerospace Engineering with Private Pilot Instruction,
 • Aerospace Engineering and Pilot Studies.

W ramach takiego kierunku, student odbywa również praktyki z pilotowania i może zdobyć licencję pilota. Szczegóły można znaleźć na stronach uczelni.

Chemical Engineering

Wbrew mylącej nazwie ten kierunek ma niewiele wspólnego z chemią, bliższą rzeczywistości jest używana niekiedy nazwa Process Engineering. Ta dziedzina nauki traktuje o projektowaniu procesów zachodzących na skalę przemysłową; przemianie surowca w użyteczny produkt jak najmniejszym kosztem i największą wydajnością, jednocześnie przy zachowaniu pożądanej jakości produktu i zapewniając bezpieczny przebieg operacji. Procesem może być reakcja chemiczna (stąd też nazwa), ale zazwyczaj jest to tylko jeden z etapów przebiegającego procesu takiego jak: oczyszczanie wody, wyodrębnienie składników rudy metalu czy tworzenie polimerów. Często pożądany proces jest czysto fizyczny jak na przykład destylacja ropy naftowej, czy nawet gotowanie ziemniaków.

Najważniejsze zagadnienia na których opiera się ten kierunek to:

 • metody separacji substancji (Mass Transfer Operations),
 • właściwości oraz mechanika cieczy i gazów (Fluid Mechanics)
 • zarządzania ciepłem (Heat Transfer & Thermodynamics).

Pozostałe zagadnienia wykładane w czasie studiów służą jako dopełnienie do tych wyżej wymienionych:

 • Mathematics & Statistics,
 • Computer Aided Engineering – jako przyszły inżynier musisz potrafić zaprojektować graficznie projekt i przeprowadzić symulację przemysłowych procesów;
 • Reaction Engineering,
 • Chemical Thermodynamics – chemicy przeprowadzają reakcje chemiczne w probówkach, my w tym celu używamy zbiorników, a zamiast w gramach liczymy w tonach. Nie interesuje nas jak wygląda mechanizm reakcji na poziomie atomów, nasze substraty reakcji są praktycznie zawsze zanieczyszczone i ważniejsze jest to, żeby zminimalizować straty wynikające z reakcji krzyżowych oraz zaplanować wydajną metodę separacji.
 • Control & Safety Engineering – probówką można potrząsnąć, albo ogrzać płomieniem żeby przyspieszyć zachodzącą w niej reakcję, jednak na skalę przemysłową zamiast pękniętego szkła możemy spowodować pożar całego zakładu;
 • Financial & Project Management – tworzenie lub modernizacja procesów przemysłowych to projekty wymagające wielomilionowych inwestycji i szczegółowych planów. Jako że wszystko sprowadza się do osiągnięcia jak największego zysku i najmniejszego zanieczyszczenia środowiska można powiedzieć, iż jest to nauka o optymalizacji procesów.

Electrical & Electronic Engineering

Szeroka dziedzina zajmująca się praktycznymi zastosowaniami elektryczności i elektromagnetyzmu. Jako student Electrical Engineering będziesz uczyć się o systemach wysokich napięć wykorzystywanych do produkcji i transportu energii. Możesz spodziewać się także pojedynczych modułów z zarządzania i prawa w przemyśle.

Z kolei elektroniczna część tego kierunku (Electronic Engineering) skupia się między innymi na projektowaniu oraz stosowaniu niskopoziomowych systemów takich jak procesory, mikrokontrolery czy FPGA. Kierunek uczy także o rzeczach takich jak telekomunikacja, przetwarzanie sygnałów i robotyka. Dynamicznie rozwijającymi się ostatnio dziedzinami są Internet of Things i optoelektronika. Jako, że wszystkie te rzeczy nie zawsze mają ze sobą dużo wspólnego, na dobrych uczelniach student jest wdrażany do każdej z nich, a na późniejszych latach dobiera moduły tak, żeby były zgodne z jego zainteresowaniami.

Czasami można znaleźć dwa osobne kierunki, jak:

 • Electronic Engineering
 • Electrical Engineering

To pozwala na zawężenie zakresu swoich zainteresowań do jednej z tych dwóch dziedzin już na samym początku studiów.

Civil Engineering

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kto jest odpowiedzialny za doprowadzenie czystej wody i energii elektrycznej? Kto sprawia, że ponad pięciuset metrowa wieża jest w stanie samodzielnie stać? Albo też kto projektuje rozbudowę miasta, dba o przywrócenie stanu właściwego środowiska, czy też umożliwia szybką i efektywną komunikację pomiędzy ludźmi poprzez tworzenie sieci dróg, tuneli oraz mostów? Inżynieria lądowa to w zasadzie cały świat, który nas otacza. Skupia ona w sobie specjalizacje takie, jak:

 • Architectural Engineering,
 • Marine Engineering,
 • Structural Engineering,
 • Transport Engineering,
 • Geotechnics.

Ściśle mówiąc, dziedzina ta kształci profesjonalistów, którzy tworzą, ulepszają i chronią środowisko w którym żyjemy.

Inżynierzy nadzorują wykonanie rozmaitych projektów budowniczych, począwszy od zwykłych budowli i wieżowców, poprzez mosty, tunele wodne i kanały, kończąc na drogach i autostradach. Zakres obowiązków inżyniera lądowego jest obszerny, jednak najważniejsza kwestią jest upewnienie się, że dany projekt jest bezpieczny oraz możliwy do zrealizowania w optymalnych warunkach.

Inne dostępne kierunki

Brytyjskie uczelnie oferują również inne, mniej popularne kursy, które także kształcą młodych inżynierów w określonych dziedzinach.

Automotive Engineering

Doskonały kierunek dla kogoś interesującego się samochodami. Nastawiony na projektowanie pojazdów przyszłości.

Engineering Management

Dodatkowo znajdują się w nim moduły poruszające tematy biznesowe. Ukierunkowuje młodych inżynierów do roli zarządzających. 

Computer Engineering

To połączenie Electronic Engineering z Computer Science. Zajmuje się nauką o projektowaniu i tworzeniu prototypów sprzętów komputerowych i oprogramowania.

General Engineering

To kompleksowe podejście do tematu inżynierii. Studenci po tym kierunku zajmują się budową dużych budynków, mostów czy też samolotów. Statystycznie najwięcej osób kończących te studia jest zatrudniana przez rząd.

Mechatronics / Mechatronic Engineering / Robotics

Kierunek łączy w sobie elektronikę z konstrukcją mechaniczną, tworząc inteligentne systemy. Branże transportowe, zdrowotne, rozrywkowe i usługowe to tylko jedne z wielu, które korzystają z postępów w tej dziedzinie.

Nuclear Engineering / Technology

Specjalizacja w tej dziedzinie umożliwia badanie zasad inżynierii i umiejętności technicznych w celu wsparcia inżynierów i innych specjalistów pracujących z materiałami nuklearnymi.

Power/Energy Engineering

Energetyka elektryczna zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Ma wiele zastosowań, w tym energię odnawialną, co prowadzi do dużego zapotrzebowania na absolwentów w tej dziedzinie. Przemysł elektryczny jest jednym z największych sektorów przemysłowych w Wielkiej Brytanii i odgrywa kluczową rolę w brytyjskiej gospodarce.

Możliwości dalszej nauki

Można ukończyć MEng, który wiąże się ze zintegrowanym dodatkowym rokiem studiów lub podjąć oddzielne kwalifikacje magisterskie po ukończeniu poziomu BEng w specjalnym polu tematycznym. Możliwy jest również research za pomocą MResMPhil lub PhD.

Ścieżki kariery po studiach inżynierskich

Możliwości pracy po studiach inżynierskich w Wielkiej Brytanii są ogromne. Poniżej przedstawiamy je w zależności od ukończonego kierunku.

Mechanical Engineering

Poza tytułem Bachelor i Master, inżynierzy mechaniczni mogą ubiegać się o otrzymanie statusu chartered engineer (CEng). Dzięki niemu potencjalne zarobki i możliwości zatrudnienia stają się wyższe. By uzyskać ten tytuł należy być członkiem jednej z organizacji zrzeszającej inżynierów (IMechE lub IET), a także wykazać się szczególnymi kompetencjami służbowymi i poświęceniem w pracy. 

Jeżeli chodzi o ścieżki dalszej kariery, to tak jak wspomniane zostało wyżej, są one bardzo szerokie i niemal nieograniczone. Praca badawcza, nadzorowanie projektów w gałęziach aerospace, automotive, oil and gas, manufacturing, medical to najczęstsze ścieżki obierane przez mechanical engineers.

Aerospace Engineering

Oprócz producentów samolotów istnieją możliwości współpracy z organami nadzoru, takimi jak:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA – Civil Aviation Authority),
 • siły zbrojne,
 • rządowe agencje badawcze,
 • linie lotnicze,
 • programy kosmiczne,
 • dostawcy surowców i części do producentów.

Umiejętności, których pracodawca oczekuje od Aerospace Engineer, to przede wszystkim:

 • efektywnie pracować w wielonarodowych zespołach;
 • wykorzystywać kreatywność do tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • zarządzać procesem projektowania i oceniać wyniki;
 • rozwijać ekonomicznie opłacalne, etycznie i zrównoważone rozwiązania;
 • posługiwać się komputerem;
 • działać dokładnie i z dbałością o szczegóły;
 • skutecznie komunikować się;
 • wykazać zdolności przywódcy i odpowiedzialność wykonywania zadań;
 • wykazać umiejętność zarządzania projektami;
 • sprostać zmieniającym się potrzebom klientów.

Chemical Engineering

Absolwent BEng Chemical Engineering posiada szerokie spektrum wiedzy i umiejętności pozwalające mu na rozpoczęcie kariery w dowolnej gałęzi przemysłu, najczęściej jest to przemysł:

 • spożywczy, 
 • metalurgiczny, 
 • chemiczny, 
 • paliwowo-energetyczny,
 • papierniczy.

Eksperci silnie sugerują podjęcie studiów magisterskich w celu wyspecjalizowania się w danym przemyśle, podkreślając iż czasy zatrudniania każdego inżyniera z dyplomem się skończyły ze względu na automatyzacje i cyfryzacje:

 • wybierając sektor oil and gas można liczyć na jedne z najlepszych możliwych zarobków;
 • water treatment jest rozwijającą się dziedziną o olbrzymim znaczeniu szczególnie w państwach z małymi zasobami wody pitnej;
 • food and drink jest jednym z największych przemysłów w Wielkiej Brytanii jednocześnie będąc technologicznie zacofanym w porównaniu do takich państw jak Tajlandia, Malezja, czy Meksyk.

Niezależnie od wybranej dziedziny karierę zaczynamy od danego wydziału, jak na przykład:

 • design,
 • product development,
 • quality control,
 • health and safety.

Wraz z rozwojem kariery wykonywana praca staje się bardziej menedżerska, niż techniczna i przydatne mogą się okazać podyplomowe studia MBA. Ze względu na kompleksowość studiów, można z powodzeniem zacząć ścieżkę biznesową lub informatyczną (podparta odpowiednimi kursami lub magisterką), jeśli kariera typowo inżynieryjna nie okaże się zadowalająca.

Electrical & Electronic Engineering

Jeśli zdecydujemy się studiować kierunki z tej grupy, mamy bardzo szerokie możliwości rozwoju. Można pracować dla firm z sektora:

 • energetycznego,
 • samochodowego,
 • lotniczego.

Producenci:

 • półprzewodników,
 • optoelektroniki,
 • procesorów,
 • innych urządzeń elektronicznych…

…także będą chętni do zatrudnienia nas. Inne dziedziny, w których również można znalećź pracę, to:

 • telekomunikacja,
 • automatyka,
 • robotyka.

Po inżynierii elektronicznej będziemy posiadali także umiejętności wymagane w przemyśle IT, a jeśli wybierzemy odpowiednie przedmioty i projekty podczas kursu, dzieli nas krótka droga do zdobycia umiejętności potrzebnych do pracy jako data scientist lub machine learning engineer.

Civil Engineering

Ogólnie, inżynierzy lądowi dzielą się na dwie kategorie:

 • inżynier konsultant,
 • inżynier kontraktor.

Ci pierwsi pracują przeważnie w biurze, zajmując się modyfikacją nieraz abstrakcyjnych pomysłów klienta tak, aby stworzyć jeden, możliwy do zrealizowania projekt. Kontraktorzy z kolei przejmują gotowy zarys projektu i zajmują się nadzorem jego realizacji; większość czasu spędzają na budowie, gdzie nadzorują jego wykonanie.

Zarobki po studiach

Przeciętna pensja startowa oscyluje w granicach £23.500- £26.500 rocznie. Dla inżyniera z 5-10-letnim doświadczeniem przypada kwota około £32,000. Dla profesjonalistów +10 lat w zawodzie – £39,000, natomiast ci najbardziej doświadczeni (+20 lat praktyki) mogą liczyć nawet na £50,000 lub więcej. (res: https://www.payscale.com/)

Wymagania na kierunki inżynierskie

Najważniejsze kwestie, jakie powinny interesować aplikanta na studia biznesowe przed aplikacją to progi przyjęć (dla polskiej matury lub IB) oraz wiedza i umiejętności, jakie powinien posiadać.

Progi przyjęć

Praktycznie każda uczelnia wymagająca 2-3 rozszerzeń, będzie wymagała na jakikolwiek inżynierski kierunek, aby aplikant zdał matematykę rozszerzoną (lub HL na IB). W przypadku poniższych kierunków, dochodzić będzie również kolejny przedmiot:

 • Chemical Engineering – zwykle na uczelniach wymagających 3 rozszerzeń, do matematyki trzeba dodać chemię, ewentualnię fizykę;
 • wszystkie inne kierunki – zwykle na uczelniach wymagających 3 rozszerzeń, do matematyki trzeba dodać fizykę lub chemię.

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

…Aby zwiększyć swoje szanse na sukcesy w późniejszym zawodzie, podczas wyboru uczelni i kierunku, warto rozważyć aspekty takie, jak akredytacje czy opcja stażu.

Akredytacje

Wybór akredytowanego kierunku to znacznie większa szansa na przychylne rozpatrzenie aplikacji o pracę przez przyszłego pracodawcę. Każda akredytacja gwarantuje, że kierunek spełnia określone standardy edukacyjne, honorowane przez wielkie firmy oraz instytucje. Ściśle mówiąc, wybór kierunku z odpowiednią akredytacją to priorytet w wyborze studiów. Dla przykładu, warte uwagi instytucje dające akredytacje na kierunku Civil Engineering, to:

 • Chartered Institute of Highways and Transportation (CIHT)
 • Institute of Highway Engineers (IHE)
 • Institution of Civil Engineers (ICE)
 • Institution of Structural Engineers (IStructE)

A dla kierunku Electronic & Electrical Engineering – Institution of Engineering and Technology (IET).

Placement Year, Internships

Na części uczelni i kierunków istnieje możliwość spędzenia dodatkowego roku w przemyśle już w trakcie studiów. Zwykle odbywa się to po drugim, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich, po trzecim roku. Podczas rocznego stażu możemy zwykle liczyć na udział w dużym projekcie, grupowym lub indywidualnym. Należy pamiętać, że to my sami, nie uczelnia musimy znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia nas na rok. Wybieranie kierunku z “with Placement Year” w nazwie nie jest konieczne, a niektóre uczelnie w ogóle takich nie oferują. Mimo wszystko, ich studenci odbywają roczne staże po uzyskaniu zgody odpowiedniego wydziału.
Placement year jest dobrą okazją do poznaniu przemysłu od środka, nabrania cennego doświadczenia, a czasami także upewnienia się, że kształcimy się w tym co nas interesuje. MImo wszystko, może on być z powodzeniem zastąpiony przez wakacyjne staże, na które stosunkowo łatwo się dostać już po drugim, a czasami także i po pierwszym roku studiów.

Studia inżynierskie w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia inżynierskie wyglądają w praktyce – oczami studentów, którzy niegdyś aplikowali na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Anita

Pierwszy rok na Aerospace Systems Engineering na Coventry University to mniej więcej 17-20 godzin w tygodniu. Składają się na to wykłady, warsztaty i ćwiczenia. Wykłady to głównie słuchanie tego, co wykładowca ma do przekazania, ale zdarzają się wykładowcy, którzy w dużym stopniu starają się zaangażować swoich uczniów. Matematyka na pierwszym roku to raczej przypomnienie z liceum, więc jeśli ktoś nie czuje się pewnie że da sobie radę z matematyką po angielsku, to może przestać się martwić. Cały kierunek, czyli ok 70 osób w moim przypadku, został podzielony na grupy 5-6 osobowe i to właśnie w tych grupach pracowaliśmy nad projektami i niektórymi zadaniami, które wliczają się do zaliczenia. To właśnie w tych grupach odbywaliśmy warsztaty, w których zawsze bierze się czynny udział – nie tylko odpowiadając na pytania! Ćwiczenia z każdego przedmiotu wyglądają trochę inaczej, ale generalnie odbywają się w grupie 20 osobowej plus wykładowca. Na początku roku były one bardziej prowadzone przez wykładowców, ale z czasem przestawiliśmy się na robienie zadań i sprawdzanie odpowiedzi. Problemu nie ma także z zaliczeniem przedmiotów. W trakcie roku nie ma żadnych kartkówek czy testów, których trzeba się obawiać. Są za to projekty, które tak jak wspomniałam w większości opierają się na pracy w grupie, a poza tym są dosyć dobrze wyjaśnione przez wykładowcę i raczej jest przy nich więcej zabawy i śmiechów niż stresu.

Pierwszy rok to uzupełnienie wiedzy, więc żaden aplikant z Polski nie powinien mieć problemu z jego zdaniem. Jeśli ktoś jednak sobie nie radzi, organizowane są Theta Sessions, gdzie można spotkać się z wykładowcami, którzy jeszcze raz wytłumaczą i odpowiedzą na pytania. Praca w trakcie roku jest wykonalna, ale zabiera czas, który spędza się na poznanie znajomych. Jeśli potrzebujecie pieniędzy, to najszybciej znajdziecie part-time job w którymś z fast foodów lub w restauracjach. Ja np. poszłam do agencji i pracuje w magazynie który rozprowadza media i książki. Może nie jest to najłatwiejsza praca, ale dzięki temu że jest to załatwione przez agencję, można pracować tylko 1 lub 2 dni w tyg i zarobić ponad 100 funtów. Coventry to miasto raczej małe, a sam kampus uczelni zajmuje połowę centrum. Biorąc pod uwagę to, że Coventry porównuje z moim małym miastem w Polsce, dzieje się tu duuuużo więcej. Co tydzień w centrum rozstawiają się różne budki z jedzeniem, napojami, smakołykami, często towarzyszy temu mini park rozrywki, czyli parę kolejek. Miasto cały czas się rozwija, okrzyknięto go nawet City of Culture 2021, a w 2019 skończy się budowa aquaparku. Mimo tego, że spodziewałam się czegoś innego po tym mieście, jestem bardzo zadowolona i polecam Coventry Uni, a w szczególności jego kierunki inżynieryjne!

Ania

ACE – tak nazywa się grupa studentów na pierwszym i drugim roku na Cardiff University. Jest to mieszanina studentów z Architectural & Civil & Environmental Engineering; grupa liczy około 150 osób. Przez pierwsze dwa lata wszyscy uczymy się o tym samym, dopiero na trzecim roku dochodzą konkretne moduły, gdzie każdy zaczyna kształcić się w określonym kierunku.
Każdy semestr podzielony jest na 12 tygodni, natomiast rok akademicki ‘zawiera’ dwie 3-tygodniowe przerwy przypadające na okres świąteczny oraz wielkanocny. Każdy tydzień to około 20 h wykładów, gdzie każdy z nich jest nagrywany i udostępniany uczniom w przeciągu 24 h. Po przerwie Wielkanocnej ma miejsce trzytygodniowy okres laboratoriów, kiedy to dwa razy w tygodniu odbywają się praktyczne zajęcia (nie ma wtedy wykładów). Dodatkowo, raz w roku cały wydział inżynierii ACE wyjeżdża na tygodniowy “field trip”: jest to wyjazd do małej miejscowości angielskiej, gdzie pod okiem profesorów i doktorantów mamy praktyczne zajęcia w terenie. Cały wyjazd sponsoruje uczelnia. ? Jest to świetna opcja, aby móc lepiej poznać kolegów z roku, jak i wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce.

Indywidualne podejście do każdego studenta jest na porządku dziennym, w razie jakiegokolwiek problemu zawsze można napisać maila do wykładowcy. Dwa tygodnie przed sesją egzaminacyjną ma miejsce tak zwany ‘revision week’ – biblioteki pękają w szwach. Mają miejsce również sesje oraz wykłady ‘jak kontrolować / zwalczyć stres przed egzaminem”.

Tomek

Studia na kierunku Mechanical Engineering na University of Nottingham to kilkanaście godzin wykładów tygodniowo, a do tego kilkanaście laboratoriów w przeciągu całego roku. Dodatkowo, studenci mierzą się z projektem (na pierwszym roku jest to jeden projekt grupowy; na drugim roku dwa projekty – jeden grupowy, jeden indywidualny, na trzecim roku dwa indywidualne). Należy przyznać, że pracy jest bardzo dużo. Na tej uczelni praktycznie niemożliwe jest zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę przed sesją, gdyż jesteśmy gonieni przez ciągłe deadliny prac zaliczeniowych, raportów z laboratoriów i raportów z postępu pracy projektu i opiekuna. W moim przypadku, na drugim roku, zaprojektować musiałem sprzęgło odśrodkowe wraz z grupą oraz skrzynię biegów do przemysłu marynistycznego indywidualnie. Projekty te również pochłonęły mnóstwo czasu, dlatego by znaleźć czas na aktywności sportowe, spotkania ze znajomymi i pracę dorywczą, musiałem naprawdę świetnie organizować swój czas, co nie zawsze jest proste. Po przedstawieniu designu swojego projektu, byliśmy zderzeni z zadaniem utworzenia go w pracowni, dlatego dosłownie każdy krok designu i obróbki był testowany. Przez to, mogę powiedzieć, że, o ile nieraz uważałem, że wymagania wobec studentów są bardzo wysokie to, zdecydowanie widzę pozytywne efekty w rozwoju moich umiejętności praktycznych i teoretycznych.

Studiowanie Mechanical Engineering nie jest proste i wymaga wielu poświęceń i zarwanych nocy, ale jeżeli, tak jak ja, pokochacie ten kierunek to na pewno nie będziecie narzekać.

Patryk

Częścią University of Southampton jest świetnie wyposażona School of Electronics and Computer Science. Budynki wydziału spaliły się doszczętnie w 2005 roku, a nowe, odbudowane laboratoria zostały otwarte nie dalej niż 3 lata temu. Przez 16 godzin na dobę do dyspozycji studentów ECS jest przestrzeń komputerowo-socjalna, w której znajduje się ponad 100 nowych, mocnych komputerów z wszelkiego rodzaju systemami, monitorami i ich konfiguracjami. Do tego dochodzi świeże laboratorium dydaktyczne w którym pierwszoroczny student spędza 6-9 godzin tygodniowo (jak to wygląda w rzeczywistości można zobaczyć w linku niżej*).
Nie bez powodu zacząłem od opisu tych sal – stanowią one, a szczególnie pierwsza z nich, prawdziwe centrum życia na wydziale. Jest to miejsce w którym ludzie od rana do nocy uczą się, programują, pracują nad projektami, jedzą, drzemią czy chociażby dla relaksu urządzają małe turnieje w różne gry. Nie ma tam problemu ze znalezieniem starszego studenta, który rok temu męczył się z tym samym co Ty teraz i chętnie ci pomoże.
W Southampton, niezależnie czy studiujesz Electronic, Electrical, połączenie tych dwóch, lub kierunki takie jak Biomedical Electronic, Mechatronic czy Aerospace Electronic, pierwszy rok będzie bardzo zbliżony. Z kolei na drugim, studenci zaczynają się specjalizować w wybranej przez siebie dziedzinie. Prawdziwa zabawa jest jednak na trzecim czwartym roku, gdyż możemy wybierać z puli około 30 i 50 unikalnych, zróżnicowanych przedmiotów odpowiednich dla naszego kierunku. Dla mnie będą to na przykład moduły ze sztucznej inteligencji, architektury procesorów, fotoniki, data science i innych. Jest więc w czym wybierać!
Jeśli chodzi o samo życie studenta elektroniki na ECS, w pierwszym roku można spodziewać się 25-30 godzin, zależnie od tygodnia. Do tego dochodzą przygotowania do laboratoriów (6-9 godzin), samodzielną naukę matematyki, z której mamy zdać we własnym tempie 20 egzaminów (3-5 godzin), courseworki i projekty (5-8 godzin, a w niektórych okresach dużo więcej). Jak widać jest to dość sporo, dlatego ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu między uniwersytetem i życiem poza nim. Czasami jest to trudne i z niektórych rzeczy trzeba zrezygnować, ale kiedy już to zrobisz, studia i życie stają się naprawdę angażujące i wynagradzające!

* http://virtualopenday.southampton.ac.uk/highfield/computer-lab-1

Mariusz

Chemical Engineering na University of Bradford jest chlubą tej statystycznie przeciętnej uczelni. Kierunek został przywrócony 8 lat temu i dzięki świeżo zmodernizowanym laboratorium oraz kadrze znanej w przemyśle, w tak krótkim okresie czasu uplasował się na 3 miejscu w krajowym rankingu przedmiotowym według The Guardian. Na roku jest jedynie 60 studentów, co pozwala każdemu otrzymać odpowiednią atencję i mieć możliwość wyciągnięcia maksimum z sesji laboratoryjnej (doświadczenia odbywają się w 3 osobowych grupach, gdzie na większych uczelniach normą są 10 osobowe grupy). Jako studenci mamy nielimitowany dostęp do stale aktualizowanego oprogramowania używanego na co dzień w przemyśle, którego subskrypcja kosztuje firmy dziesiątki tysięcy funtów rocznie. Wybierając ten kierunek należy spodziewać się dużo pracy, około 18 godzin na uczelni w tygodniu i według założeń podstawy programowej 4 razy tyle w ramach pracy indywidualnej.
Na pierwszym roku wykłady z połowy przedmiotów odbywają się razem dla studentów wszystkich kierunków inżynieryjnych. Pozostałe przedmioty w połączeniu z cotygodniową 10 osobową sesją z Personal Tutorem prowadzą do wykonania pierwszego dużego grupowego projektu, czyli mini-plant design. Każda grupa dostaje do analizy ważną dla przemysłu reakcję chemiczną i regularnie uzupełnia projekt o wiedzę zdobytą w minionym tygodniu. Gotowy projekt zawiera analizy przepływu energii i masy, projekty graficzne oraz analizy ekonomiczne i środowiskowe. Wraz z rozpoczęciem projektu studenci zostają wrzuceni na głęboką wodę, ale wraz z upływem czasu widać postępy i zwieńczenie projektu prezentacją grupową daje niesamowitą satysfakcję oraz zrozumienie wiedzy nabytej w ciągu roku. Drugi rok studiów jest nastawiony na pracę w 4 osobowych grupach, członkowie dobierani są metodą losowania i mają za zadanie wspólnie stworzyć 9 obszernych raportów laboratoryjnych. Niestety praca w zespołach nie zawsze jest sprawiedliwa, ale uczy jak współpracować, dotrzymywać terminów i dawać efektywny feedback. Zdobyte doświadczenie jest bezcenne podczas końcowego roku, na którym podobnie jak na pierwszym roku, w dużych grupach należy zaprojektować zakład chemiczny, tym razem jednak szczegółowo analizując każdy aspekt przemysłu. Jednocześnie jest to najbardziej wymagający rok stawiający na pracę indywidualną i od niego głównie zależy ocena na dyplomie.

Podsumowując…

Jak widzisz, brytyjskie uniwersytety oferują szeroką gamę kierunków inżynierskich a same studia to pierwszy krok do ogromnych możliwości na rynku pracy.

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Kierunki studiów w Wielkiej Brytanii

Poznaj dokładniej kierunki studiów w Wielkiej Brytanii, dowiedz się o ścieżkach kariery, jakie zarobki osiągają absolwenci i wiele więcej.
Czytaj więcej

Jak Smart Prospects pomaga w dostaniu się na studia magisterskie w UK?

Dowiedz się o zakresie naszego kompleksowego i całkowicie bezpłatnego wsparcia Smart Premium na wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii.
Czytaj więcej

Wszystko o pracy dla studentów jako barista w Starbucksie, Caffè Nero i Costa Coffee

W tym artykule dowiesz się na czym polega praca baristy i jak dostać się do kawiarni takiej jak Starbucks, Costa Coffee oraz Caffè Nero na Wyspach.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐