Studia architektoniczne w Wielkiej Brytanii - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Studia architektoniczne w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentkami brytyjskich uczelni.

Natalia

Newcastle University

Architecture BA

Julka

De Montfort University

Architecture BA

Olga

University of Liverpool

Architecture BA

Wiktoria

Northumbria University

Architecture BA

Architektura jak i sam design jest bardzo istotną częścią brytyjskiego społeczeństwa, zapewne dlatego edukacja i sam sposób przekazywania wiedzy dotyczącej tych kierunków znacznie różni się od polskiego systemu edukacyjnego. Słowa praktyka, wykształcenie i sztuka idą ze sobą w parze i są nierozerwalne. Godziny, które polscy studenci spędzają nad książkami, definicjami i obliczeniami, tutaj są zamieniane na kreatywną pracę indywidualną i w grupach. A wszystko to przy użyciu sprzętów i oprogramowań, które są wykorzystywane w realnym środowisku. W Wielkiej Brytanii praktyka jest konieczna i bezcenna właśnie na kierunkach związanych z designem, a w szczególności na architekturze. Słowo “praca” jest bardzo ważne, ponieważ rezultuje ono umiejętnościami, których nie zdobędzie się dzięki przewertowaniu setki książek, czy obliczeniu po raz tysięczny gęstości betonu, jak to bywa na wielu polskich uniwersytetach. Kończąc uczelnie w Wielkiej Brytanii nie tylko jest się świadomym czekających wyzwań, ale jest się na nie gotowym, ponieważ liczne projekty i zaliczenia są organizowane w sposób bliski codziennej pracy architekta.

Warto wspomnieć o organizacji, która czuwa nad jednolitym ocenianiem na uniwersytetach jej podlegających, nagradza studentów prestiżowymi nagrodami oraz patronuje wydawanie uprawnień pozwalających na działanie w zawodzie architekta. Mowa o RIBA (Royal Institute of British Architects), która została założona w XIX w. i jest najbardziej prestiżową i poważaną instytucją zrzeszającą architektów na świecie. Daje im możliwość zarówno kontaktu i współpracy, jak i odkrywa młode talenty i świadczy o standardzie oferowanym przez uczelnie.

Najpopularniejsze kierunki

Najpopularniejsze kierunki związane architekturą dzielą się na dwie kategorie – jedne są bardziej związane z designem samym w sobie, a inne skupiają się na sposobach budownictwa i technologiach związanych z nimi. Są to głównie:

Architecture

Kierunek ten jest najbardziej popularny, gdyż łączy on w sobie zarówno design jak i naukę o technologiach i budownictwie. Podlega on również pod instytucję RIBA, która wydaje uprawnienia do prowadzenia zawodu architekta. Tytuł uzyskany przez nią jest poważany na całym świecie i daje międzynarodowe możliwości. Sam kierunek rozwija umiejętności projektowania nie tylko na poziomie oprogramowania komputerowego, które wykorzystywane jest w środowisku pracy, ale przede wszystkim czystej istoty jaką jest architektura, jej funkcji oraz obowiązków jakie jej towarzyszą. Studenci poznają również sposoby budownictwa i technologie umożliwiające im lepsze zrozumienie konstrukcji budynków oraz przestrzeni zagospodarowanych i tym samym dające nieograniczone spektrum możliwości ich własnego designu.

Landscape Architecture

Kierunek ten opiera się na nauce projektowania świata zewnętrznego jako kombinacji sztuki, użyteczności i systemu naturalnego. Celem jest tworzenie bogatych, pozytywnych doświadczeń i zapewnienie zaprojektowanych przestrzeni, które zjednoczą użytkownika z charakterem i sensem miejsca. Studenci pracują w przestrzeni studyjnej, która naśladuje rzeczywisty świat kreatywnej praktyki architektów krajobrazu. Projekty opierają się na istniejących przestrzeniach. Dzięki temu studenci zdobywają pewność i biegłość w pracy.

Interior Architecture / Design

Projektowanie wnętrz rozwija umiejętność manipulowania i dzielenia objętości oraz przestrzeni w środowisku wewnętrznym (zarówno nadużytym, niedostatecznie wykorzystanym, jak i nowym), tym samym budując świadomość wspólnoty, socjalnych i międzynarodowych problemów. Kurs pokrywa wszystkie aspekty architektury wnętrz, designu przestrzennego z naciskiem na indywidualny rozwój i kreatywność. Zazwyczaj zawiera w sobie wiele “żywych” projektów, które mogą zostać zrealizowane. Więcej informacji na temat tego kierunku znajdziesz w artykule o kierunkach artystycznych.

Architectural Technology

Kurs ten eksploruje naukę o architekturze, uczy jak przemienić koncept w rzeczywistość, gdzie pasywny design, innowacja i reprezentacja to kluczowe czynniki. Często można wybrać spędzenie roku w praktyce. Sam kierunek to połączenie designu i produkcji. Daje on techniczne zrozumienie potrzebne do połączenia tych dwóch. Cztery główne tematy to: technologia, design, zarządzanie i praktyka. Daje on umiejętności potrzebne do efektywnej praktyki w każdej z tych dziedzin oraz uczy jak odgrywać kluczową rolę w procesie designu i konstrukcji. Podobne kierunki znajdziesz po nazwami takimi, jak:

  • Civil & Architectural Engineering,
  • Civil Engineering & Architecture,
  • Structural Engineering & Architecture,
  • Marine Technology & Naval Architecture,
  • Building Surveyor.

Możliwości dalszej nauki

Tak jak wspomniane wyżej, studiując tak szeroko pojętą architekturę po ukończeniu pierwszego stopnia, jest możliwość zmiany kierunku na inne – również związane z designem. Tak naprawdę nie ogranicza nas nic, tylko własna wyobraźnia. Ponieważ kończąc pierwszy stopień możemy zarówno kontynuować studia w UK w tym samym kierunku lub go zmienić, możemy rozpocząć praktykę również w UK lub za granicą, możemy wrócić do Polski i tu kontynuować naszą naukę lub wyjechać do zupełnie innego kraju na drugi stopień studiów, czy właśnie praktykę. Możliwości jest wiele i zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. 

Ścieżki kariery po studiach architektonicznych

Zważając na różnorodność kierunków związanych z architekturą, również wachlarz możliwości jaki otwiera się po ich ukończeniu jest szeroki. Nie da się ukryć, że studiując samą architekturę można projektować zarówno wnętrza, przestrzenie zurbanizowane, krajobrazy, ogrody, budynki czy meble i rzeczy codziennego użytku. Im bardziej kierunek jest sprecyzowany, tym bardziej uprawnienia są określone.

Niemniej jednak architektura jest najbardziej wymagającym kierunkiem i tylko ona podlega pod tytuł RIBA, który jest tak bardzo prestiżowy. W tym wypadku również tytuł BA jej towarzyszący, czyli artystyczny, nie ogranicza architekta podczas projektowania budynków czy nadzorowania ich budowy.

Różnica pomiędzy architekturą, a na przykład Architectural/Building Technology polega na tym, że kierunek technology głównie skupia się na przedmiotach ścisłych, a architektura związana jest również ze sztuką i filozofią.

Jednoznaczne jest to, że praca po ukończeniu Interior Design, czy Landscape Architecture związana będzie właśnie z projektowaniem takich przestrzeni. Co ważne, będąc studentem kierunku podlegającego pod designem, zawsze można przemyśleć zmianę specjalizacji na dalszym etapie edukacji. Absolwenci architektury często kierują swoja karierę w stronę mody, designu, fotografii, scenografii, pracy z filmem, projektowania stron internetowych, mebli, tekstyliów, grafiki komputerowej oraz gier.

Architektura to o wiele więcej niż projektowanie budynków i pomieszczeń – to dziedzina, w której sztuka i nauka idą razem w parze. Wielu architektów wybrało studiowanie tej dyscypliny, bo nie chciało rezygnować z rozwoju na wielu płaszczyznach.

Zarobki po studiach

Zawód architekta w Wielkiej Brytanii zajmuje 40 miejsce spośród 300 w rankingu najlepiej opłacanych zawodów.

Do uzyskania pełnoprawnego tytułu, czyli certyfikatu RIBA, potrzeba około 7 lat. Okres ten składa się zarówno ze studiów jak i wysoko opłacanych praktyk. 3 lata licencjatu w pełni wystarczą do otrzymania pozycji asystenta architekta, gdzie zarobki wahają się od £18.000 do £22000 rocznie. Z kolei zaraz po uzyskaniu powyższego tytułu, zarobki podnoszą się do ok. £30000 rocznie, które zależnie od indywidualnego progresu stopniowo wzrastają – najczęściej po 10 latach wynoszą co najmniej £45000 rocznie.

Oczywiście kwestia zarobków poza granicami Wielkiej Brytanii jest bardzo indywidualna i niezwykle zróżnicowana. Kończąc studia w UK, możemy starać się o pracę w każdym kraju na świecie, gdyż nie tylko wykształcenie jest szeroko poważane, ale i mamy tym samym potwierdzenie znajomości języka angielskiego i żadne egzaminy językowe nie są już nam potrzebne. 

Wymagania na kierunki architektoniczne

Architektura jest dosyć specyficznym kierunkiem, na który aplikacja różni się nieco od typowej aplikacji na kierunki non-design. W aplikacji nie liczą się wyłącznie wyniki egzaminów, ale bardzo istotną rolę pełni również personal statement oraz portfolio i interview.

Wymagania

Wymagania co do egzaminów maturalnych różnią się w zależności od uczelni, więc przed samą aplikacją warto sprawdzić jak wygląda to w przypadku tych placówek, którymi jesteśmy zainteresowani – najlepiej tutaj; alternatywnie spytaj Smart Prospects – oni znają wymagania praktycznie wszystkich brytyjskich uczelni.

Jeśli chodzi o przedmioty, to warto spodziewać się wymogu matematyki rozszerzonej na prestiżowych uczelniach. Inne uniwersytety, zwłaszcza te wymagające 1-2 rozszerzeń, rzadko kiedy wymagają od aplikantów konkretnych przedmiotów.

Egzamin językowy

Większość uczelni od studentów, których pierwszym językiem nie jest angielski będzie wymagała także potwierdzenia jego znajomości w formie certyfikatów językowych, co również dotyczy kierunków architektonicznych. W większości przypadków egzaminem tym jest IELTS z wynikiem 6.5. Warto też zwrócić uwagę na egzaminy alternatywne do IELTS takie jak CAE, CPE czy TOEFL, które większość uczelni także honoruje jako adekwatny odpowiednik. Na szczęście w wielu przypadkach matura rozszerzona z języka angielskiego jest wystarczającym potwierdzeniem języka i inne certyfikaty nie są już wtedy wymagane.

Portfolio i interview

Portfolio wymagane jest głównie przez kierunki typowo architektoniczne (Architecture, Interior Design, Landscape Architecture). Mile widziana przez brytyjskie uczelnie jest różnorodność, poprzez którą kandydat może zaprezentować swoją wszechstronność mediów i technik. Warto poświęcić chwilę i zastanowić się, co chciałoby się przekazać przez ten stosunkowo ograniczony ilościowo materiał jako kandydat na kierunek Architektury. Niestety musimy liczyć się z tym, że wymagane przez uczelnie portfolia składają się zaledwie z kilku stron, w którym powinniśmy jak najlepiej dobrać i zaprezentować nasze prace. W portfolio ważny dla brytyjskich uczelni proces powstawania prac tam umieszczonych, pomaga im to zobaczyć czy osoba aplikująca na uczelnię ma predyspozycje do rozwijania projektów oraz kreatywnego myślenia. Jeżeli portfolio spodoba się komisji, prawdopodobnie zostaniesz zaproszony/a na interview, czyli rozmowę kwalifikacyjną (przez telefon / skype). Szczegóły dot. tego, jak przygotować portfolio oraz jak przygotować siebie do rozmowy wstępnej, znajdziesz tutaj.

Personal statement

Istotnym aspektem zwłaszcza przy aplikacji na kierunki architektoniczne jest także personal statement, w którym powinniśmy przedstawić silne argumenty pokazujące dlaczego chcemy studiować architekturę i dlaczego jesteśmy „najlepszymi kandydatami”. W personal statement powinniśmy także przedstawić nasze dalsze zainteresowanie kierunkiem i wszelkie doświadczenie z nim związane, co wspólnie z portfolio da uczelni szeroki obraz naszej osobowości jako jednostki kreatywnej. Doświadczenie związane z wszelką pracą kreatywną, projektowaniem, fotografią, rysunkiem, malarstwem, modelowaniem czy grafiką komputerową jest czymś co z pewnością powinno znaleźć w naszym liście motywacyjnym.

Wiedza i umiejętności – czego się spodziewać?

Pierwszy rok architektury, będzie nowym doświadczeniem dla maturzystów, które z edukacji opartej na pracy z podręcznikiem, zeszytem czy tablicą, zmienia się w czystą pracę praktyczno-projektową opartą zarówno na pracy indywidualnej jak i grupowej. Powinniśmy spodziewać się co tygodniowego systemu tutoriali, pozwalających na stopniowe budowanie projektu, wspieranych przez wykłady i dodatkowe konsultacje. Rozbudowywania sketchbooka który jest istotnym elementem naszej oceny, uczy nas projektowania oraz pozwala prowadzącym lepiej zrozumieć nasz projekt. Praktyka jest motywem przewodnim na studiach architektonicznych w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo ważnym aspektem podczas porównywania studiów na Wyspach jak i w Polsce. Napotkamy oczywiście także różne zaliczenia, eseje czy nawet same egzaminy, co znów jest to zależne od uczelni i wprowadzonych przez nią modułów.

Na uczelniach skupiających się nieco bardziej na projektowej stronie architektury niż inżynieryjnej, pojęcia matematyczno-fizyczne spotkamy na nieco mniejszych, mniej istotnych modułach. Z drugiej strony w przypadku bardziej inżynieryjnego podejścia uczelni, nacisk na te przedmioty może wzrosnąć, stąd dobrze jest rozeznać się w polityce uczelni i ich podejściu do architektury, mając na uwadze własne zainteresowania i oczekiwania od przyszłej architektonicznej edukacji.

Co warto wiedzieć przed wyborem studiów?

Akredytacje RIBA (Royal Institute of British Architects) i ARB (Architects Registration Board) są kluczowe jeśli chodzi o wybór kursu i uczelni. Gwarantują one nam, to że po ukończeniu tego kierunku (part 3) będziemy pełnoprawnymi architektami. Wybór kursu bez tych akredytacji to strata naszego czasu i pieniędzy, ponieważ dyplom bez tych dwóch akredytacji nie będzie tak samo ważny i szanowany, gdy będziemy starać się o pracę po studiach. 

Inną ważną kwestią dotyczącą samych studiów jest fakt, że architektura na wielu uczelniach wymaga niego większego nakładu finansowego związanego z kupnem różnych materiałów – do rysowania, projektowania i konstruowania modeli. Niemniej jednak spora część uniwersytetów dofinansowuje swoich studentów przez różnego rodzaju zniżki czy stypendia. 

Ciekawostki i rady

Na początku roku wiele uczelni organizuje ‘projekty na rozgrzewkę’. Są to projekty nie zajmujące dłużej niż tydzień, mają na celu wprowadzenie studentów w życie uczelni, pokazanie na czym polega praca w studiu oraz dające okazję, aby poznać kolegów z roku.

Większość uczelni ma studia otwarte 24/7, w których można wykonywać projekty. Jest to bardzo pomocne, ponieważ Twój pokój może nie być na tyle duży, aby np. kleić w nim wielkie modele albo po prostu zmieścić wszystkie materiały artystyczne. Studia są wyposażone w drukarki i drukarki 3D, gilotyny oraz inne przydatne przyrządy, które nie każdy ma w domu. Warto też dodać, że w studio trudniej jest się obijać, bo otaczający nas koledzy i atmosfera motywują nas do działania.

Godzin wykładów na uczelni jest stosunkowo niewiele około 8-14. Jednak w zależności od uczelni jeden lub dwa dni spędzamy w studio z tutorami. Resztę wolnego czasu poświęcamy na rozwijanie projektów.

Godzenie pracy i studiowanie architektury jest jak najbardziej możliwe, jednak to nie lada wyzwanie. Choć na pierwszym roku, może być to łatwiejsze, to im później tym jest trudniej. Musimy pamiętać, że lepiej będzie, gdy będziemy mieć elastyczny grafik i jestesmy zorganizowani. Warto rozważyć pracę w wakacje, by mieć zapas środków, kiedy zbliża się oddanie projektu, a my siedzimy od rana do nocy w studio.

Ważnym aspektem jest również to, że architektura to bardzo wymagający i pochłaniający kierunek. Choć studenci brytyjskich uczelni mają mniej przedmiotów niż studenci polskich to nie znaczy to, że mają więcej wolnego. W teorii można poświęcić na wszystko mniej czasu, ale tak naprawdę poświęcając więcej czasu na pracę, będziemy w stanie stworzyć bardzo dobre portfolio, które jest kluczowym elementem w aplikacji o posadę w biurze architektonicznym i to ono prezentuje nasze umiejętności.

Z końcem roku akademickiego organizowane są tzw. Degree Show, czyli wystawy najlepszych prac i wręczenie nagród najlepszym studentom. W tym czasie wszystkie uczelnie są otwarte dla ludzi z zewnątrz. Będąc studentem samemu można odwiedzić inne uniwersytety, aby porównać poziom, czy poszukać inspiracji.

Studia architektoniczne w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia architektoniczne wyglądają w praktyce – oczami studentów, którzy niegdyś aplikowali na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Natalia

Studiowanie Architektury to nie lada wyzwanie i już po drugim roku wiele osób stwierdza, że nie jest to kierunek dla nich. Pełne zaangażowanie i spore poświęcenie to coś z czym trzeba się zmierzyć. Warto dawać z siebie wszystko już od pierwszych dni studiów, by zdobyć jak najwięcej umiejętności, które potem rozwijają się proporcjonalnie z czasem, a ich szeroki wachlarz jest niezwykle istotny. 

Pierwszy rok pokazał, jak ogromne pokłady pracy i zaangażowania wymaga się od studentów Architektury, jednak w porównaniu z drugim wydaje się być bułką z masłem. Architektura to studia, które sama czasem określam stwierdzeniem “Love and Hate”. Długie godziny w studiu, nieprzespane noce, napędzane poganiający terminami to coś czego można się spodziewać, jednak warto pamiętać jak bardzo satysfakcjonujący i pasjonujący jest to kierunek. Każda spędzona godzina rezultuje naocznym postępem, który jest bardzo motywujący i napędzający do dalszej pracy. Na koniec każdego przepracowanego dnia jest się w stanie fizycznie widzieć swój poświęcony czas. 

Drugi rok to bardzo dobra okazja do eksperymentowania i popychania projektów do granic możliwości, które potem pozwolą nam dobrze wkroczyć w trzeci, najcięższy rok. Na drugim roku warto zainwestować czas na zapoznanie się z różnorakim oprogramowaniem, stylami reprezentacji, bądź modelowania, by jak najlepiej wykorzystać czas. Ciężka praca i poświęcenie drugiego roku w moim przypadku została nagrodzona stypendium, dzięki któremu w przyszłym roku będę mogła się całkowicie poświęcić i skupić się na studiach. Naprawdę warto włożyć w te studia całe serce i dawać z siebie jak najwięcej, bo bardzo nam to zaprocentuje w przyszłej karierze i sam postęp będzie zauważalny już z dnia na dzień.

Julka

Pierwszy rok akademicki na De Montfort University obligował w wykłady, zajęcia grupowe, cotygodniowe tutoriale w grupie oraz indywidualne. Tygodniowo mieliśmy od 9 do 15 godzin zajęć. Choć wiele osób na tym zaprzestawało swoje uczęszczanie na uniwersytet, ja spędzałam tam kolejne 30-40 godzin tygodniowo. Jako że nie pracuję, mogłam sobie na to pozwolić. Pierwszy rok skupia się na eksperymentowaniu, pokazywaniu podstaw i wymaga od nas otwartego umysłu, ale również ciężkiej pracy związanej np. różnego rodzaju projektami. Wiedząc, że jest to najłatwiejszy rok, chciałam z niego wynieść jak najwięcej dla siebie, dlatego przesiadywałam w studiu, gdzie zazwyczaj pracują najlepsi studenci i rozmawiałam z nimi, pytałam się nad czym pracują i starałam się uczyć prosto od nich – co mi BARDZO pomogło. Samo studio (jak i warsztaty) jest w pełni wyposażone, drukarki wielkoformatowe darmowe, a atmosfera zachęca do działania. W ten sposób poznałam wiele niesamowitych i zdolnych ludzi, którzy dzielili się ze mną swoją wiedzą i umiejętnościami. Efekty tego ‘mieszkania’ w studiu widoczne były podczas końcowej prezentacji i zostały nagrodzone tytułem najlepszego studenta na roku. Moja rada? Daj z siebie jak najwięcej, ale nie podchodź do tego nazbyt poważnie i nie stresuj się każdym zaliczeniem. Wykładowcy wiedzą, że jesteś zza granicy i że to twój pierwszy rok, dlatego zawsze służą pomocą i jeżeli tylko widzą, że naprawdę Ci zależy i że pracujesz, traktują się jak dobrego kolegę, który po prostu chce wynieść ze studiów jak najwięcej.

Olga

Z postępem pierwszego semestru odkryłam, że poszukiwanie siebie oraz własnego stylu jest jednym z najistotniejszych elementów na studiach architektonicznych w UK. Ma to związek ze zmianą tutora na początku projektu – każdy z poznanych nauczycieli inaczej postrzega przestrzeń i jej funkcje, a więc to od nas zależy, które z poglądów uznamy za słuszne – co oczywiście nie oznacza, że któreś z nich są niezgodne z prawdą. Byłam wręcz zaskoczona dozwolonym przez tutorów stopniem pomysłowosci. Dowiedziałam się, że rola architekta może polegać nie tylko na wizualnym projektowaniu, ale także na byciu pomysłodawcą całego tematu przewodniczącego projektowanej instytucji. Z powodu różnorodności tematów z jakimi mamy styczność – od szkoły tanecznej do schroniska dla zwierząt – jesteśmy w stanie dowiedzieć sie wielu ciekawostek w każdej z dziedzin.

Wiktoria

Wybierając się na studia do Wielkiej Brytanii nie sądziłam, że już po pierwszym roku tak bardzo zmieni się moje spojrzenie na architekturę i zawód architekta. Na samym początku byłam zawiedziona ilością godzin wykładów i obawiałam się, że wyciągnę z tych studiów mniej niż gdybym wybrała się do polskiej uczelni. Jednak poza ponad dziesięcioma godzinami spędzonymi na wykładach, musimy poświęcać większość swojego czasu w studio, warsztacie czy bibliotece, by nasze projekty nauczyły nas jak najwięcej. Jedną z wielu rzeczy która mnie pozytywnie zaskoczyła na kierunku to kontakt z tutorami i to, że mogą poświęcić nam dużo czasu na rozwijanie naszego projektu i na indywidualną rozmowę. Każdy student architektury potrzebuje ogromnej samodyscypliny, by nie marnować wolnego czasu. Nie ukrywam, że na początku zarówno mnie jak i pozostałym studentom było ciężko przestawić się na tryb pracy  po tak długich wakacjach. Ponadto musimy nastawić się na to, że jeśli chcemy pracować dorywczo i studiować architekturę, to czasu dla siebie i imprezy możemy mieć bardzo mało. Jednak architektura to kierunek który daje mnóstwo satysfakcji i nie wyobrażam sobie studiować niczego innego.

Podsumowując…

Architektura w Wielkiej Brytanii bardzo różni się od tego, co oferują nam polskie uniwersytety i politechniki. Sam sposób przekazywania wiedzy i na co kładziony jest nacisk, daje do myślenia, że architektura to nie tylko bryły i przestrzenie, ale cała filozofia, a przede wszystkim MY – ludzie. Same zajęcia, ich forma oraz zaliczenia są przystępne dla każdego, ale tego co tak naprawdę wymagane jest od nas na tych studiach, to otwarty umysł i chęć do pracy. Decydując się na studia tutaj w UK, musimy być świadomi spektrum różnorodności i eksplozji pomysłów z jakimi się tu spotkamy. Wiele osób z różnych zakątków świata spotyka się tutaj w jednym celu – aby się uczyć. Każdy z innym bagażem doświadczeń, kulturowym. Daje to niesamowite możliwości i sprawia, że kończąc te studia nie tylko zdobywamy prestiżowy dyplom i realne doświadczenie, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie spojrzeć na dany problem z perspektywy wielu innych ludzi, kultur i społeczeństw. Być może to jest tym co sprawia, że studia w Wielkiej Brytanii są cenione na całym świecie i daje pewność absolwentom, że poradzą sobie wszędzie i zawsze.

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.

Be SMART, have PROSPECTS!

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Zanim rozpoczniesz pracę nad personal statement

Personal statement to niemal najważniejszy element Twojej aplikacji, sprawdź na co zwrócić uwagę.
Czytaj więcej

Grupy tematyczne Smart Prospects na Facebooku

Smart Prospects to przede wszystkim społeczność. Poznaj nasze grupy tematyczne na Facebooku, w tym grupy dotyczące mieszkania, pracy, finansów i miast
Czytaj więcej

Personal statement na studia magisterskie w UK

Dowiedz się jak napisać list motywacyjny na studia magisterskie w Wielkiej Brytanii oraz jakich błędów nie popełniać w pisaniu tego listu.
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐