UCAS

The Universities and Colleges Admissions Service in the UK – system aplikacyjny na studia w Wielkiej Brytanii.

UCAS Extra

W przypadku, gdy aplikant nie dostanie od uczelni ofert, bądź wszystkie odrzuci, ma prawo do tzw. extra wyboru. UCAS Extra rozpoczyna się 25 lutego, a kończy 4 lipca.

UCAS Clearing

System, dzięki któremu można aplikować na uczelnie w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca, które wciąż mają wolne miejsca w sytuacjach, gdy nie dostanie się żadnych ofert od uczelni, na które się aplikowało, gdy odrzuciło się wszystkie oferty, bądź aplikuje się po raz pierwszy.

Więcej na ten temat tutaj.

Personal ID

10-cyfrowy numer, który dostaje się podczas zakładania konta UCAS, w formacie: 123-456-7890.

Buzzword

Słowo klucz / hasło, które aplikanci wpisują w aplikacji UCAS, gdy chcą aplikować z daną organizacją (każda organizacja ma swój własny buzzword). Więcej o Buzzword możesz przeczytać tutaj.

Choice

Tzw. wybór, czyli kierunek, na który aplikant aplikuje poprzez UCAS (można aplikować maksymalnie na 5 kierunków/uczelni).

Więcej informacji tutaj:

–  wszystko o UCAS

– jak aplikować

Firm choice

Uczelnia pierwszego wyboru – po dostaniu ofert od wszystkich uczelni w systemie UCAS, aplikant może wybrać jedną uczelnię firm, na którą najbardziej chce się dostać oraz jedną insurance, na którą również chciałby się dostać w przypadku, gdyby nie spełnił wymagań uczelni firm (po spełnieniu wymagań uczelni firm, aplikant automatycznie zostaje na nią przyjęty). Uczelnia insurance powinna mieć niższe wymagania, niż uczelnia pierwszego wyboru. Aplikant nie może wymieniać swoich wyborów, czyli np. w przypadku dostania się na uczelnię pierwszego wyboru, zrezygnować z niej i pójść na uczelnię drugiego wyboru. O tym jak wybrać firm i insurance choices, dowiesz się tutaj.

Insurance choice

Uczelnia drugiego wyboru – po dostaniu ofert od wszystkich uczelni w systemie UCAS, aplikant może wybrać jedną uczelnię firm, na którą najbardziej chce się dostać oraz jedną insurance, na którą również chciałby się dostać w przypadku, gdyby nie spełnił wymagań uczelni firm. Uczelnia insurance powinna mieć niższe wymagania, niż uczelnia pierwszego wyboru. O tym jak wybrać firm i insurance choices, dowiesz się tutaj.

Conditional offer

Oferta warunkowa – uniwersytet na podstawie aplikacji (przewidywane oceny, referencje, personal statement), wysyła ofertę, w której podaje warunki dostania się (np. na jakim poziomie należy zdać maturę, czy i jakie dodatkowe egzaminy są potrzebne itd.). Po spełnieniu opisanych wymagań, aplikant automatycznie zostaje przyjęty na uczelnię.

Unconditional offer

Oferta bezwarunkowa – uniwersytet na podstawie aplikacji oferuje miejsce bez żadnych warunków. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy aplikant jest już po wszystkich egzaminach (matura, egzamin językowy) lub, gdy jego aplikacja (w szczególności personal statement i opisane w nim osiągnięcia) wręcz zachwyciła komisję.

Unsuccessful

Odrzucenie – w przypadku, gdy uczelnia nie chce dać żadnej oferty aplikantowi lub aplikant po uzyskaniu oferty warunkowej, nie spełnia jej wymagań, aplikacja zostaje odrzucona.

Withdraw

Tzw. cofnięcie – zanim uczelnia złoży aplikantowi ofertę, ona lub sam aplikant może wycofać ten wybór.

Entry requirements

Wymagania wstępne – wszystko, co musisz zrobić lub mieć, aby dostać się na dany kierunek (od specyficznych egzaminów i konkretnych wyników z danych przedmiotów po rozmowy wstępne czy testy rekrutacyjne).

Point of entry

Rok studiów, od którego aplikant zamierza zacząć naukę.

Referee

Osoba, która pisze referencje dla aplikanta (zazwyczaj nauczyciel języka angielskiego).

Full-time

Studia przeprowadzane w trybie dziennym.

Part-time

Studia przeprowadzane w trybie zaocznym, trwają dłużej niż full-time.

FdA

Foundation of Arts – roczny lub dwuletni kurs przygotowujący do studiów licencjackich nauk humanistycznych, m.in. gdy aplikant nie ma portoflio na studia artystyczne. Więcej o foundation tutaj.

FdSc

Foundation of Science – roczny lub dwuletni kurs przygotowujący do studiów licencjackich nauk ścisłych/przyrodniczych, m.in. gdy aplikant nie zdał matury z przedmiotów wymaganych przez uczelnię (np. fizyka, chemia). Więcej informacji o foundation tutaj.

BA

Bachelor of Arts – licencjat nauk humanistycznych. Więcej na temat studiów licencjackich tutaj.

BSc

Bachelor of Science – licencjat nauk ścisłych/przyrodniczych. Więcej na temat studiów licencjackich tutaj.

LLB

Bachelor of Laws – licencjat prawa. Więcej informacji na temat studiów licencjackich tutaj

MA

Master of Arts – magister nauk humanistycznych. Więcej informacji o studiach magisterskich tutaj.

MSc

Master of Science – magister nauk ścisłych/przyrodniczych. Więcej informacji o studiach magisterskich tutaj.

MEng

Master of Engineering – magister inżynier. Więcej informacji o studiach magisterskich tutaj.

LLM

Master of Laws – magister prawa. Więcej informacji o studiach magisterskich tutaj.

PhD

Doctor of Philosophy – doktorat.

Module

Przedmiot na danym kierunku, tzw. moduł.

Gap year

Rok przerwy, najczęściej między szkołą średnią a wyższą, podczas którego można podróżować, pracować, bądź uczęszczać na odpowiednie kursy.

A level

The General Certificate of Education Advanced Level – brytyjski odpowiednik polskiej matury.

Predicted Grades

Przewidywane oceny – najwyższe wyniki maturalne, jakie uczeń jest w stanie osiągnąć.

SLC

Student Loan Company – organizacja zajmująca się przyznawaniem rządowych kredytów studenckich w Anglii.

SAAS

Student Awards Agency for Scotland – organizacja zajmująca się przyznawaniem rządowych funduszy studenckich w Szkocji.

IELTS

International English Language Testing System – międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeprowadzany m.in. w Polsce i honorowany na większości brytyjskich uczelni.

Więcej informacji na ten temat tutaj.