UCAS

The Universities and Colleges Admissions Service in the UK – system aplikacyjny na studia w Wielkiej Brytanii.

UCAS Conservatories / CUKAS

System aplikacyjny na studia związane ze sztuką widowiskową w Wielkiej Brytanii (taniec, teatr, muzyka).

UCAS Extra

W przypadku, gdy aplikant nie dostanie od uczelni ofert, bądź wszystkie odrzuci, ma prawo do tzw. extra wyboru. UCAS Extra rozpoczyna się 25 lutego, a kończy 4 lipca.

UCAS Clearing

System, dzięki któremu można aplikować na uczelnie w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca, które wciąż mają wolne miejsca w sytuacjach, gdy nie dostanie się żadnych ofert od uczelni, na które się aplikowało, gdy odrzuciło się wszystkie oferty, bądź aplikuje się po raz pierwszy.

Więcej na ten temat tutaj.

Personal ID

10-cyfrowy numer, który dostaje się podczas zakładania konta UCAS, w formacie: 123-456-7890.

Buzzword

Słowo klucz / hasło, które aplikanci wpisują w aplikacji UCAS, gdy chcą aplikować z daną organizacją (każda organizacja ma swój własny buzzword). Więcej o Buzzword możesz przeczytać tutaj.

Choice

Tzw. wybór, czyli kierunek, na który aplikant aplikuje poprzez UCAS (można aplikować maksymalnie na 5 kierunków/uczelni).

Więcej informacji tutaj:

–  wszystko o UCAS

– jak aplikować

Firm choice

Uczelnia pierwszego wyboru – po dostaniu ofert od wszystkich uczelni w systemie UCAS, aplikant może wybrać jedną uczelnię firm, na którą najbardziej chce się dostać oraz jedną insurance, na którą również chciałby się dostać w przypadku, gdyby nie spełnił wymagań uczelni firm (po spełnieniu wymagań uczelni firm, aplikant automatycznie zostaje na nią przyjęty). Uczelnia insurance powinna mieć niższe wymagania, niż uczelnia pierwszego wyboru. Aplikant nie może wymieniać swoich wyborów, czyli np. w przypadku dostania się na uczelnię pierwszego wyboru, zrezygnować z niej i pójść na uczelnię drugiego wyboru. O tym jak wybrać firm i insurance choices, dowiesz się tutaj.