Buzzword

You are here:
< Back

Słowo klucz / hasło, które aplikanci wpisują w aplikacji UCAS, gdy chcą aplikować z daną organizacją (każda organizacja ma swój własny buzzword). Więcej o Buzzword możesz przeczytać tutaj.