Conditional offer - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Conditional offer

How Can We Help?

You are here:
< Back

Oferta warunkowa – uniwersytet na podstawie aplikacji (przewidywane oceny, referencje, personal statement), wysyła ofertę, w której podaje warunki dostania się (np. na jakim poziomie należy zdać maturę, czy i jakie dodatkowe egzaminy są potrzebne itd.). Po spełnieniu opisanych wymagań, aplikant automatycznie zostaje przyjęty na uczelnię.

© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐