Conditional offer

You are here:
< Back

Oferta warunkowa – uniwersytet na podstawie aplikacji (przewidywane oceny, referencje, personal statement), wysyła ofertę, w której podaje warunki dostania się (np. na jakim poziomie należy zdać maturę, czy i jakie dodatkowe egzaminy są potrzebne itd.). Po spełnieniu opisanych wymagań, aplikant automatycznie zostaje przyjęty na uczelnię.