Unsuccessful

You are here:
< Back

Odrzucenie – w przypadku, gdy uczelnia nie chce dać żadnej oferty aplikantowi lub aplikant po uzyskaniu oferty warunkowej, nie spełnia jej wymagań, aplikacja zostaje odrzucona.