Unsuccessful

You are here:
< Back

Odrzucenie – w przypadku, gdy uczelnia nie chce dać żadnej oferty aplikantowi lub aplikant po uzyskaniu oferty warunkowej, nie spełnia jej wymagań, aplikacja zostaje odrzucona.

Previous Undergraduate / Bachelor’s degree
Next Withdraw
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐