Firm choice

You are here:
< Back

Uczelnia pierwszego wyboru – po dostaniu ofert od wszystkich uczelni w systemie UCAS, aplikant może wybrać jedną uczelnię firm, na którą najbardziej chce się dostać oraz jedną insurance, na którą również chciałby się dostać w przypadku, gdyby nie spełnił wymagań uczelni firm (po spełnieniu wymagań uczelni firm, aplikant automatycznie zostaje na nią przyjęty). Uczelnia insurance powinna mieć niższe wymagania, niż uczelnia pierwszego wyboru. Aplikant nie może wymieniać swoich wyborów, czyli np. w przypadku dostania się na uczelnię pierwszego wyboru, zrezygnować z niej i pójść na uczelnię drugiego wyboru. O tym jak wybrać firm i insurance choices, dowiesz się tutaj.