Choice

You are here:
< Back

Tzw. wybór, czyli kierunek, na który aplikant aplikuje poprzez UCAS (można aplikować maksymalnie na 5 kierunków/uczelni).

Więcej informacji tutaj:

–  wszystko o UCAS

– jak aplikować