Co z pre-settled jeśli wyjechałem/wyjeżdżam/wyjadę z UK?

Jeśli

Posiadasz już status pre-settled – pamiętaj, że jest on ważny 5 lat, jednak jeśli spędzisz poza UK 2 lata z rzędu – stracisz status pre-settled. Uwaga – dopuszczalny jest jeden rok, który się “nie liczy” jeśli spędzasz go poza UK np. z powodów zdrowotnych.
Czekasz na przyznanie pre-settled – nic się nie stanie, nadal możesz przylecieć do UK, nawet jeśli status nie został jeszcze potwierdzony.
Nie aplikowałem/am jeszcze o status pre-settled – jeśli spełniasz warunki, pamiętaj, że masz tylko 6 miesięcy od opuszczenia UK na aplikację o status pre-settled; polecamy zrobić to jak najszybciej, cały proces odbywa się online i trwa kilka minut.

Kiedy aplikować o status (pre-)settled

O status (pre-)settled teoretycznie można aplikować aż do czerwca 2021. Polecamy jednak aby aplikować jak najszybciej (aplikacja trwa kilka minut i odbywa się w pełni online).

Uwaga – jeśli opuściłeś/aś UK – masz maksymalnie 6 miesięcy od opuszczenia UK na aplikację o (pre-)settled status. Przykładowo, jeśli wyprowadziłeś/aś się z UK w listopadzie 2020 – czas na aplikację masz do maja 2021. Jeśli wyprowadziłeś/aś się z UK w marcu 2020 – Twój czas na aplikację był do września 2021.

Jeśli masz już przyznany status (pre-)settled – nie musisz nic robić 🙂

Czy potrzebuję wizę?

Jeśli przeprowadziłeś/aś się do UK przed 31/12/2020 i zaaplikowałeś/aś (lub otrzymałeś/aś już) o status (pre-)settled nie potrzebujesz wizy. Status (pre-)settled zapewnia Ci prawa i możliwości na zasadach takich jak dotychczas i umożliwia Ci niezmiennie pracę, życie, mieszkanie, studiowanie i korzystanie z funduszy publicznych na zasadach sprzed Brexitu.

Jeśli nie posiadasz statusu (pre-)settled (bez względu na to czy masz już rozpoczęte studia w UK czy nie) niestety potrzebujesz wizę aby móc kontynuować (lub zacząć) studia w Wielkiej Brytani.

Czym jest (pre-)settled status w UK?

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) zmianie uległy zasady przyjazdów do Wielkiej Brytanii dla osób z UE. Osoby, które przeprowadziły się do UK przed końcem okresu przejściowego (31/12/2020) mają jednak prawo do aplikacji i otrzymania statusu (pre-)settled, dzięki któremu zachowają dotychczasowe prawa i przywileje i bez zmian będą mogli mieszkać, pracować, studiować w UK czy korzystać z benefitów i innego rodzaju publicznych finansów.

Jeśli mieszkasz w UK mniej niż 5 lat otrzymasz status pre-settled, który jest ważny przez 5 lat. W trakcie czasu bycia pre-settled gdy minie Ci 5 lat pobytu w UK (w ciągu) możesz zaaplikować o status settled.

Jeśli mieszkasz w UK ponad 5 lat otrzymasz status settled bez terminu ważności.