Studia pedagogiczne w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszą obecną studentką brytyjskiej uczelni.

Zawód nauczyciela jest niewątpliwie dość kontrowersyjny i każdy, kto się na niego decyduje, zadaje sobie z pewnością wiele pytań. Przede wszystkim czy jest to zawód opłacalny i czy w ogóle można dostać pracę po ukończeniu studiów pedagogicznych. Na szczęście, osoby zainteresowane zarówno studiami pedagogicznymi jak i studiami na Wyspach, mają przed sobą wiele możliwości. W końcu system edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii skupia się tylko na teorii, ale także na praktyce! 

Brytyjskie uczelnie dają swoim studentom pedagogiki szansę na to, aby sami stworzyli zajęcia i lekcje w przedmiotach, które ich interesują. Nie brakuje także praktyki, ponieważ każdy uczeń na drugim  lub na drugim i trzecim roku studiów ma możliwość – a wręcz obowiązek – wziąć udział w zajęciach praktycznych w szkole. Uczelnie brytyjskie dają także mnóstwo możliwości poza zajęciami. To znaczy, że zwykle współpracują z wieloma firmami i organizacjami, które oferują staże czy pracę jako wolontariusz w danym projekcie przedszkolnym lub szkolnym. Takie projekty pozwalają zbudować swoją pewność siebie, sprawdzić czy uczniowi podoba się ten zawód już od pierwszego roku nauki, a także dać możliwość sprawdzenia się w zadaniach, które towarzyszą każdemu nauczycielowi na co dzień.

Najpopularniejsze kierunki

Wyspy oferują wiele ciekawych kierunków pedagogicznych, które mogą zadowolić każdego zainteresowanego nie tylko  najbardziej podstawowym i ogólnym kierunkiem, jakim jest Education ale także tymi, które bywają bardziej kompleksowe i skupiają się ściśle na danej dziedzinie i przedmiocie zainteresowania.

Najpopularniejsze kierunki pedagogiczne w Wielkiej Brytanii to:

Education (Studies)

Jest to kierunek, na którym studenci mają okazję zapoznać się z zagadnieniami, które dotyczą ogólnie edukacji tj. nauczanie, uczenie się, psychologia, odpowiedni research. Ten kierunek będzie skupiał się na ogólnym zrozumieniu kierunków pedagogicznych i podstawowych pojęć i zagadnień. Może pomóc osobom nie do końca zdecydowanym jaki kierunek i zawód ostatecznie wybrać. To kurs, który wyjaśni Ci także jak wygląda nauczanie na różnych etapach życia, od etapu przedszkolnego do etapu akademickiego i nie tylko.

Early Years and/or Primary Education/Teaching

Studenci kierunków typu Early Years czy Primary Education (lub ich połączeń) skupiają się głównie na tym jak uczyć dzieci w określonym wieku (w zależności od kierunku może to być np. 3-7 lat lub 5-11). Ten kurs ma za zadanie nie tylko przedstawić jak uczyć dzieci/młodzież w tym wieku, ale także pozwala zdobyć wiedzę na temat uczniów w tym przedziale wiekowym, co związane jest z również takimi dziedzinami jak psychologia, socjologia, prawo. Przedmioty oferowane na tego typu kierunkach to m.in.: Introduction to Psychology for Childhood Studies, Child and Adolescent Psychology, Youth Policy and Social Welfare itd.

Secondary Education/Teaching

Ten kurs skupia się na tym, jak uczyć młodzież w wieku od ok. 11 lat do pełnoletności. Jest bardzo podobny do tego opisanego powyżej, z tym, że opiera się na nauczaniu osób o kilka lat starszych, które powoli muszą decydować o swojej przyszłości.

Special Educational Needs / Special Education

Niewątpliwie jest to kierunek przeznaczony dla tych osób, które wiążą swoją przyszłość z niesieniem pomocy i nauczaniem osób niepełnosprawnych i potrzebujących specjalnej opieki. Na tym kierunku, studenci uczeni są o różnych chorobach czy też jak działa mowa, język i komunikacja u osób ze specjalnymi potrzebami; jak się zachowują, jak trzeba reagować, jak uczyć i pomagać takim uczniom, którzy wymagają więcej opieki. Przykładowe przedmioty to: Introduction to Special Education, Teaching Children with Special Educational Needs and Disabilities, Therapeutic Teaching and Learning, Communication and Interaction, Supporting Diverse Learners itd.

TEFL / TESOL

Teaching English as a Foreign Language / Teaching English to Speakers of Other Languages – na tych kierunkach dowiesz się jak uczyć języka angielskiego, który dla uczniów jest ich językiem obcym; jak uczyć angielskiego w różnych kontekstach i warunkach a także jak wygląda zawód nauczyciela. Kurs ten jest idealny dla osób, które marzą o pracy nauczyciela angielskiego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie! Przedmioty, których możesz się spodziewać na tych studiach to m.in.: Foundations of TEFL, Language in Society, Practical training in TEFL, Methods, Linguistics and Sociolinguistics. Kierunek może oferować również możliwość uczenia się języka obcego.

TESL

Teaching English as a Second Language – ten kierunek jest dokładnie taki sam jak TEFL / TESOL. Różnica w nazwach jest związana jedynie z kwestią zamieszkania osób, które chcą uczyć się języka. Mówi się, że TESL jest dla osób, które mieszkają w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym, a oni sami nie umieją angielskiego, więc angielski będzie ich drugim językiem. TEFL natomiast jest opisywany jako ten kierunek, który jest dla osób chcących nauczyć się angielskiego dla przyjemności czy do pracy, i może to być ich nawet trzeci, piąty język. Są to tylko i wyłącznie różnice związane z nazwą, ale sam kierunek jest praktycznie taki sam jak TEFL.

Education (Studies) and…

 • Psychology
 • Mathematics
 • Chemistry
 • History
 • i wiele innych

Tego typu kierunki pozwalają na poszerzenie również swojej wiedzy z innych dziedzin, by w przyszłości móc uczyć np. historii.

Możliwości dalszej nauki

Brytyjskie uczelnie oferują możliwość dalszego kształcenia po licencjacie – studia magisterskie i doktoranckie. Co ciekawe, na Wyspach studia magisterskie trwają tylko rok (jeśli zdecydujesz się na studia full-time; ew. 2 w przypadku studiów part-time), co pozwala na szybsze ukończenie studiów niż w Polsce.

Studia drugiego stopnia

Studia magisterskie oferują takie kursy, jak:

 • MA Teaching English to Speakers of Other Languages
 • MA Chinese-English Translation and Professional Practice
 • MA Education (International Education, Learning and Teaching, Educational Leadership and Management)
 • MSc Medical and Clinical Education
 • MA Education Practice
 • MA English Language Teaching

Można także oczywiście znaleźć takie studia drugiego stopnia, które są skupione tylko na jednym przedmiocie np. MA History, MA Mathematics etc.

Doktorat

Jeśli chodzi o studia doktoranckie, można znaleźć kierunki takie, jak np.:

 • PhD English Language Teaching
 • PhD Professional Doctorate in Education
 • PhD Education
 • PhD Education (Postgraduate Research)
 • PhD Education and Sociology

Kursy i praktyki

Dodatkowo, gdy zdobędzie się jakąkolwiek praktykę w poprzednich latach nauki, można znaleźć oferty rocznych lub kilkumiesięcznych praktyk związanych na przykład z:

 • Early Years Initial Teacher Training
 • Post-Compulsory Education and Training
 • School Direct Training Programme (niektóre bywają płatne, a niektóre są za darmo)
 • Postgraduate Certificate in Education (PGCE) – jest to roczny kurs, który ma na celu udoskonalenie umiejętności z zakresu uczenia.

Na Wyspach oferowane są także kursy po studiach licencjackich i magisterskich, które są prowadzone przez szkoły i uniwersytety. Po takich kursach można otrzymać dyplom Professional Graduate Diploma in Education (PGDE). W Walii można także znaleźć kurs Graduate Teacher Programme (GTP), który zwykle oferowany jest przez szkoły, ale wymaga wiedzy z danego przedmiotu, którym jest się zainteresowanym (jako dowód może to być stopień naukowy lub kwalifikacje zdobyte z danego przedmiotu). Więcej informacji można znaleźć na przykład na tej stronie: https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/teacher-training-and-education/routes-into-teaching.

Ścieżki kariery i zarobki po studiach pedagogicznych

Mogłoby się wydawać, że kierunki pedagogiczne nie mają wiele do zaoferowania i dalsza kariera jest bardzo ograniczona. Jednak studia pedagogiczne to bardzo obszerny kierunek, który zawiera i oferuje wiele ciekawych miejsc pracy. Bardzo istotne w zawodzie nauczyciela jest z kolei to, aby mieć pasję i chęć pracy z dziećmi i młodzieżą. Poniżej przedstawione są najpopularniejsze zawody po ukończeniu studiów pedagogicznych wraz z ich zarobkami.

Early Years Teacher

To zawód, w którym nauczyciel pracuje z najmłodszymi w wieku od 0-5 w żłobkach i przedszkolach. Zadanie nauczyciela to przede wszystkim umiejętność nauczania najmłodszych poprzez zabawę. Ważne jest, aby nauczyciel potrafił stworzyć przyjazną atmosferę, w której potrafi umiejętnie motywować i zachęcać najmłodszych do zdobywania wiedzy o świecie, który ich otacza.

Zarobki: Nauczyciel zaczynający swoją karierę w Early Years ma możliwość zarobienia od £16.000 do £18.000 rocznie, jednak po zdobytym doświadczeniu i praktyce, zarobki wahają się w granicach nawet od £22.000 do £30.000.

Primary School Teacher

Zajmuję się pracą w szkole podstawowej, w Anglii jest to praca z dziećmi w wieku od 3-5, 5-7 i 7-11. W Polsce będzie to możliwość pracy z dziećmi od w wieku przedszkolnego do ostatniej klasy podstawowej. Zadaniem nauczyciela będzie umiejętność organizowania zajęć i tworzenia planu pracy. Jak w każdym z tych zawodów, niezbędna będzie umiejętność motywowania uczniów do pracy i tworzenia ciekawych zajęć, które pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Zarobki: Nauczyciele w tym sektorze, mogą zarobić od £24.000 do £35.000. Po odpowiednim doświadczeniu i latach pracy, nauczyciel może zarobić od £40.000 do nawet £100,000 rocznie!

Secondary School Teacher

Secondary School Teacher to zawód dla osób zainteresowanych pracą w szkole podstawowej i liceum. Praca obejmuje naukę dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia. Jak w przypadku poprzednich zawodów nauczycielskich, praca polega na tworzeniu planu pracy i przygotowaniu lekcji, a następnie nauczania danego przedmiotu – może to być język polski, matematyka, historia itd. Na tym etapie należy pamiętać, że praca może obejmować obowiązek przygotowania uczniów do egzaminów końcowych.

Zarobki: Nauczyciele w tym przypadku mogą liczyć na zarobki obejmujące takie kwoty jak £24.000 – £35.000 rocznie. Jednak wszystko zależy od miejsca pracy, ponieważ zarobki w Londynie mogą być zdecydowanie wyższe, a w mniejszym miasteczku niższe.

Further Education Teacher

Nauczyciel ma możliwość podjęcia pracy w trzech głównych obszarach tj.:

 • przygotowywanie młodzieży do pracy i dalszej kariery,
 • przygotowywanie uczniów do egzaminów na koniec szkoły podstawowej i/lub szkoły średniej (angielskie odpowiedniki to GCSE i A-level),
 • nauczanie z konkretnego przedmiotu, np. matematyka, literatura, czy nauczanie języka angielskiego jako język obcy.

Ten zawód jest zdecydowanie bardziej obszerny, ponieważ pozwala na pracę z młodzieżą w różnych przedziałach wiekowych tj. 14-19, a także daje możliwość pracowania w szkole podstawowej, liceum, technikum lub w szkole zawodowej.

Zarobki: W tym przypadku, zarobki mogą się różnić w zależności od doświadczenia i szkoły, w której zostanie podjęta praca. Nauczyciel ma możliwość zarobienia od £19.000 do nawet £36.000 rocznie. Nauczyciele, którzy mają za sobą duże doświadczenie i dłuższe lata pracy mogą zarobić od £36.000 do ponad £40.000. Zarobki mogą różnić się także od regionu i kraju. Osoby z najdłuższym stażem pracy mogą liczyć na zarobki nawet do £90,000 rocznie.

English (as a foreign language) Teacher

Jako nauczyciel języka angielskiego będziesz miał(a) możliwość nauczania tego przedmiotu tych, dla których język angielski jest językiem obcym. Dużym plusem tego zawodu jest, iż nie jest się ograniczonym. Można znaleźć pracę zarówno w przedszkolu, szkole podstawowej jak i w liceum/technikum a także w szkole językowej w dowolnym kraju.

Zarobki: Zarobki na początku mogą zaczynać się od £14.000 w zależności od miejsca pracy i mogą sięgać do £25.000 rocznie. Po nabyciu odpowiedniego doświadczenia, nauczyciel może liczyć na zarobki sięgające od £27.000 do £33.000 rocznie. Jednak ci, którzy pracują w wyższych szkołach i mają odpowiednie doświadczenie mogą zarabiać powyżej £35.000 rocznie.

Special Educational Needs Teacher

Jako Special Educational Needs Teacher będziesz miał(a) za zadanie pracować z dziećmi i młodzieżą, którzy potrzebują szczególnej pomocy, bądź więcej uwagi i czasu ze strony nauczyciela. Możesz pracować indywidualnie z jednym uczniem, bądź w mniejszej grupie uczniów z zaburzeniami ruchowymi, trudnościami w mowie, słuchu czy piśmie.

Zarobki: Nauczyciel w tym sektorze może liczyć na zarobki od £24.000 do £35,000 rocznie w Anglii i Walii. Ponadto, nauczyciel z doświadczeniem może zarobić od £37.000 do £40.000 rocznie.

Teaching Assistant

Praca jako Teaching Assistant to głównie praca związana z pomocą “głównemu” nauczycielowi, który prowadzi lekcje w danej grupie, klasie. Teaching Assistant może znaleźć pracę w przedszkolu jak i w szkołach podstawowych, a zakres obowiązków może obejmować pomoc uczniom w całej klasie, w grupie, bądź indywidualnie.

Zarobki: Teaching Assistant pracując full-time może liczyć początkowo na zarobki rzędu £15.000 rocznie, a po osiągnięciu większego doświadczenia może liczyć na kwoty do £25.000 rocznie.

Private Tutor

Prywatny nauczyciel przyjmuje lekcje prywatnie, co oznacza, że w tym samym czasie może pracować w szkole, a dzięki pracy dodatkowej może oczekiwać na większe zarobki. Zadaniem nauczyciela jest – tak jak w pozostałych przypadkach – pomoc uczniowi, który chce poszerzyć swoją wiedzę lub ją udoskonalić. Nauczyciel nie musi mieć konkretnego wykształcenia (jeśli nie pracuje w szkole), lecz powinien spełniać wymagania i oczekiwania ucznia. 

Zarobki: Prywatni nauczyciele mogą zarobić pomiędzy £30 a £42 na godzinę. Kwota zależy głównie od nauczyciela i rynku pracy. Cena na godzinę może także sięgać od £50 do £60, w zależności od przedmiotu.

Wymagania na kierunki pedagogiczne

Na kierunki pedagogiczne jest łatwiej się dostać z tego względu, że jest większa swoboda przedmiotów wymaganych. Nikt nie będzie od przyszłego studenta wymagał rozszerzonej geografii, gdy na przykład chce studiować Education. Jednak gdy ktoś chciałby uczyć konkretnego przedmiotu (np. matematyki czy historii), musi mieć na uwadze te rozszerzone przedmioty.

Wymagania maturalne

Jeśli chodzi o przedmioty maturalne to na pewno będzie wymagany poziom rozszerzony z języka angielskiego i może też zdarzyć się, iż uczelnia będzie wymagać ustnego angielskiego. Konkretne przedmioty będą wymagane tylko od osób, które chciałyby uczyć właśnie tego konkretnego przedmiotu. Reszta przedmiotów maturalnych będzie zależała od Ciebie. Dana uczelnia może więc prosić o co najmniej jeden, dwa lub trzy przedmioty rozszerzone w tym rozszerzony język angielski.

Wymagania językowe

Tutaj już sprawa może wyglądać bardzo różnie w zależności od tego jaką uczelnią jesteś zainteresowany/a. Takie uczelnie jak Essex, Lancaster czy Brunel nie wymagają egzaminu językowego IELTS od polskich studentów, jednak są i takie, które proszą o zdanie tego egzaminu przed rozpoczęciem studiów.

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Zanim wybierzesz odpowiedni kierunek i uczelnie, upewnij się, że oferują one edukację a także warunki do nauki i rozwoju na najwyższym poziomie:

QTS / QLTS

To nic innego jak Qualified Teacher Status, który musi posiadać kierunek studiów, jeżeli chce się po nim wykonywać zawód nauczyciela w angielskiej lub walijskiej szkole podlegającej pod lokalne władze.

Placement Year

Placement Year polega na pracy podczas trzeciego roku akademickiego, różnica polega na tym, że zwykle placement musi być znaleziony przez ucznia. Uczelnia oczywiście pomaga w tym procesie, może sprawdzić CV, cover letter, jednak dane miejsce pracy trzeba poszukać samemu. Placement Year jest świetny dla osób, które chciałyby przez rok nabrać praktyki, zwłaszcza, że jest mnóstwo szkół zagranicznych poszukujących każdego roku Teacher Assistants. Może to być świetna okazja do zarobienia a także pozyskania jeszcze większej wiedzy, wprawy i przede wszystkim doświadczenia. Oczywiście osoby zainteresowane Placement Year a będące na kierunku pedagogicznym, nie muszą tylko i wyłącznie kierować się w stronę pracy jako nauczyciel. Przez to, że uczeń sam poszukuje firmy/szkoły itd., może spróbować czegoś nowego, jednak ważne jest jakiekolwiek zainteresowanie i doświadczenie.

Więcej informacji na temat placement year znajdziesz w naszym artykule tutaj.

Year Abroad

Warto przed wyborem kierunku zobaczyć czy uczelnia oferują Year Abroad lub Placement Year. Jest to opcja dodatkowa, która trwa rok (między drugim a trzecim rokiem studiów), co oznacza, że studiowanie przesuwa się o kolejny rok i będzie trwać 4 lata. Idealny wybór dla wszystkich tych, którzy chcieliby wyjechać do zupełnie innego kraju na cały rok akademicki. Jeśli ktoś jest zainteresowany Year Abroad, warto sprawdzać czy w ogóle uczelnia oferuje takie wymiany i jeśli tak to z jakimi krajami i uczelniami.

Dodatkowe informacje

Na Wyspach uczelnie oferują bardzo dużo dodatkowych wydarzeń i kursów, które mogą pomóc nabrać większe doświadczenie w przyszłej karierze. Każda uczelnia współpracuje z różnymi firmami i szkołami organizującymi np. darmowe szkolenia. To wszystko jest po to, aby już na pierwszym roku dać Ci pewność czy dany zawód jest dla Ciebie, czy może to jednak to nie to.

Studia pedagogiczne w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia pedagogiczne wyglądają w praktyce – oczami studentki, która niegdyś aplikowała na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

“Osobiście studiuję Teaching English as a Foreign Language na University of Essex i mogę serdecznie polecić kierunek jak i uczelnie wszystkim tym, którzy są zainteresowani kierunkiem nauczycielskim! Dzięki temu kierunkowi naprawdę w końcu zrozumiałam, że jestem w 100% zainteresowana tym zawodem. Nauczyciele przedstawiają wiedzę w sposób bardzo zrozumiały, mamy możliwość wypowiedzenia się, podyskutowania na sprawy związane z danym tematem a także doświadczenia trochę praktyki w postaci tworzenia własnych zajęć. Jeden esej z przedmiotu, który nazywa się TEFL zawierał właśnie stworzenie 3-godzinnych zajęć lekcyjnych, które miały skupić się na pisaniu i czytaniu. Oj, nie macie pojęcia jak bardzo ucieszyłam się z takiego rodzaju eseju! Każde takie zadanie, może pozwolić Tobie ocenić jak bardzo jesteś zainteresowana/y tym kierunkiem już na pierwszym roku! Także wzięłam udział w programie Teaching Pipeline, który polega na udoskonaleniu, a bardziej na możliwości zobaczenia czy w ogóle bycie nauczycielem Cię interesuje! Cały projekt jest przygotowany dla uczniów studiujących kierunki pedagogiczne (możesz uczyć matematyki, historii, angielskiego itd.) a mających zerowe lub minimalne doświadczenie. Uczelnie brytyjskie oferują bardzo dużo ciekawych wydarzeń i projektów związanych z kierunkami pedagogicznymi – co ważne, trzeba brać w nich udział; udzielać się i korzystać ze wszelkich możliwości jakie dają brytyjskie uczelnie! Na pewno się nie zawiedziesz – ja jestem zachwycona! Ogólnie nauczyciele są bardzo pomocni, wyrozumiali i mają ogromne doświadczenie w pracy z uczniami z całego świata. Moje dwie nauczycielki, które są fantastyczne, miały możliwość pracy między innymi w Chinach czy Japonii, pracując w różnych warunkach. To pozwala czerpać wiedzę z ich własnych doświadczeń, a także wyobrazić sobie siebie samych – jak ja bym się zachowała w danych sytuacji i czy umiałabym sobie poradzić, czy umiałabym przekazać wiedzę w odpowiedni sposób itd. Serdecznie polecam i nie wahaj się, jeśli tylko czujesz, że bycie nauczycielem to coś co chciał(a)byś robić w życiu.”

Podsumowując…

Kierunki pedagogiczne są z pewnością dla tych, którzy wierzą że edukacja ma sens. Kierunki pedagogiczne wymagają oddania i poświęcenia – w końcu jak to się mówi “znajdź zawód, który sprawi Ci radość, a nie przepracujesz żadnej godziny w życiu”. Nauczyciele powinni czuć powołanie, gdyż to zawód, który wymaga pasji i chęci do ciągłego rozwoju oraz nadążania za ciągłymi zmianami edukacyjnymi. Zawód ten na pewno jest dla osób dynamicznych, lubiących zmiany i nie chcących się nudzić w pracy! Jeśli czujesz powołanie, wiesz w głębi serca, że studia pedagogiczne to jest właśnie TO, nie wahaj się i spróbuj! Uczelnie brytyjskie są w stanie dać Ci odpowiednią praktykę i rozeznanie w zawodzie już po pierwszym roku! Nigdy nie bój się zmian, warto iść do przodu, Wyspy czekają na Ciebie!

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak ja kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko mnie ale i innych studentów i aplikantów brytyjskich uczelni.