Studia socjologiczno-kryminologiczne w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentkami brytyjskich uczelni.

Zuza

De Montfort University

Criminal Investigation & Policing BA

Ola

Nottingham Trent University

Sociology BA

Socjologia, antropologia i kryminologia od zawsze szły ze sobą w parze. W końcu wszystkie z nich skupiają się w jakiś sposób na człowieku. Są to jedne z najbardziej popularnych kierunków wybieranych przez polskich (i nie tylko!) studentów. Dają mnóstwo możliwości na wielu płaszczyznach, co postaramy się Wam pokazać w poniższym artykule.

Dlaczego studia w Wielkiej Brytanii a nie w Polsce? Jak się zaraz przekonacie, macie tu szeroki zakres kierunków związanych z wyżej wymienionymi kursami, a także “hybrydy”, które pozwalają wam połączyć dwa (lub więcej) kierunki. Daje to szansę na jeszcze większy rozwój i poszerzenie swoich perspektyw na przyszłość.

Najpopularniejsze kierunki

Wszystkie dziedziny mają swoje główne kierunki, które są bardzo dobrym przygotowaniem do określonego zawodu, jednak brytyjskie uniwersytety mają również ofertę dla studentów chcących poszerzyć swoją edukację w łączonych dziedzinach. Poniżej macie ogólny zarys poszczególnych kierunków socjologiczno-kryminologicznych.

Sociology

Socjologia jest dziedziną nauk społecznych, której głównym zadaniem jest badanie procesów i zmian zachodzących w społeczeństwie. Studiowanie tego kierunku wiąże się nie tylko z wiedzą z zakresu przedmiotów humanistycznych (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie), ale także z zadaniami wykonywanymi na kierunkach ścisłych (np. analiza danych statystycznych, tworzenie ankiet, poznawanie metod badawczych i sposobów gromadzenia potrzebnych informacji). Zdawane przez Ciebie przedmioty maturalne nie mają więc tak dużego znaczenia. Wystarczy, że pragniesz poszerzyć swoją wiedzę o otaczającym świecie z wielu perspektyw oraz, oczywiście, spełnisz konkretne wymogi uczelni, na którą aplikujesz. Ze względu na to, iż socjologia jest niezwykle rozbudowanym przedmiotem, studenci mogą wybierać konkretne moduły, które najbardziej ich interesują – np. badanie wpływu religii na współczesne społeczeństwo, czy aspekty socjologiczne w polityce.

Anthropology / Social Anthropology

Kierunek ten skupia się przede wszystkim na człowieku i jego ewolucji a także na tym, jak postrzega i tworzy świat na przestrzeni wieków. Zahacza również o zróżnicowanie współczesnego społeczeństwa, języki, kulturę, pokrewieństwo, religię, płeć czy etnografię. Możesz spodziewać się również zajęć z tematów takich, jak rasa, ludzkie ciało, polityka, międzynarodowe relacje i rozwój, dzieciństwo i młodość oraz edukacja.

Criminology

W dużej mierze jest to socjologia w kontekście szeroko pojętego “crime” oraz jednocześnie jeden z wiodących i najbardziej popularnych kierunków 2018 roku.  Zawiera w sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kryminologii. Głównym założeniem kierunku jest poznanie motywów, przebiegu oraz skutków jakie mają przestępstwa. Badany jest również wpływ przestępczości na społeczeństwo oraz ofiary. Ucząc się na tym kierunku masz szeroki wybór ścieżek kariery, co jest bardzo atrakcyjne dla studentów. Nie musisz iść w tym samym kierunku od momentu wybrania studiów, ale możesz łączyć różne drogi rozwoju aby osiągnąć sukces. 

Policing

Kierunek, który przede wszystkim skupia się na działalności policji. Dzięki analizie różnych przypadków, będziesz w stanie sprawnie rozróżnić i wybrać odpowiedni model postępowania i dochodzenia w przyszłości. Oprócz tego, studenci uczą się kodeksów i regulaminów policyjnych, aby w przyszłości mieć podstawy do rozpoczęcia pracy w wybranym zawodzie. Wiele uczelni oferuje współpracę z miejscową policją, co może dać Ci ogromną szansę na płatny staż. Po ukończeniu tego kierunku otrzymasz również Certificate in Knowledge of Policing (CKP), co pomoże Ci w dalszych etapach rozwoju.

Social Work / Social Policy

W największym skrócie, studia te przygotowują absolwenta kierunku do zawodu pracownika socjalnego. Na czym polega jego rola? Najważniejszym celem jest pomoc jednostkom oraz rodzinom w poprawie swojej sytuacji życiowej, aby mogli prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Najczęściej można ich spotkać w takich instytucjach, jak ośrodek pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, ale nie tylko. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w zakładach karnych, domach opieki, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pracować jako opiekun osób niepełnosprawnych. Jeżeli jesteś osobą chętną do pomocy i posiadającą odpowiednie umiejętności interpersonalne, studiowanie Social Work i/lub Social Policy to coś dla Ciebie!

Inne kierunki

Na ratunek wszystkim tym, którzy nie są do końca przekonani do studiowania jednej z wyżej wymienionych dziedzin lub chcieliby rozwijać się na kilku płaszyznach, brytyjskie uczelnie oferują mnóstwo kierunków “hybrydowych” takich jak np.:

Sociology & Criminology

Studiując socjologię z kryminologią, znaczną uwagę poświęca się przede wszystkim rozumieniu przestępczości jako problemu społecznego oraz proponowanie rozwiązań, które mogą jej zapobiec w przyszłości. W części „bardziej socjologicznej” najczęściej poruszanym tematem jest rozumienie relacji społecznych i instytucji takich jak rodzina, społeczności i miejsca pracy, które mogą stanowić przestrzeń rozwoju przestępczości. Dyplom kryminologii w połączeniu z socjologią może zapewnić solidne podstawy kariery karnej w wymiarze sprawiedliwości (na przykład w policji i kuratorium sądowym), a także zatrudnienie w krajowym rządzie oraz w niezależnych stowarzyszeniach zaangażowanych w sprawy społeczne a także z prywatnymi firmami zainteresowanymi bezpieczeństwem wewnętrznym.

Sociology & Anthropology

Socjologowie i antropolodzy wspólnie badają procesy, które wpływają na organizację społeczną i zachowanie człowieka w różnych kontekstach i aspektach współczesnego życia, w tym: rodzinie, religii, systemach politycznych, życiu zawodowym, relacjach międzyludzkich, systemach komunikacji, polityce społecznej, migracji i relacjach między płciami. Obie dyscypliny oferują unikalny sposób rozpatrywania wpływu nierówności społecznych, napięć etnicznych i rasowych, ubóstwa, różnic klasowych i tego, jak zmiany społeczne wpływają na nasze funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Dyplom z tego kierunku daje niezwykłą szansę zrozumienia i docenienia bogatej złożoności ludzkiego życia w XXI wieku, podczas eksploracji dwóch dyscyplin w unikalnym połączeniu debat badających ludzkie życie.

Anthropology & History/Archaeology

To nic innego jak wyżej opisana antropologia z elementami archeologii lub historii, co pozwala rozwinąć także umiejętności w terenie związane z wykopaliskami czy wiedzę z zakresu nie tylko prehistorii ale i tego, co działo się później – gdy ludzkość była już w stanie pisać.

Criminology and Criminal Justice

Hybryda kryminologii i systemu sądownictwa pomoże Ci połączyć teoretyczne aspekty przestępstwa wraz z praktycznym powiązaniem go z systemem karnym. Na tym kierunku będziesz mieć okazję poznać działalności służb takich jak policja, służba więzienna, prewencja itp. 

Criminal Justice & Policing

Kierunek, który łączy naukę o działalności i strukturze policji oraz naukę o systemie karnym. Dzięki temu można spojrzeć na przestępstwo z wielu perspektyw – ofiary, przestępcy oraz organów odpowiedzialnych za rozwiązanie sprawy. Ten kierunek zwykle nie oferuje Ci certyfikatu (CKP) jak sam Policing, ale w zamian za to studenci mają dostęp do wielu pomocnych kursów i staży. Często ten kurs jest łączony ze zwykłą kryminologią, co jeszcze bardziej poszerza możliwości po ukończeniu danych studiów.

Sociology & Social Work/Policy

W czasie studiów podejmuje się próbę rozwiązania skomplikowanych problemów, które często mają złożone współzależności – próba rozwiązania jednego z nich może często prowadzić do innych kwestii wymagających wyjaśnienia. Przykładami są takie obszary, jak zmiana klimatu, brak równości, sprawiedliwość społeczna i powszechny dobrobyt. Sposób oceny np. polityki rządowej danego kraju często ma charakter debaty politycznej. Analiza socjologiczna opiera się m.in. na ukazaniu złożonych tematów i zagadnień, którymi zajmuje się polityka społeczna oraz na innych tematach, które zasadniczo wpływają na dobrobyt, zarówno społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek.

Psychology & Sociology

W trakcie trwania nauki elementy psychologii pomogą zrozumieć zachowanie, nawyki i działania danej osoby, a strona socjologiczna dostarczy wiedzę o interakcjach między grupami oraz społeczeństwie jako całości. Z natury praktycznej, kierunek ten umożliwi zastosowanie zarówno psychologii, jak i socjologii do analizy charakterystycznych reakcji konkretnych osób w stosunku do ogółu społeczeństwa. Wykładowcy najczęściej skupiają się na nowoczesnych i innowacyjnych praktykach edukacyjnych, które pomagają zdobyć kluczowe umiejętności związane z zatrudnieniem, takie jak komunikacja międzyludzka, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów, które stanowią kluczowe umiejętności w tych dwóch innowacyjnych dyscyplinach.

Psychology & Criminology

Kierunek najbardziej powiązany z psychologicznym aspektem przestępstwa. Zagadnienia z tej dziedziny pomagają zrozumieć powody i przyczyny tego, dlaczego ludzie decydują się popełnić przestępstwo. Oprócz kryminologicznych nawiązań, poznasz też wiele ciekawych rzeczy związanych z psychologią ogólną.

Możliwości dalszej nauki

Kierunki socjologiczno – kryminologiczne dają mnóstwo możliwości dla studentów, którzy je ukończyli. Część z nich wybiera od razu karierę w zawodzie a część decyduje się na dalszą naukę. Uniwersytety w Wielkiej Brytanii mają w swojej ofercie wiele fantastycznych kierunków, które możecie wybrać jako roczną magisterkę lub PhD:

Studia drugiego stopnia

Studia magisterskie nie tylko dają możliwość rozwoju zaawansowanej i specjalistycznej wiedzy, ale też wspierają i wzywają do wykorzystania tej wiedzy w bezpośredni oraz praktyczny sposób. Program nauki jest zaprojektowany  przez akademickich specjalistów posiadających doświadczenie w przeprowadzaniu badań dla wielu różnych grup i społeczności. Od pierwszego dnia łączy się teorię i praktykę, dzięki czemu zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy socjologa jest znacznie łatwiejsze. Uczelnie często korzystają również z programów partnerskich nawiązanych z wieloma różnymi organizacjami i instytucjami (w przypadku Nottingham Trent University na socjologii wszyscy studenci podyplomowi mają zapewnione członkostwo w RSA, czyli Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce).

Oczywiście magisterka nie jest obowiązkowa a wręcz w Wielkiej Brytanii wiele osób w ogóle z niej nie korzysta, by szybciej wdrożyć się w swoją karierę.

Doktorat

Doktorat jest najbardziej zaawansowaną formą studiów podyplomowych. Jest przyznawany za pomyślne ukończenie nadzorowanych badań, egzaminów ustnych i pracy dyplomowej. Studia doktoranckie można ukończyć w trybie full-time (trwającym najczęściej 3 lata) lub part-time (około 5-6 lat, zależy to od konkretnej uczelni). Program studiów obejmuje, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia, które mają za zadanie jak najlepiej przygotować absolwentów do profesjonalnej pracy np. w środowisku nauk społecznych. Uczelnie oferują wiele różnorodnych szkoleń i możliwości przeprowadzania badań w celu uzyskania konkretnych informacji zwrotnych, a wsparcie przełożonych z uniwersytetu jest gwarantowane.  Studenci, którzy pomyślnie ukończyli naukę, często rozpoczynają karierę akademicką, ale nie tylko. Możliwe jest również zatrudnienie w sektorze publicznym i rządowym, a także w agencjach międzynarodowych.

Ścieżki kariery i zarobki po studiach

Kierunki związane z socjologią, kryminologią, antropologią i naukami policyjnymi dają ogromne możliwości kariery. Oto najpopularniejsze z nich:

Social Worker

Praca ta ma najczęściej charakter spotkań, na których omawia się problemy społeczne poszczególnych członków społeczeństwa i ich rodzin. Po wstępnej ocenie sytuacji historia danej rodziny zostaje poddana analizie, dzięki czemu można opracować plan pomocy, który pomoże im przezwyciężyć problemy. Ponadto należy zapewniać użytkownikom usług doradztwo i przydatne informacje, które pozwolą im uzyskać dostęp do odpowiedniego wsparcia i wskazówek. Od czasu do czasu może to obejmować polecanie użytkowników usług innym organizacjom. Można również być zobowiązanym do udziału w trybunałach i rozprawach sądowych, gdy zaangażowani są osoby, którym obecnie się pomaga.

Zarobki: Począwszy od pensji dla pracowników socjalnych na wczesnym etapie ich kariery waha się od £19.000 do £30.000 rocznie, podczas gdy pracownicy społeczni pełniący funkcje kierownicze mogą zarobić od £30.000 do £45.000. Starsi pracownicy socjalni z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem mogą zarobić nawet do £60.000 rocznie.

Youth Worker

Główną rolą pracowników młodzieżowych jest pomoc młodym ludziom w ich rozwoju osobistym, społecznym i edukacyjnym, aby umożliwić im wykorzystanie swojego potencjału w przyszłości. Współpracują oni m.in. ze specjalistami z innych organizacji, takich jak opieka społeczna, opieka zdrowotna, policja, placówki edukacyjne, zespoły ds. przestępstw młodzieżowych itp. 

Zarobki: Youth Support Worker, czyli osoba, która nie jest w pełni wykwalifikowana, by pełnić rolę Youth Worker, może spodziewać się zarobków w granicach £16.000-£27.000 rocznie. Jednak z większym doświadczeniem, suma 12 wypłat może osiągnąć nawet £40.000 lub więcej.

International Aid/Development Worker

Osoby pełniące ten zawód są zatrudniane przez organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe, agencje pomocy międzynarodowej i grupy zrzeszające wolontariuszy. Istnieją tysiące międzynarodowych pracowników rozwojowych obecnie pracujących na całym świecie dla organizacji takich, jak Czerwony Krzyż oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ich głównym celem jest zapewnienie pomocy ludziom w kwestiach obejmujących m.in. opiekę zdrowotną, infrastrukturę sanitarną, edukację, rozwój przemysłowy, przestrzeganie praw człowieka, oraz pomoc w przypadku klęsk żywiołowych.

Zarobki: Roczne wynagrodzenia dla pracowników w Wielkiej Brytanii na wczesnym etapie kariery wynoszą od £17.000 do £25.000, podczas gdy starsi pracownicy w Wielkiej Brytanii mogą zarabiać około nawet do £45.000 rocznie.

Family Support Worker

Zwykle jest on zatrudniany przez wydziały opieki społecznej lokalnych władz lub organizacje charytatywne. Jego celem jest zapewnienie pomocy rodzicom i dzieciom w zakresie problemów społecznych i osobistych lub specjalizować się w konkretnym obszarze, takim jak przemoc domowa, żałoba lub bezdomność. Zakres zadań będzie się różnić nie tylko w zależności od potrzeb rodziny, której się pomaga, ale również od ukierunkowania pracodawcy.

Zarobki: Wynagrodzenia początkowe dla pracowników pomocy rodzinnej wynoszą zwykle od £18.000 do £24.000 rocznie. Z większym doświadczeniem lub specjalnością można zarobić nawet do £35.000 rocznie.

Community Development Worker

Zasadniczo rola Community Development Worker’a polega na pomocy młodym i starszym członkom społeczności w budowaniu lepszej jakości życia. Podczas pracy, najczęściej jest się  odpowiedzialnym za zrozumienie problemów dotyczących ubogich obszarów, ocenę sytuacji i opracowanie sposobów przeciwdziałania spadkowi społecznemu spowodowanego konkretnymi problemami. Aby wszelkie działania odniosły sukces, należy m.in. budować relacje z organizacjami rządowymi, konkretnymi grupami społecznymi i lokalnymi firmami, które chcą zainwestować czas i pieniądze w swoje społeczności lokalne. Zaangażowanie obu stron jest bardzo często niezbędne.

Zarobki: Roczne wynagrodzenie pracowników społecznościowych na wczesnym etapie kariery zawodowej mieści się w przedziale od £16.000 do £22.000, a pracownicy o podwyższonym poziomie doświadczenia mogą zarabiać od £22.000 do £35.000 rocznie.

Advice Worker

Ich głównym zadaniem jest świadczenie usług doradczych lub konsultacyjnych dla osób, grup i społeczności w szerokim zakresie tematów, w tym edukacji, imigracji, wystawiania konkretnych świadczeń i innych kwestii finansowych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i politycznych. Pracownicy poradni są zatrudnieni w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i dobrowolnym – i pracują dla takich organizacji jak Biuro Porad Obywatelskich, władze lokalne i instytucje dalszego kształcenia.

Zarobki: Zasadniczo wynagrodzenia początkowe wynoszą od £16.000 do £25.000 rocznie, a wynagrodzenia dla doświadczonych specjalistów wynoszą od £25.000 do £40.000 rocznie.

Equality & Diversity Officer

Osoba zajmująca to stanowisko skupia się na “walce” o równy dostęp do świadczeń i usług a także na promowaniu odpowiednich postaw w stosunku do wszelkiego rodzaju mniejszości. 

Zarobki: Na początku swojej kariery zawodowej, Equality & Diversity Officer zarabia zwykle między £18.000 a £28.000 rocznie. Na poziomie menedżerskim, zarobki sięgają nawet £35.000-£50.000 rocznie, a w dużych organizacjach międzynarodowych czy tych należących do sektora publicznego, można spodziewać się rocznych kwot znacznie przekraczających £50.000.

Charity Officer

Osoba znana także jako Charity Administrator czy Community Liaison Officer, która zajmuje się aktywnością z zakresu PR na rzecz organizacji charytatywnych i pozarządowych. 

Zarobki: Charity Officer na pierwszych etapach swojej kariery, zarabia średnio £16.000 – £25.000 rocznie. Z biegem czasu i z większym doświadczeniem, może liczyć nawet na ponad £65.000 rocznie.

Market/Social Researcher

Zawód idealny dla osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu antropologii i socjologii. Polega na zbieraniu i analizowaniu danych oraz szukaniu najlepszych sposobów na komunikowanie ogromnych ilości informacji. Market Researcher specjalizuje się zwykle albo w ilościowych albo w jakościowych badaniach a także skupia się na przeprowadzaniu różnego rodzaju wywiadów, ankiet czy kwestionariuszy, by później na podstawie odpowiedzi ocenić efektywność obecnych zasad czy zaproponować zmiany w nich.

Zarobki: Początkowe zarobki dla Social/Market Researcher’a oscylują w okolicy £20.000-£25.000 rocznie. Z czasem, można spodziewać się nawet £35.000, a na poziomie seniorskim, posiadając odpowiednie doświadczenie, suma dwunastu wypłat równa się nawet £70.000 lub więcej.

Paralegal

Osoba pełniąca rolę paralegal wspiera prawników lub zespół prawników w ich działaniach – nie tylko w kancelariach prawnych ale i w sektorach publicznych i prywatnych oraz organizacjach non-profit. Paralegal zajmuje się zwykle sprawami administracyjnymi – organizuje ważne spotkania, zarządza grafikiem prawników, zajmuje się obsługą klienta czy analizuje różnego rodzaju informacje. Ponadto, bierze udział w rozprawach sądowych, przygotowuje sprawy a także przeprowadza research z zakresu prawa.

Zarobki: Osoby bez wykształcenia prawniczego a także te dopiero rozpoczynające swoją karierę mogą spodziewać się zarobków w okolicy do nawet £22.000 rocznie. Osoby z doświadczeniem od 3 do 5 lat zarabiają już nawet £25.000 poza Londynem lub £40.000 w Londynie. Doświadczony paralegal otrzymuje natomiast wynagrodzenie przekraczające £40.000 rocznie.

Policy Officer

Praca polegająca na badaniu, rozwijaniu i implementowaniu zasad porządku publicznego. Policy Officer może być zarówno konsultantem polityka jak i członkiem fundacji czy organizacji dobroczynnych skupiających się na wpływaniu na decyzje polityczne. Jego praca może jednak wcale nie wybiegać poza sektor prywatny – wtedy też pełni się rolę Internal Policy Officer we wszelkiego rodzaju organizacjach i firmach.

Zarobki: Zarobki Policy Officer’a mieszczą się w granicach £22.000 a ponad £50.000 rocznie i zależą od miejsca pracy, pozycji a także doświadczenia.

Police Officer

Zadaniem policjanta jest utrzymywanie “porządku” w społeczeństwie, zapobieganie przestępstwom a także ochranianie obywateli i poprawianie jakości ich życia.

Zarobki: Początkowe wynagrodzenie policjata to ok. £20.000-£23.000 rocznie. Po 7-10 latach można spodziewać się zarobków w wysokości prawie £40.000. Jednakże, policjanci w służący w Londynie oraz na południu kraju, dostają dodatkowo nawet ponad £6.000 rocznie.

Prison Officer

Praca w więzieniu polegająca na transportowaniu, opiekowaniu się i ochranianiu więźniów. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być przygotowania pod względem fizycznym jak i psychicznym do pracy z różnymi ludźmi, po różnych przejściach. Prison Officer oprócz podstawowych obowiązków, również bierze czynny udział w rehabilitacji przestępców. 

Zarobki: Zwykle nie przekraczają £40.000 rocznie.

Detective

Detektywi są oficerami policji, którzy biorą czynny udział w rozwiązaniu dochodzenia. Zajmują się włamaniami, narkotykami, przemocą domową, oszustwami, terroryzmem itp. Możecie pracować w różnych departamentach: Criminal Investigation Department (CID), Fraud Squad, Drugs Squad, Fire Arms Squad, Child Protection Department, Special Branch. 

Zarobki: Początkujący detektyw/oficer dostaje od £23.000 do £37.000 rocznie, jednak wynagrodzenia doświadczonych oficerów wynoszą nawet £75.000 (w zależności od stopnia).

Wymagania

Nie musicie się obawiać wymaganiami na kierunki socjologiczno-kryminologiczne. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na zdawane przedmioty maturalne i ich liczbę.

Wymagania maturalne

Wyżej wymienione kierunki nie wymagają żadnych konkretnych matur rozszerzonych, a więc dostaniesz się na nie zarówno z matematyką jak i geografią, biologią czy historią.

Wymagania językowe

Jeżeli chodzi o egzamin językowy IELTS nie jest on wymagany na każdej uczelni. Wtedy trzeba zdać angielski rozszerzony zwykle na min. 70%-75%.

Zaświadczenie o niekaralności

Taki dokument może być wymagany przez uczelnię na kierunki związane z Policing.

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Brytyjskie uczelnie oferują zwykle studia w 3 trybach: zwykłe 3-letnie studia; 4-letnie studia z rocznym płatnym stażem oraz 4-letnie studia z rocznym wyjazdem na zagraniczną uczelnię. Poniżej opisujemy dwie ostatnie opcje:

Year Abroad

Większość uczelni brytyjskich daje swoim studentom możliwość wyjazdu za granicę na czas trwania jednego lub dwóch semestrów (najczęściej dzięki programowi Erasmus i w przypadku rocznego wyjazdu, ma to miejsce między 2. a 3. rokiem studióww). Jest to niezwykła okazja nie tylko na poznanie nowych kultur i obyczajów danego kraju, ale przede wszystkim na wzbogacenie swojego CV, dzięki czemu zwiększa się szansa na zaimponowanie potencjalnemu pracodawcy.

Placement Year / Year in Industry / Sandwich Course

Placement jest świetną opcją dla ludzi zdecydowanych na pracę w zawodzie. Jeżeli wiesz, że twoje studia na pewno będą związane z twoją pracą, placement year jako płatny jest idealny dla ciebie! Zobaczysz jak to wszystko wygląda od samego środka, a jeżeli firma będzie z ciebie zadowolona, jest szansa, że zostaniesz przyjęty do tej pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Wiele uniwersytetów ma umowy z instytucjami publicznymi. Jeżeli chcesz być na kierunku związanym z kryminologią, to na pewno twój uniwersytet współpracuje z lokalną policją, dzięki czemu masz ułatwioną drogę do zdobycia stażu.

Więcej informacji na temat placement year znajdziesz w naszym artykule tutaj.

Studia w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia socjologiczno-kryminologiczne wyglądają w praktyce – oczami studentek, które niegdyś aplikowały na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Zuza

Przed rozpoczęciem studiów nie bałam się samego uniwersytetu czy nawet ludzi ale życia tak daleko od domu. Już po pierwszych tygodniach mogłam śmiało powiedzieć, że to była moja najlepsza decyzja! Nauczyłam się mnóstwo nowych rzeczy, organizacji czasu (pamiętajcie, to jest NAJWAŻNIEJSZE!) a do tego mój kierunek (Criminal Investigation with Policing) jest spełnieniem moich marzeń. Wszystko czego się uczymy, analizujemy i poznajemy, jest tym co chcę robić w przyszłości. Jeżeli czujecie, że kierunki związane z kryminologią to wasza bajka, to nie zwlekajcie i aplikujcie! Na studiach w Wielkiej Brytanii macie tylko kilka/kilkanaście godzin tygodniowo co pozwala wam na eksplorowanie samemu swojego kierunku i szukanie swojej własnej ścieżki. Ja studiuję na De Montford University w Leicester i nigdy nie zmieniłabym miejsca! Miasto jest świetnie przystosowane dla studentów a uniwersytet przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

Ola

Aplikując na studia socjologiczne, nie byłam pewna, czy posiadam wystarczający zasób wiedzy potrzebny do analizowania tematów omawianych na wykładach. Niepotrzebnie się obawiałam! Wiedza zdobyta w szkole pomogła mi jeszcze bardziej rozszerzyć swoje perspektywy patrzenia na społeczeństwo. Zajęć w tygodniu mam stosunkowo niewiele (9-11 godzin), dzięki czemu mam więcej czasu na indywidualną i niezależną naukę. Wykładowcy bardzo często proponują nam przeczytanie fragmentów opracowań naukowych, czy książek w celu skuteczniejszego utrwalenia omawianego materiału. W czasie zajęć w mniejszych grupach jesteśmy zachęcani do konwersacji i wymiany argumentów dotyczących zagadnień poruszanych na wykładzie. Niezwykle istotną kwestią jest umiejętność spojrzenia na pewną sytuację z więcej niż jednej perspektywy. Większość zadań, jakie mamy do wykonania, ma za zadanie polepszyć zdolność krytycznego myślenia, które w przypadku pracy socjologa są niezbędne. Jeden z wykładowców na jednych z pierwszych zajęć powiedział: “To think is to doubt”. Słowa te utkwiły mi w pamięci na tyle, że pomimo początkowych obaw m.in. o barierę językową, czy silne poczucie tęsknoty za domem, coraz bardziej podejmowałam rozmowy i długie dyskusje, zarówno ze studentami, jak i z wykładowcami. Co do uczelni (Nottingham Trent University), to ani przez chwilę nie odczułam wrażenia, że mogłabym tam nie pasować. Z racji tego, że Nottingham jest jednym z najbardziej zróżnicowanym kulturowo i etnicznie miast w Wielkiej Brytanii, instytucje akademickie są niezwykle tolerancyjne oraz otwarte na studentów spoza granicy Wysp. Z każdej strony oferowana jest wam pomoc, czy to w przygotowaniu projektów na zaliczenie, czy w bardziej prywatnych kwestiach, takich jak finanse, czy to, jak się czujecie na uczelni. Ci, którzy zastanawiają się, czy aplikować na NTU – serdecznie polecam! Nie będziecie żałować! 

Podsumowując…

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł pomógł Ci chociaż trochę w wyborze swojego przyszłego kierunku. Pamiętaj, że to tylko od Ciebie zależy jaką ścieżkę obierzesz, jednak my polecamy wyjazd na studia do Wielkiej Brytanii. Jak sam/a widzisz, masz tu ogromny wybór kierunków, hybryd, placementów, wyjazdów na roczne studia do innych państw itp. W wyborze uczelni bardzo pomagają wszelkie rankingi, odznaczenia dla uczelni a także zwykłe oceny obecnych studentów. Jeżeli masz inne pytania lub problemu, zgłaszaj się do Smart Prospects a oni na pewno Ci pomogą w najlepszy możliwy sposób! 

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.