Studia fizyczne w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentami brytyjskich uczelni.

Zuzia

University of Southampton

Physics MSc

Marcin

Lancaster University

Particle Physics & Cosmology MPhys

Konrad

Northumbria University

Physics BSc

Absolwenci fizyki, jak wszyscy studenci kończący kierunek STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), są niezwykle cenieni przez pracodawców w UK. Fizyka na studiach w Wielkiej Brytanii oferuje możliwość poznania fundamentalnych praw rządzących wszechświatem oraz opanowania pokaźnych umiejętności matematycznych, które opisują niemal każdy jego aspekt. Różne rodzaje specjalistycznych kierunków pozwalają studentom wybrać taki, który pozwoli im zdobyć wymarzoną pracę – na niezwykle różnorodnych i ekscytujących stanowiskach.

Jak z większością kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, uczelnie wkładają wiele wysiłku, by upewnić się, że wybrany kurs przygotowuje studentów na wkroczenie na rynek pracy z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Czemu nie zdecydować się na rok płatnego stażu w przemyśle bądź wybrać się na rok studiów poza UK? Fizyka jest niewątpliwie ciekawym i intelektualnie stymulującym kierunkiem, który jednocześnie gwarantuje silną pozycję na rynku pracy po ukończeniu go. Jeśli chcesz poznać szczegóły studiowania tego przedmiotu w Wielkiej Brytanii oraz przeczytać autentyczne historie obecnych studentów, którzy również aplikowali ze Smart Prospects, a obecnie kończą pierwszy rok studiów fizycznych, ten artykuł jest dla Ciebie!

Najpopularniejsze kierunki

Niezależnie od wybranego programu, wszyscy studenci kierunków fizycznych zdobywają podstawową wiedzę w najważniejszych dziedzinach fizyki.

Bardzo często, pierwszy rok studiów wygląda tak samo dla wszystkich studentów wydziału fizyki danego uniwersytetu. Studenci różnych programów uczęszczają na te same zajęcia z mechaniki klasycznej, termodynamiki, elektromagnetyzmu i innych przedmiotów stanowiących fundamenty ich wiedzy. W związku z tym, uczelnie często dają możliwość zmiany kierunku nawet po ukończeniu pierwszego roku, co daje studentom dodatkowy czas na podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących ich akademickiej kariery.

Physics

Programy “zwykłej” fizyki dają najwięcej możliwości wyboru specjalizacji – warto jednak sprawdzić jakie opcjonalne przedmioty oferuje dana uczelnia na każdym roku. Takie kursy pokrywają wszystkie znaczące dziedziny fizyki; od fizyki kwantowej do podstaw kosmologii. Studenci decydujący się na ten kierunek mogą spodziewać się dużego nacisku na pracę w laboratoriach. Jest to najbardziej popularny kierunek na wydziale fizyki każdego uniwersytetu.

Theoretical Physics

Wiele uczelni oferuje kierunek fizyki teoretycznej, nastawiony w większym stopniu na matematyczną stronę tej nauki. Studenci tych kierunków spędzają najmniej czasu w laboratoriach, a w zamian uczęszczają na zajęcia podczas których poznają bardziej abstrakcyjne podejście do znanych dziedzin fizyki i zdobywają zaawansowane umiejętności analizy matematycznej i algebry oraz pogłębioną wiedzę z zakresu teorii matematyki i fizyki.

Astrophysics / Astronomy / Cosmology / Space Science

Pod takimi nazwami (i podobnymi) kryją się kierunki oferujące rozszerzone moduły dotyczące struktury kosmosu, fizyki gwiazd i obiektów niebieskich. Na wielu uniwersytetach studenci tych programów mają szansę korzystać z obserwatoriów astronomicznych i innych specjalistycznych instrumentów pomiarowych podczas zajęć praktycznych. Jedne z największych zagadek współczesnej fizyki leżą w dziedzinie astrofizyki (ciemna materia, ciemna energia, dysproporcja między ilością materii i antymaterii we Wszechświecie, utrata informacji kwantowych w czarnych dziurach), co czyni te kierunki niezwykle ekscytującymi. Są one również bardzo przyszłościowe, jako że eksploracja kosmosu jest obecnie rozwijającą się dziedziną badań naukowych z wieloma misjami kosmicznymi zaplanowanymi na przyszłe lata.

Particle Physics

Studenci chcący rozwinąć swoją wiedzę o fundamentalnych cząsteczkach, ich interakcjach, sposobach ich wykrywania i instrumentach używanych do ich badania, mogą wybrać kierunek Particle Physics. W ostatnich latach kursu uczniowie zapoznają się ze współczesnymi przedsięwzięciami (CERN, T2K, itd.) oraz zaawansowanymi pojęciami w fizyce cząsteczkowej.

Medical Physics / Physics with Medical Applications

Oferowane przez garść uniwersytetów kierunki skupiające się na medycznych zastosowaniach fizyki takich, jak akceleratory cząsteczek używane w radioterapii podczas leczenia raka czy ultrasonografia dopplerowska. Studenci wciąż poznają wszystkie niezbędne aspekty fizyki lecz uczą się również o ich aplikacjach we współczesnej medycynie jak i zdobywają podstawową wiedzę o ludzkim ciele.

Inne dostępne kierunki

Wiele uczelni oferuje kierunki łączące fizykę z innymi naukami, których przykłady znajdziesz poniżej.

 • Physics & Nuclear Science,
 • Physics & Nanotechnology,
 • Physics & Photonics,
 • Physics & Philosophy,
 • Physics & Biology,
 • Physics & Music Performance,
 • Physics & Science Education,

Natural Sciences

Znaleźć można również kierunek o nazwie Natural Sciences – jest to interdyscyplinarny kurs pozwalający wybrać moduły spośród różnych dziedzin przyrodnicznych, jak fizyka, biologia, chemia czy geografia. Dzięki temu masz okazję stworzyć dla siebie indywidualny program studiów.

Możliwości dalszej nauki

W wielu branżach związanych z fizyką znacznie łatwiej jest zaistnieć posiadając dodatkowe kwalifikacje. Między innymi dla tego aż 35% absolwentów kierunków fizycznych postanawia pogłębić swoją wiedzę w konkretnym obszarze i udaje się na studia podyplomowe [1]. 

Master of Science

Zdecydowanie najczęściej wybieranym typem kursu drugiego stopnia jest MSc, czyli Master of Science (magister nauk ścisłych). Trwa najczęściej jeden rok i aby dostać się na taki kurs, trzeba ukończyć studia licencjackie z wynikiem co najmniej 50% [2]. Tutaj warto wspomnieć, że niektóre uczelnie oferują czteroletnie kursy Integrated Masters, które są połączeniem studiów licencjackich i magisterskich. Dużym plusem takiego rozwiązania jest to, że nie trzeba się starać o osobny kredyt na studia magisterskie. Kredyt rządowy pokrywa całe cztery lata nauki.

Master of Research

Rzadziej spotykanym, ale zdecydowanie wartym uwagi kursem jeśli chodzi o dziedziny ściśle związane z fizyką jest MRes. Skupia się głównie na indywidualnych badaniach naukowych i jest świetnym wyborem dla osób myślących o studiach doktoranckich [3].

Postgraduate Certificate in Education

Osoby myślące o nauczaniu fizyki z pewnością zainteresuje certyfikat PGCE. To roczny kurs podczas którego dwadzieścia tygodni spędza się na praktykach w szkole [2].

PhD lub DPhil

Studia doktoranckie są dla osób, które wybrały karierę naukową. Studia te polegają na prowadzeniu własnych badań. Osoby, które pomyślnie ukończą ten kurs mogą wykładać na uczelni i brać udział w projektach badawczych, przyczyniając się tym samym do poszerzania wiedzy na temat otaczającego nas świata.

Ścieżki kariery po studiach fizycznych

Podczas gdy zdecydowana większość absolwentów fizyki po studiach licencjackich decyduje się na dalszą edukację na wyższym szczeblu, ci którzy rozpoczynają swoją karierę statystycznie są mniej narażeni na trudności w znalezieniu pracy niż absolwenci innych kierunków. Co istotne, już po znalezieniu owej pierwszej pracy statystycznie zarabiają oni więcej w porównaniu do średnich zarobków absolwentów w ogóle. Co więcej, wbrew powszechnej opinii jedyną alternatywą dla absolwenta fizyki wcale nie jest tylko zostanie nauczycielem w szkole (tylko 3.7% absolwentów ostatnich lat po zakończeniu studiów fizycznych podjęło się doszkalających kursów nauczycielskich) [4]. Co w takim razie można robić jako absolwent kierunków fizycznych? Lista możliwych opcji kariery jest niesamowicie długa [5], wobec tego prezentujemy tylko kilka z ciekawszych lub popularniejszych destynacji zawodowych absolwentów fizyki:

Data Scientist

Jednym z większych walorów absolwenta studiów fizycznych jest potężny aparat matematyczny, zwłaszcza w dziedzinie statystyki oraz znajomość języków programowania. Te obie zdolności pozwolą mu na podjęcie powszechnie potrzebnego zawodu jakim jest analityk danych (data scientist/data analyst). Praca ta polega na zdolności biegłego i swobodnego poruszania się w zbiorach danych, na ich obróbce oraz późniejszej prezentacji i ewentualnej prognozie trendów, które owe dane zwiastują. Absolwent fizyki zainteresowany tym zawodem znajdzie zatrudnienie w firmach zasięgu lokalnego lub międzynarodowego, w tych głównie związanych z biznesem lub bankowością.

Defence Solutions Architect

Profesjonalna i niesamowicie dobrze płatna praca dla magistrów i profesorów fizyki ze specjalizacją w m.in. optoelektronice. Absolwent fizyki otrzyma takie stanowisko pracy w gigantach międzynarodowych obrony narodowej i technologii broni militarnej takich jak Rolls-Royce lub BAE Systems. Praca ta będzie obejmowała programowanie/opracowywanie rozwiązań w zakresie technologii bezpieczeństwa, współpracowanie z inżynierami w celu zapewnienia skutecznych projektów dot. statków powietrznych lub lądowych czy np. pocisków lądowych dla wojska.

Sofware Engineer

Kolejnym niesamowicie popularnym kierunkiem zawodowym absolwenta fizyki (tym razem również i takiego wyłącznie po licencjacie) jest inżynier programowania. Dzięki znajomości języków programowania, nabyciu swobody w używaniu komputera i średnio-zawansowanej zdolności programowania, absolwent fizyki będzie idealnym aplikantem na dane stanowisko zawodowe. Praca ta polega na tworzeniu programów komputerowych w najpopularniejszych językach programowania (C++, Java, Python itp.), które później znajdą praktyczne zastosowanie w firmie, dla której absolwent pracuje.

Semiconductor Engineer

Jednym z ciekawszych i mniej znanych kierunków pracy dla absolwentów fizyki jest wszelkiego rodzaju praca z niezwykle technologicznie wszechstronnymi półprzewodnikami. Praca ta mająca wiele wspólnego nie tylko z fizyką sensu stricto, ale również z inżynierią, nanotechnologią a nawet i chemią będzie dla fizyka-absolwenta oznaczała możliwość uczestniczenia w projektowaniu skutecznych i wydajnych rozwiązań dla niezwykle technologicznie zaawansowanych urządzeń, takich jak panele słoneczne czy diody elektroluminescencyjne (LED).

Medical Physicist

Popularnym kierunkiem absolwenta nauk fizycznych jest fizyka medyczna. Dzięki wiedzy na temat praktycznego zastosowania ultradźwięków, technologii laserowej i promieniotwórczości pierwiastków, zdolności i wiedza nabyte przez osobę z dyplomem nauk fizycznych znajdą zastosowanie również i w medycynie. Fizyk medyczny odpowiedzialny jest za działanie i bezpieczne przeprowadzenie bardzo wielu zabiegów i technik medycyny współczesnej, m.in. takich jak radioterapia czy medycyna nuklearna.

__________________

Wymienione powyżej ścieżki kariery dla fizyka-absolwenta to tylko niektóre z możliwego multum innych możliwych ścieżek kariery zawodowej. W zależności od osobistych zainteresowań i stopnia naukowego na jakim absolwent poprzestaje naukę na uczelni wyższej, osoba z dyplomem fizyki może znaleźć na rynku pracy bardzo różne stanowiska i w związku z tym wykonywać inne zadania. W każdym z nich jednakże, absolwent nauk fizycznych będzie miał możliwość praktycznego zastosowania innej umiejętności lub wiedzy, które to wszystkie zdobył podczas studiów.

Zarobki po studiach

W związku z tak szeroką gamą możliwości zawodowych absolwenta fizyki, jego pensja też może się bardzo znacznie różnić. Dużo zależy od stopnia dyplomu na jakim się zakończyło edukację, jak i również ostateczny rodzaj honours degree na dyplomie (First, Upper-second etc).

W przypadku fizyki mniejszą rolę w wielkości zarobków odgrywa prestiż uczelni, z której posiada się dyplom – statystycznie absolwenci uczelni z grupy Russel Group zarabiają niewiele więcej niż absolwenci uczelni Non-Russel Group [6]. Generalnie, mediana absolwentów nauk fizycznych jeden rok po otrzymaniu dyplomu wynosi £22.500 – jest to więcej niż mediana absolwentów rok po zakończeniu studiów w ogóle. Różnica w medianie dla zarobków fizyka po dyplomie bachelor and masters jest znacząca – fizycy z dyplomem masters zarabiają 8.7% więcej niż fizycy tylko z dyplomem licencjackim.

Fizycy statystycznie najwięcej zarobią w branżach związanych z finansami (ponad 25% zarabia do £30.000 rocznie jeden rok po otrzymaniu dyplomu, mniej niż 10% rok po otrzymaniu dyplomu w tej branży zarobi nawet ponad £50.000.) Statystycznie najmniej zarobi fizyk zatrudniony w branży związanej ze sprzedażą (retail jobs), czyli w branży niezwiązanej z jego specjalizacją – większość absolwentów rok po uzyskaniu dyplomu w pracy z tej branży zarabia do £20.000 – na szczęście jednak tylko mały procent absolwentów fizyki z dyplomem licencjata decyduje się na pracę w tej branży – w przypadku dyplomu masters procent absolwentów fizyki w branży retail jest jeszcze mniej znaczący.

Wysokość mediany zarobków absolwenta fizyki wzrasta wraz z okresem czasu po otrzymaniu dyplomu – 5 lat po otrzymaniu dyplomu z fizyki jej absolwent będzie już zarabiał £30.000 w skali roku. [7]

Wymagania na kierunki fizyczne

Znaczna część uniwersytetów będzie wymagać zdanej rozszerzonej fizyki i matematyki (oraz często trzeciego przedmiotu w przypadku prestiżowych uczelni). Wymagania procentowe dla polskiej matury wahają się od 50% do 85% z każdego przedmiotu – wszystko to w zależności od danej uczelni. Na studia więc można się dostać nawet z relatywnie niskimi ocenami maturalnymi!

Wiedza fizyczna

Polscy maturzyści zdający fizykę na poziomie rozszerzonym (bądź HL dla IB) są dobrze przygotowani na wszelkie fizyczne moduły na pierwszym roku studiów w Wielkiej Brytanii. Spodziewać można się powtórki ze wszystkich tematów znanych doskonale z matury, czasem poszerzonych o nowe pojęcia bądź pokazane z innej perspektywy. 

Wiedza matematyczna

Matematyczna strona kursu zazwyczaj zawiera nieco nowych informacji z zakresu rachunku różniczkowego, analizy matematycznej i algebry (m.in. całki, czasem liczby zespolone). Niektórzy brytyjczycy piszący Further Maths A-Level (angielska matura) mogą być lepiej zapoznani z niektórymi z nowych dla maturzystów pojęć, lecz nie wszyscy zdają ten A-Level i warto pamiętać, że wykładowcy dbają o to, by wyrównać poziom wiedzy wśród studentów podczas pierwszego roku.

Niektóre z uczelni wymagają rozmowy kwalifikacyjnej – Smart Prospects pomoże Ci odpowiednio się do niej przygotować m.in. poprzez dołączenie Cię do ich grupy na FB dot. interview. Nic strasznego!

Poziom języka angielskiego

Pod względem języka, studia fizyczne nie wymagają wysokich wyników z IELTS (bądź odpowiedników, takich jak rozszerzenie z angielskiego na maturze), jako że nie są to kierunki bazujące na esejach. Studenci mogą spodziewać się pisania raportów z zajęć w laboratoriach, lecz nie jest to znaczna część całego kursu i duża część języka używanego z nich jest bardzo techniczna (Co nie jest niczym strasznym, uczniowie są z nim zapoznani chociażby z wykładów czy podręczników).

Personal Statement

Dodatkowo, Personal Statement aplikanta na kierunek fizyczny wygląda znacznie lepiej, gdy może on pokazać swoje zainteresowanie przedmiotem poza obrębem szkoły.

Dodatkowo…

Warto śledzić obecne wiadomości i przełomy w fizyce, takie jak najnowsze misje kosmiczne czy duże przedsięwzięcia (Chociażby obserwować NASA na Instagramie), czytać literaturę popularnonaukową (np. Brief History of Time, Astrophysics for People in a Hurry, In Search for Schrödinger’s Cat) lub nawet trochę bardziej zaawansowaną – (np. The Feynman Lectures on Physics, Mathematical Methods for Physics and Engineering), lub chociaż oglądać filmiki na YouTube (Najlepiej po angielsku! – jest dużo ciekawych kanałów, np. PBS Spacetime, Numberphile, 3Blue1Brown).

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Najlepszym wyborem dla osób zainteresowanych fizyką, ale nie do końca pewnych w którą stronę chcą pójść po zdobyciu dyplomu, jest kierunek najbardziej ogólny, czyli po prostu Physics. Pozwala zapoznać się bliżej z najważniejszymi zagadnieniami i zdecydować czy jest jakiś dział który szczególnie nas interesuje. Warto również zastanowić się nad tym, czy wybrać trzyletni kurs, którego ukończenie da nam tytuł BSc, czy też zdecydować się na czteroletni kurs Integrated Masters. Kursy Masters są głównie kierowane do osób, które mają już pomysł na to, w czym chciałyby się specjalizować. Pozwalają zdobyć konkretne umiejętności i znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy w wybranym obszarze. Natomiast nie są zawsze idealnym rozwiązaniem dla osób rozważających studia doktoranckie [8]. Do tego dochodzą jeszcze kursy oferujące rok za granicą lub roczne praktyki, które są wydłużone do czterech lat w przypadku zwykłych kursów BSc i aż do pięciu lat w przypadku kursów Integrated Masters.

Akredytacje

Przy wyborze uczelni warto zwrócić uwagę na to, czy posiada akredytację Institute of Physics (IOP). Jest to brytyjska organizacja zrzeszająca fizyków pracujących na terenie Wielkiej Brytanii, wspierająca rozwój edukacji i badanie naukowe w zakresie fizyki. Na oficjalnej stronie instytutu znajduje się lista uczelni i kursów, które taką akredytację posiadają [9]. Posiadanie akredytacji IOP przez wybrany kierunek jest dowodem na to, że poziom nauczania jak i program są dostosowane do najwyższych standardów.

Study Abroad

Niektóre uczelnie oferują dodatkowy rok podczas którego studiuje się na jednej z partnerskich uczelni zagranicznych. Aby uzyskać taką możliwość, należy na własną rękę dowiedzieć się jakie są to uczelnie i w jakich krajach się znajdują. Nie powinno być to trudne, zazwyczaj wystarczy chwilę poszukać na stronie swojej szkoły. Aby ubiegać się o możliwość studiowania na konkretnej uczelni, trzeba osiągnąć określone wyniki w nauce. Warto już wcześniej rozeznać się w temacie, aby wiedzieć jakie są to dokładnie progi procentowe. Koszt nauki jest w całości pokryty, ale za bilety i utrzymanie trzeba niestety zapłacić samemu. Mimo to zdecydowanie warto rozważyć taką opcję, gdyż jest to niezapomniane doświadczenie i sprawia że pracodawcy patrzą na kandydata bardziej przychylnym okiem.

Placement Year, Internships

Jest to bardzo atrakcyjna możliwość, oferowana przez wiele uczelni. Podczas dodatkowego roku student odbywa praktyki w wybranej przez siebie wcześniej firmie. Wyboru dokonuje się zazwyczaj rok wcześniej i tak jak w przypadku roku za granicą, aplikuje się na własną rękę. Odbycie takich praktyk czyni studenta niezwykle atrakcyjnym na rynku pracy, a bardzo często kończy się nawet otrzymaniem oferty od firmy w której były odbywane praktyki. Szczegóły na temat placement’u znajdziesz tutaj.

Studia fizyczne w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia fizyczne wyglądają w praktyce – oczami studentów, którzy niegdyś aplikowali na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Zuzia

Na pierwszym roku studiów mieliśmy ok 25 godzin tygodniowo, czyli stosunkowo dużo w przypadku studiów w Wielkiej Brytanii w ogóle. Mimo tej relatywnie dużej liczby godzin, w mojej opinii, nie dało się zbytnio odczuć natłoku zadań i obowiązków i braku możliwości socjalizowania się, rozwijania swoich innych pasji, czy w końcu zarabiania jakiegoś dodatkowego pensa. Ja osobiście nie pracowałam (dopiero rozpoczynam pracę na drugim roku), jednakże uważam, że mogłabym spokojnie połączyć studia z pracą, bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości przyswajanej wiedzy czy rezultatach z egzaminów końcowych. Moja uczelnia ułożyła plan zajęć na tyle skutecznie, że mimo tylu godzin jeden dzień tygodnia miałam całkowicie wolny przez cały rok, oraz jeden inny dzień tygodnia miał tylko ok. 2 godzin zajęć na uniwersytecie, dzięki czemu byłoby absolutnie możliwe dla mnie pracować „na boku” do nawet 15-20 godzin tygodniowo. Za plus również uważam konieczność wykonywania co tydzień krótkich prac domowych w Internecie (za pomocą platformy edukacyjnej Mastering Physics). Dzięki temu, każdy z nas mógł na bieżąco sprawdzić swój poziom zrozumienia treści przyswojonych w ostatnim tygodniu i jednocześnie pod koniec roku nie byliśmy obarczeni nagłą koniecznością nauczenia się całej treści z semestru – ponieważ właśnie wymagali jej od nas podczas tych prac domowych, jak i również podczas cotygodniowych zajęć laboratoryjnych.  

Konrad

Pierwszy rok studiów fizycznych oceniam bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o zajęcia, to znaczna część działów była mi już znajoma z liceum, ale pojawiło się też sporo nowego materiału. Wykłady były bardzo interesujące i dobrze poprowadzone. Najciekawszym doświadczeniem były zdecydowanie zajęcia praktyczne, na których co tydzień wykonywaliśmy inny eksperyment i pisaliśmy sprawozdania ze swojej pracy. Na początku nie szło to najlepiej, ale kiedy nabierze się wprawy i nauczy pewnych schematów, jest już tylko coraz łatwiej. Najbardziej stresujące były prezentacje ustne, ale jeśli odpowiednio wcześnie zabierze się do przygotowań, naprawdę nie ma się czego bać. Zajęć w tygodniu miałem niecałe 20h, co pozwoliło mi bez najmniejszych problemów pracować między 15h a 20h w tygodniu. Miałem w sumie sześć przedmiotów. Dwa z nich były bardziej praktyczne, opierały się na zajęciach w laboratorium, nauce tworzenia prezentacji, oraz poznawaniu przydatnych programów. Ocenę z nich otrzymywało się za napisanie raportu z wybranego przez siebie eksperymentu, oraz stworzenie prezentacji na wybrany temat. Pozostałe cztery przedmioty były skupione na teorii i na ocenę z każdego składały się dwa egzaminy – jeden pisany grudniu i jeden pisany w maju

Marcin

Pierwszy rok fizyki to 15h tygodniowo (łącznie z laboratorium) wraz z ocenianymi, cotygodniowymi zestawami zadań, stanowiącymi ok. 40% mojej oceny końcowej. Uważam, że to świetny system wymagający ode mnie systematycznej nauki i zmuszający mnie do rozwiązywania zadań – najlepszego sposobu nauki fizyki i matmy.

W międzyczasie udało mi się pracować 20-30 godzin tygodniowo przez cały rok co pozwoliło na spokojne utrzymanie się z minimalną, okazjonalną pomocą ze strony rodziców (wiem jednak, że aby w pełni skupić się na studiach w następnym roku postaram się zredukować godziny do ok. 15 w tygodniu).

Laboratoria okazały się dla mnie najbardziej wymagającymi zajęciami, prowadzone były jednak w bardzo przyjaznej atmosferze i – choć męczące – to przez praktyczne wykorzystanie mojej wiedzy zdecydowanie utwierdziły mnie w przekonaniu, że fizyka jest dla mnie czymś specjalnym, czemu chciałbym poświęcić swoją karierę.

W ciągu roku napisałem również 4 raporty z laboratoriów, na które uczelnia postawiła duży nacisk. Mimo, że nie było to najłatwiejsze zadanie to tworzenie czegoś co wygląda niemal jak profesjonalne naukowe sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu było bardzo satysfakcjonujące.

Dodatkowo, aplikując, nie wiedziałem do końca jaki kierunek wybrać, lecz wiedziałem, że w dość prosty sposób można go zmienić jeszcze nawet do grudnia drugiego roku. W trakcie studiów zdecydowałem się zmienić kierunek na Particle Physics with Cosmology – wystarczyło wypełnić jeden krótki dokument, bezproblemowo.

Podsumowując…

Studia fizyczne dają niesamowitą szansę na zdobycie niezwykle wielu unikalnych i powszechnie potrzebnych umiejętności, tym samym niezwykle poszerzając horyzonty wiedzy absolwenta tej dziedziny. Ponadto jest ona związana z innymi dziedzinami nauki czy technologii, takimi jak chemia czy inżynieria. Jeśli więc interesowałeś/aś się fizyką i w liceum i chciał(a)byś odkryć jej jeszcze więcej tajemnic, studia fizyczne są dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem!

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.

Odnośniki

 1. Prospects (March, 2017). What can I do with my degree(Physics)?
 2. Institute of Physics (June, 2018). Further Study
 3. Sara McDonnel (Nov, 2011).Which Masters Degree – MRes or MA/Msc
 4. Institute of Physics (2006-2010). The Career Paths of Physics Graduates.p.4-5
 5. SEPnet (2017). A-Z of Careers with Physics
 6. Institute of Physics (2006-2010). The Career Paths of Physics Graduates.  p. 20-21
 7. BBC, Dr. Jack Britton (17 November 2017) The degrees that make you rich…and the ones that don’t
 8. FindAMaster (Feb, 2016) Integrated Masters Degrees
 9. Institute of Physics. Degree Accreditation.