Studia geograficzne w Wielkiej Brytanii

Skoro już tu jesteś, to znaczy, że studia geograficzne są w kręgu Twoich zainteresowań i z pewnością wiesz, że wykształcenie w dziedzinie geografii czy geologii zdobywa coraz to większe uznanie w drastycznie rozwijających się przemysłach naftowych, wydobywczych i gazowych a także meteorologii i organizacjach walczących z globalnym ociepleniem.

Brytyjskie uniwersytety wyszły temu trendowi a także osobom takim jak Ty naprzeciw, i stworzyły bardzo interesujące, a zarazem praktyczne studia. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przydadzą Ci się wszędzie tam, gdzie praca związana jest ze środowiskiem, powierzchnią i wnętrzem Ziemi, oceanami, mapami, pogodą i klimatem.

W tym artykule dowiesz się dlaczego wybór studiów geograficznych w Wielkiej Brytanii to podwójny strzał w dziesiątkę oraz jak się na nie dostać czy jak może wyglądać Twoja dalsza edukacja i ścieżki kariery. Miłej lektury!

Najpopularniejsze kierunki

Brytyjskie uniwersytety oferują szeroką gamę kierunków geograficznych, a więc bez względu na to, czy interesuje Cię środowisko, ludzie, oceany, wulkany, klimat, mapy czy płyty tektoniczne, z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Geography

Geografia na brytyjskich uniwersytetach często występuje jako BA (Bachelor of Arts) lub jako BSc (Bachelor of Science):

 • BA Geography
  Skupia się przede wszystkim na kulturowych i socjoekonomicznych aspektach wpływających na ludzi i środowisko. Na tym kursie dowiesz się wszystkiego o ekologii, polityce, ekonomii, historii, kulturze i zdrowiu publicznym w kontekście geografii.
 • BSc Geography
  To kierunek, na którym będziesz zajmować się bardziej fizyczną i ścisłą stroną geografii. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z tematów takich, jak geograficzne systemy informatyczne (GIS), biogeografia, geologia, geomorfologia, mineralogia itd.

Physical Geography

Na tym kierunku studenci uczą się o powierzchni Ziemi i jej wariacjach; ewolucji planety na przestrzeni czasu; zmianie klimatu; lodowcach; czy też globalizacji. Rozwijają swoje umiejętności również z (ilościowej) analizy przestrzennej czy zarządzania naturalnymi zasobami.

Human Geography

Moduły oferowane przez ten kierunek pokrywają tematykę zmiany klimatu, globalizacji, socjologii, kultury, ekonomii, zanieczyszczeń i rynku pracy. Jest to więc geografia skupiona przede wszystkim na człowieku, jego wpływie na Ziemię oraz grup, do których przynależy.

Geology

Geologia na brytyjskich uczelniach pomoże Ci zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu tematów takich, jak płyty tektoniczne, dynamika Ziemi, magma, systemy oceaniczne, wulkanologia, geofizyka, geologiczna ewolucja, petrofizyka, skamieniałości czy sejsmologia.

Oceanography (& Marine Biology)

Ten kierunek można znaleźć przede wszystkim na uczelniach nadmorskich lub położonych blisko morza (np. Newcastle University, University of Liverpool itd.). Dzięki temu studenci bardzo często biorą udział w wyjazdach na plażę lub do portu, aby tam odbywać praktyki czy brać udział w praktycznych projektach. Moduły, jakich można się spodziewać na tego typu kierunku, to m.in.: szeroko pojęta oceanografia; biogeochemia i geochemia; szeroko pojęta ekologia; szeroko pojęta nauka o Ziemi i oceanach; życie i ewolucja i konserwacja; podstawy z chemii fizycznej, organicznej i nieorganicznej; biologia morska; matematyka i jej zastosowanie w oceanografii i geografii.

Earth Science

Kurs skupiający się na procesach, które wpłynęły na strukturę i rozwój Ziemi. Obejmuje przede wszystkim geologię, geochemię i geomikrobiologię. Jest uważany za fascynujący kierunek, który rozwija również analityczne myślenie a także oferuje pracę w terenie.

Environmental Science(s)

Studia idealne dla osób zainteresowanych zarówno biologią (roślinnością, organizamami) jak i geografią i środowiskiem. Environmental Science(s) to kierunek traktujący również o zanieczyszczeniu środowiska, globalnym ociepleniu i wszystkich wyzwaniach, które czekają na świat, w którym żyjemy.

International Development (& Geography)

Ten kierunek to nic innego jak połączenie nauki o rozwoju świata lub jego poszczególnych regionów z geografią, globalizacją, ekonomią, polityką i ekologią. Absolwenci międzynarodowego rozwoju pracują zwykle w rządzie lub organizacjach charytatywnych, skupiając się na pomocy przede wszystkim najsłabiej rozwiniętym regionom na świecie.

Inne kierunki

Nie martw się – uczelnie na Wyspach oferują także kierunki łączące dwie dziedziny. Oto przykłady najpopularniejszych hybryd i kierunków pokrewnych:

 • Geology & (Physical) Geography
 • Geology & Palaeontology
 • Geography & Oceanography
 • Applied Geology
 • Geography & Planning
 • Geophysics
 • Ocean & Earth Science

Możliwości dalszej nauki

Studia licencjackie są często wystarczające, aby zacząć pracę w branży. Jednak, jak pewnie się domyślasz, im wyższe wykształcenie, tym często lepsze zarobki i możliwości pracy. Oto opcje, które możesz rozważyć po studiach pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Jeżeli wybierzesz same studia licencjackie, w trakcie ostatniego roku akademickiego, możesz aplikować na studia magisterskie nawet z innego lub podobnego kierunku na innej, nawet lepszej uczelni. Najpopularniejsze kierunki geograficzne, to:

 • MSc Geographic Information Systems
 • MSc Globalization & Cities
 • MSc Urban Studies
 • MSc Climate Change
 • MSc Geography
 • MSc Engineering Geology
 • MSc Volcanology & Geological Hazards
 • MSc Soil Mechanics & Energy Seismology
 • MSc Exploration Geophysics
 • i wiele innych

Doktorat

Po studiach magisterskich lub studiach jednolitych (licencjat + magisterka), studia doktoranckie (PhD – Doctor of Philosophy) będą stać dla Ciebie otworem. W tym przypadku również możesz wybrać kierunek inny lub po prostu podobny do tego, który studiowałeś/aś wcześniej.

Ścieżki kariery i zarobki po studiach geograficznych

Po studiach geograficznych na brytyjskich uniwersytetach, możliwości pracy są praktycznie nieograniczone i niezwiązane z jednym miejscem. Jeśli chodzi o zarobki, to nie powinny być one głównym kryterium wybierania kierunku studiów czy późniejszej kariery, jednak z pewnością są one istotnym czynnikiem podczas podejmowania decyzji. Czas najwyższy dowiedzieć się jakich zawodów i zarobków można się spodziewać po kierunkach geograficznych.

Cartographer

Kartograf zajmuje się tworzeniem mapy pod względem technicznym, naukowym i artystycznym. Skupia się również na researchu, który pozwala mu zdecydować co powinno znaleźć się na mapie. Jest to świetny zawód dla osób uzdolnionych artystycznie, ale zainteresowanych też geografią.

Zarobki: Cartographer zaczyna swoją karierę z zarobkami rzędu £18.000-£22.000 rocznie. Z czasem, może liczyć na nawet £30.000, a dochodząc do stanowiska na poziomie senior, zarabia nawet £50.000 rocznie.

GIS Officer

Zawód ten obejmuje przede wszystkim pracę z Geographical Information Systems (GIS). Na podstawie wszystkich informacji zebranych przez GIS w różnego rodzaju formatach (kartograficzne mapy, fotografie, cyfrowe zdjęcia z satelit czy za pomocą teledetekcji lub w postaci tabeli), GIS Officer tworzy mapy z dostosowaną odpowiednio skalą. To z kolei jest przydatne w ocenianiu ryzyka zalań czy innych naturalnych zdarzeń.

Zarobki: GIS Officer zarabia od £18.000 do £40.000 rocznie w zależności od doświadczenia.

Environmental Consultant

Osoba zajmująca się ochroną środowiska. Może specjalizować się w jednej lub kilku dziedzinach, takich jak:

 • zanieczyszczenie wody i/lub powietrza;
 • zarządzanie odpadami i recykling;
 • praca związana z energią odnawialną;
 • zmiana klimatu i emisja gazów cieplarnianych;
 • zagrożenia powodziami itp.;
 • zarządzanie systemami środowiskowymi.

Zarobki: Environmental Consultant zarabia na początku swojej kariery nieco ponad £20.000 rocznie, jednak z doświadczeniem 5-10 letnim, może spodziewać się nawet do £50.000 rocznie. Wyższe zarobki są możliwe w przypadku osób, które skończyły studia drugiego stopnia.

Geoscientist

Jest to ogólna nazwa dla specjalistycznych zawodów takich, jak: geophysicist; geologist; geochemist; hydrogeologist; sedimentologist.

Zadaniem geoscientist jest zwykle interpretowanie geofizycznych, geochemicznych i geologicznych informacji aby stworzyć podpowierzchniowe modele Ziemi. To pozwala z kolei na znalezienie naturalnych złóż gazu, ropy, minerałów czy wody.

Zarobki: Zarobki Geoscientist startują już od £28.000-£32.000 rocznie, a więc są dość wysokie! Z kolei osoby z doświadczeniem mogą liczyć nawet na zarobki w wysokości do £80.000 rocznie.

Engineer Geologist

Zawód skupiający się na analizowaniu powierzchni Ziemi w celu ustalenia zagrożeń dla pracy inżyniera poprzez badanie integralności m.in. skał czy podłoża. Osoba pełniąca tę rolę ma więc za zadanie ocenienie ryzyka towarzyszącego pracy inżynierów i ich konstrukcji na danym terenie.

Zarobki: Engineer Geologist rozpoczyna karierę zawodową ze względnie niskimi zarobkami (£18.000 rocznie), jednak z upływem czasu może zacząć otrzymywać nawet do £100.000 rocznie!

Field Seismologist

Field seismologist sprawdza fizyczne aspekty Ziemi posługując się wiedzą z sejsmologii, grawitacji, magnetyki i elektryczności. Za pomocą zbierania informacji na temat fal sejsmicznych, ocenia co leży pod powierzchnią Ziemi. Sejsmolog pracuje zwykle w jednej z trzech dziedzin:

 • zbieranie danych;
 • interpretacja danych;
 • przetwarzanie danych.

Zarobki: Field Seismologist może spodziewać się początkowych zarobków przekraczających £30.000 rocznie, a po 6 latach – £75.000 rocznie. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionego zawodu, Field Seismologist z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, otrzymuje nawet £100.000 rocznie lub więcej!

Wellsite Geologist

Zadaniem Wellsite Geologist jest analizowanie skał i podłoża, aby ocenić czy i w jaki sposób wiercenie w poszukiwaniu złóż (np. ropy czy gazu) może się rozpocząć oraz jak powinno ono przebiegać później.

Zarobki: Wellsite Geologist zarabia podobnie jak Field Seismologist czy Engineer Geologist – zaczyna od ok. £25.000 rocznie a może dojść nawet do £120.000 rocznie.

Planning & Development Surveyor

Zawód polega na pomaganiu klientom podejmować odpowiednie decyzje odnośnie inwestycji. Może obejmować sektor zarówno prywatny jak i publiczny.

Zarobki: W zawodzie Planning & Development Surveyor początkowe zarobki wahają się w granicach £20.000-£25.000 rocznie. Z kolei zarejestrowany/dyplomowany surveyor zarabia od £30.000 do nawet £70.000 rocznie – w zależności od doświadczenia i firmy.

Town Planner

Town planner jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwijanie dużych i małych miast oraz wiosek. Jego praca może obejmować różne przestrzenie lub ograniczać się do np. ochrony historycznych rejonów czy urbanistyki.

Zarobki: Pomimo stosunkowo niskich zarobków na początku kariery (£18.000 rocznie), Town Planner to bardzo opłacalny zawód, gdyż osoba z większym doświadczeniem może spodziewać się nawet £50.000-£100.000 rocznie.

International Development/Aid Worker

Zawód uważany za mało opłacalny i bardzo wymagający. Jest jednak odpowiedni dla wszystkich tych, którym nie zależy na wysokich zarobkach, a na pomocy najbardziej potrzebującym. International Development/Aid Worker skupia się na pomaganiu ludziom w krajach rozwijających się a także na szukaniu długoterminowych rozwiązań dla problemów dotykających całe społeczności w tychże krajach – przede wszystkim w miejscach dotkniętych przez wojnę, trzęsienia Ziemi, powodzie itd.

Zarobki: International Development/Aid Worker nie powinien spodziewać się wysokich zarobków. Bez względu na doświadczenie, wahają się one w granicach £20.000-£40.000 rocznie.

Mineral Surveyor

Jeden z bardziej wymagających i opłacających się zawodów. Polega na szukaniu i sporządzaniu map miejsc, w których można wydobywać wszelkiego rodzaju minerały a także na ocenianiu ryzyka i wpływu wydobywania ich na środowisko.

Zarobki: Mineral Surveyor zaczyna swoją karierę zwykle z zarobkami rzędu £25.000 rocznie a z czasem przekracza nawet £50.000.

Wymagania na kierunki geograficzne

Ze względu na to, że kierunki geograficzne nie występują na wszystkich uczelniach, można spodziewać się na nie sporej konkurencji. Jak więc zapewnić sobie sukces w rekrutacji na wymarzone studia?

Wymagania maturalne

Podstawowym kryterium są przewidywane/osiągnięte wyniki maturalne. W przypadku polskiej matury będą to 1-3 rozszerzenia zdane na 60%-90% (w zależności od uniwersytetu).

Praktycznie każdy kierunek wymagać będzie zdania geografii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, kursy określane mianem ścisłych, takie jak Geology, Earth Science (czasem BSc Geography na najlepszych uczelniach) wymagać będą dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym z grupy “science”, np. matematyka, chemia czy fizyka.

Wymagania językowe

Większość uczelni (choć nie wszystkie!) wymagają zdania egzaminu językowego typu IELTS na poziomie mniej więcej 6.5. Szczegóły tutaj.

Personal Statement

List motywacyjny pisze się na każdy kierunek studiów w Wielkiej Brytanii, jednak w przypadku studiów geograficznych trzeba pamiętać, że jest on kluczowy – poprzez max. 4000 znaków (ze spacjami) musisz udowodnić, że nadajesz się na studenta wybranego kierunku i że wybór go nie był przypadkowy; że Twoje zainteresowania, wiedza i umiejętności mają bezpośredni związek z geografią czy geologią. 

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Zanim wybierzesz odpowiedni kierunek i uczelnie, upewnij się, że oferują one edukację a także warunki do nauki i rozwoju na najwyższym poziomie.

Akredytacje

Jeżeli interesują Cię kierunki geologiczne, warto znaleźć uczelnię, która posiada akredytację z przynajmniej jednej z tych organizacji:

 • Geological Society of London,
 • The Geological Society.

Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twój kierunek spełnia najwyższe standardy edukacyjne i jest “up to date”.

W przypadku kursów geograficznych, warto rozejrzeć się tymi posiadającymi akredytację z Royal Geographical Society, które to czuwa nad kursami geograficznymi i materiałem wykładanym na nich. 

A jeżeli chcesz iść w stronę nauki o oceanach, koniecznie rozważ kierunki akredytowane przez Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST). To zapewni Ci edukację na najwyższym poziomie dzięki czemu nie będziesz musiał/a martwić się, czy wiedza przekazywana Tobie jest aktualna a zajęcia – czy są prowadzone na odpowiednim poziomie.

Placement Year / Sandwich course

Kierunki oferujące roczny staż między 2 a 3 rokiem studiów to naszym zdaniem najatrakcyjniejsza opcja. Dzięki temu przez rok zdobywasz doświadczenie w branży, co drastycznie zwiększa Twoje szanse na rynku pracy po skończeniu studiów. O szczegółach na temat placement year / sandwich course przeczytasz tutaj.

Warunki do nauki i rozwoju

Ten punkt skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych studiami typu geology czy earth science.

Wszelkiego rodzaju badania powinny być nieodłączną częścią Twoich studiów i późniejszej pracy. Wybierz więc uczelnie, które dają swoim studentom dostęp do laboratoriów i zajęć, jak np.:

 • Newcastle University oferuje studentom zajęcia w najwyższej jakości laboratoriach z Gas Chromatography, Gas Chromatography Mass Spectrometry, High Pressure Liquid Chromatography Mass Spectrometry, and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.
 • University of East Anglia pozwala przeprowadzać m.in. seismic and gravity investigations, magnetic and electrical measurements, and ground-penetrating radar surveys.
 • University of Leicester “is home to SEIS-UK, the UK’s national seismology research facility, and is a leading participant in the International Ocean Discovery Program (IODP), the world’s largest Earth science research project.”

Podsumowując…

Jeżeli chcesz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu geografii czy geologii w murach niesamowicie rozwiniętej uczelni oferującej edukację i sprzęty na najwyższym poziomie, to studia w Wielkiej Brytanii będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Pozwolą Ci one dodatkowo posługiwać się językiem angielskim w sposób perfekcyjny a także pomogą Ci stać się odpowiedzialną, zorganizowaną i niezależną osobą otwartą na zmiany i ludzi z całego świata. Pamiętaj, że to wszystko jest na wyciągnięcie Twojej ręki!

Jeżeli Cię przekonaliśmy, to już teraz zacznij od założenia konta w Panelu Aplikanta na naszej stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do nas śmiało na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz wszystkich naszych obecnych aplikantów, studentów oraz absolwentów brytyjskich uczelni.