Kiedy można składać aplikację na studia? - Studia za granicą - w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Płn. | Smart Prospects

Kiedy można składać aplikację na studia?

How Can We Help?

You are here:
< Back

Rekrutacja na wszystkie studia* danego roku rozpoczyna się 15 września poprzedniego roku. Pierwszy deadline jest 15 stycznia, a tzw. druga tura kończy się 30 czerwca.

* Poza University of Oxford, University of Cambridge oraz kierunkami medycznymi, dentystycznymi i weterynaryjnymi – w tym przypadku rekrutacja kończy się 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia studiów.

Więcej informacji w dolnej części tej strony:https://www.sp.edu.pl/ucas/

© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐