Jeśli wybrana przeze mnie uczelnia wymaga egzaminu IELTS, kiedy powinienem go zdać?

You are here:
< Back

Wyniki z egzaminu językowego, tak jak i przetłumaczone świadectwo maturalne, można dostarczyć do uczelni do 30 sierpnia. Na wyniki IELTS czeka się 13 dni, więc egzamin można zdać nawet na początku sierpnia przed samymi studiami (British Council nieodpłatnie wysyła wyniki egzaminu do 5 wskazanych przez uczestnika placówek typu uczelnie). Wyniki egzaminu IELTS są ważne 2 lata.