Czy w trakcie pierwszego roku studiów możliwe jest przeniesienie się na inny kierunek w obrębie jednej uczelni?

You are here:
< Back

Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że w obrębie tego samego departamentu i na kierunek zbliżony do pierwotnie wybranego. Więcej informacji na ten temat tutaj: https://www.sp.edu.pl/zmiana-kierunku-lub-uczelni-podczas-studiow/