Czy przysługuje mi kredyt studencki, jeśli w trakcie studiów przeniosę się z uczelni polskiej do brytyjskiej?

You are here:
  • KB Home
  • O finansach
  • Czy przysługuje mi kredyt studencki, jeśli w trakcie studiów przeniosę się z uczelni polskiej do brytyjskiej?
< Back

To zależy, gdyż każdy rozpoczęty rok nauki w Polsce = jeden rok finansowania studiów w UK mniej.