Czy brytyjskie uczelnie biorą pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły średniej (oceny)?

You are here:
< Back

Bardzo nieliczne uczelnie w wyjątkowych sytuacjach mogą poprosić o oceny końcowe, jednak jest to raczej niespotykane.