Studia matematyczne w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszymi obecnymi studentami brytyjskich uczelni.

Oliwia

University of Birmingham

Mathematics & Business Management MSci

Mikołaj

University of Southampton

MORSE BSc

Jan

University of Manchester

Mathematics BSc

Niezależnie czy to IT, finanse, inżynieria, biznes, przemysł – fundamentem większości zawodów w XXI wieku jest matematyka, co sprawia, że studia matematyczne są niesamowicie uniwersalne i przygotowują do wielu ciekawych profesji. Przyszłość także niesie pozytywne wieści absolwentom studiów matematycznych, gdyż przewidywany wzrost zapotrzebowania na zawody ściśle związane z matematyką to 20%, a prawdopodobieństwo zastąpienia matematyka przez komputer szacowane jest na 4.7%. 

Genialni wykładowcy, świetnie wyposażone budynki naukowe i bardzo dobrze zorganizowane życie studenckie zachęcają rok w rok aplikantów z całego świata do studiowania w Wielkiej Brytanii – brzmi ciekawie? Sprawdź, co studiowanie królowej nauk na Wyspach ma Tobie do zaoferowania.

Najpopularniejsze kierunki

Pierwszy rok wygląda bardzo podobnie na każdym kierunku o nachyleniu matematycznym i składa się z podstaw matematyki wyższej (CalculusLinear AlgebraIntroduction to Statistics itp.) i zwykle jednego modułu na semestr związanego z wybranym minorem. Kierunki zaczynają się różnić w drugim i trzecim roku, kiedy to narzucane moduły częściowo różnią się między programami studiów, wybór opcjonalnych przedmiotów jest także nieco inny.

Mathematics

Najbardziej podstawowym kierunek. Podczas studiowania go, studentom wykładane są przedmioty zarówno z matematyki stosowanej jak i z czystej, po to, by po pierwszym roku mogli zdecydować czy chcą iść w konkretną ze stron czy mieszać ciekawe moduły z obu gałęzi przedmiotu.

Mathematical Studies

Na niektórych uniwersytetach obieralne przedmioty są pozostawione niemal w stu procentach studentom (kierunek taki jak Mathematical Studies), dzięki czemu już od pierwszego roku wybierają oni znaczną większość modułów, skupiając się na zagadnieniach, które interesują ich najbardziej. Jest to jednak droga dla zdecydowanych i obeznanych aplikantów, którzy dokładnie wiedzą czy dany przedmiot jest dla nich zanim go wybiorą. Podczas normalnego kierunku jesteśmy o wiele bardziej “prowadzeni za rączkę”, wykładane przedmioty należą do najważniejszych (core modules) i stanowią bazę matematyki wyższej.

MORSE

Kierunkiem, który łączy matematykę stosowaną z szeroko pojętym biznesem jest Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics. Niezależnie od uniwersytetu zapewnia dużo swobody w doborze modułów, tak byśmy sami mogli dopasować przedmioty do naszych planów zawodowych i zainteresowań. To dobry wybór gdy chcemy pracować w biznesie, ale nie chcemy odpuszczać zainteresowania matematyką na rzecz studiowania ekonomii czy finansów. Kierunek dzięki swojej uniwersalności przygotowuje do pracy na wielu różnych stanowiskach (nie tylko związanych z biznesem), a połączenie matematyki ze statystyką i ekonomią zwiększa naszą zatrudnialność.

Mathematics & Statistics

Bardzo popularne połączenie na uczelniach brytyjskich – niemal każda uczelnia oferuje taki kierunek. Statystyka w dużej części polega na matematyce (teoria prawdopodobieństwa), więc takie połączenie wydaje się naturalne. Podczas toku studiów mamy narzucane więcej modułów statystycznych i zależnie od uczelni – większy wybór modułów opcjonalnych ze statystyki. Dzięki temu, że tak po matematyce jak i statystyce nie możemy narzekać na brak zatrudnienia, ich połączenie czyni absolwenta jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Inne dostępne kierunki

Brytyjskie uczelnie nierzadko oferują kierunki łączące matematykę z mniej lub bardziej powiązanym kierunkiem. Oto przykłady:

(Mathematics &) Actuarial Science

Popularny kurs na niektórych uniwersytetachz uwagi na zwolnienia z egzaminów aktuarialnych. Egzaminy te głównie polegają na matematyce (rachunek prawdopodobieństwa, matematyka finansowa, statystyka), więc solidne podstawy matematyki zapewniają lepsze przygotowanie do pozostałych egzaminów niż kierunki z innymi majorami (jak np. Economics with Actuarial Science).
Kierunek skupia się na szeroko pojętej matematyce i statystyce oraz ich zastosowaniach w finansach i ekonomii.

Mathematics & Philosophy/Music/Business Management

Jako student matematyki nie musisz jednak porzucać humanistycznych zainteresowań! Kursem, który pojawia się w ofercie większości uniwersytetów jest Mathematics with Philosophy, na niektórych z nich można także studiować Mathematics with Music. Aplikanci zainteresowani zarządzaniem mogą podjąć kurs Mathematics with Business Management.

Mathematics & Economics/Finance

Idealne kierunki dla osób zainteresowanych nie tylko matematyką ale i finansami.

Mathematics & Modern Language

Na tym kierubku najczęściej dostępnymi językami są głównie francuski, włoski, niemiecki, portugalski czy hiszpański, dzięki którym wspólnie z matematyką studenci mogą poznać język obcy i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Zwykle zakładają rok studiów matematycznych za granicą (w państwie gdzie wybrany język jest językiem ojczystym). 

Join honours

Uniwersytety oferują także kursy joint degree/honours lub double majors dzięki którym możemy studiować dwie dziedziny jednocześnie (porównywane do międzywydziałowych studiów w Polsce) – w ramach jednego kierunku. Kierunki te zwykle mają ze sobą dużo wspólnego i wiedza nauczona na zajęciach matematyki pomaga w przyswojeniu materiału z drugiego kierunku. Co więcej, skończenie joint degree zwiększa nasze szanse na rynku pracy i pokazuje, że jesteśmy wszechstronnie wykształceni.

 • Świetnym wyborem wydaje się być Mathematics and Computer Science biorąc pod uwagę, że wiele działów informatyki zahacza o matematykę (kryptologia, złożoność obliczeniowa i inne), a z dobrym zapleczem matematycznym łatwiej jest je zrozumieć. Dodatkowo studia te oferują obieranie modułów związanych z informatyką, jak uczenie maszynowe, bazy danych itp, które nie zawsze możemy obrać podczas standardowego kursu. Oferuje także znacznie więcej programowania w ramach studiów niżeli standardowe Mathematics.
 • Kolejnym popularnym double major jest Mathematics and Physics. W fizyce teoretycznej wszystko polega na opisywaniu przyrody w matematyczny sposób, a takie działy jak fizyka płynów, analiza wektorowa czy równania różniczkowe są zwykle pośród core modules tak matematyki, jak i fizyki. Studiując fizykę skupiamy się na stosowanej części matematyki, jednak ten double major pozwala też na obieranie modułów z matematyki czystej.

Podsumowując…

Łącznie zostało tu wymienione kilkanaście kierunków, ale, jak można się domyślić – nie wszystkie uniwersytety oferują każdy jeden kurs! Dobrze jest wybrać któryś z wymienionych i porównać oferty uczelni (jakie moduły są narzucone, jakie są obieralne etc.), a następnie wybrać najbardziej odpowiedni według naszych zainteresowań i celów. Największe różnice w tych kursach pojawiają się w ilości i rodzajów modułów obieralnych – na to należy zwrócić największą uwagę przy wyborze kursu, nie na nazwę kierunku. Zależnie od uniwersytetu, student Mathematics może studiować te same przedmioty co student Mathematics with Statistics czy innych tego typu, różnica polega na tym, że student tego drugiego będzie je miał narzucone, nie obieralne.

Możliwości dalszej nauki

Ciekawą sprawą jest tytuł dyplomu, bo zależy on od uczelni i warto przed wyborem zastanowić się jakiego dyplomu chcemy. Mimo tego, że większość uczelni honoruje kierunki matematyczne dyplomem Bachelor of Science (BSc), niektórzy studenci kończą studia z dyplomem Bachelor of Arts (BA). Sprawa dyplomu jest jeszcze inna dla kierunków „Mathematics with (…)”, tutaj tytuł zależy głównie od wybranego minora. Dostępne są także tytuły MMath czy MMORSE dla czteroletnich programów.

Studia drugiego stopnia

Podejmując studia magisterskie student może wyspecjalizować się w dziedzinie, która najbardziej mu odpowiadała podczas nauki na studiach licencjackich, tak by stał się jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Warto wspomnieć, że duża część kierunków magisterskich wymaga dyplomu z numerycznego przedmiotu, zatem z dyplomem matematycznym mamy większe szanse dostać się nie tylko na magisterkę z matematyki ale też z data science, ekonometrii, badań operacyjnych, aktuariatu itp. W większości przypadków studia te honorowane są tytułem Master of Science (MSc).

Doktorat

Najwyższym możliwym poziomem studiów matematycznych jest doktorat, czyli studia mające na celu uzyskanie tytułu Doctor of Philosophy (PhD lub DPhil). Choć wydawać by się mogło, że jest to propozycja skierowana głównie w stronę matematyków planujących zostać pracownikami naukowymi, wiele osób podejmuje się ich z powodu głębokiego zainteresowania jakimś tematem, jako osobiste wyzwanie lub aby otrzymać awans w swoim miejscu pracy. Studia te w całości opierają się na pisaniu rozprawy doktorskiej, czyli pracy naukowej na temat związany z współczesnymi zainteresowaniami badaczy. Nie ma wykładów (chyba że nieoficjalne), a całość pracy wykonywana jest przez doktoranta samodzielnie pod nadzorem pracownika naukowego uniwersytetu. Doktorat trwa zazwyczaj od 3 do 4 lat, dlatego w większości wypadków wymaga dodatkowego finansowania, które można otrzymać dzięki bardzo wysokim wynikom studiów licencjackich i magisterskich. W przypadku matematyki może to oznaczać np. wyniki z egzaminów na poziomie 90% punktów oraz napisanie dobrej pracy naukowej jeszcze przed ukończeniem studiów magisterskich. Cechą wyjątkową studiów w Wielkiej Brytanii jest to, że nawet za nieudany doktorat, czyli pracę, która nie może zostać uznana za wystarczającą by przyznać tytuł PhD, może być przyznany tytuł Master of Philosophy (MPhil). Jest to tytuł pośredni między magistrem a doktorem i nie ma on odpowiednika w Polsce.

Ścieżki kariery po studiach matematycznych

Czasy w których student matematyki kojarzył się tylko z przyszłym nauczycielem, wykładowcą czy naukowcem już dawno minęły. Można by rzec, że wykształcenie matematyczne jest jednym z najlepiej przygotowujących do szybko zmieniającego się świata i jeszcze szybciej zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci matematyki poza wcześniej wspomnianą karierą naukową i nauczaniem mogą znaleźć zatrudnienie w takich sektorach jak bankowość, consulting, IT, księgowość, ubezpieczenia, przemysł farmaceutyczny i wiele, wiele innych.

Sektor finansowy

Sektor finansowy oferuje zatrudnienie matematykom nie tylko w zawodach ściśle związanych z kierunkiem. Pracodawcy szukają pracowników z dobrze rozwiniętym myśleniem krytycznym i logicznym – czyli między innymi absolwentów kierunków STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Przykładowe zawody w sektorze finansowym dla matematyka:

 • Investment Analyst zatrudniany jest między innymi w bankach, gdzie pomaga podejmować klientom lepsze decyzje inwestycyjne.
 • Actuary zajmuje się oceną ryzyka w instytucjach finansowych wykorzystując w tym celu modele matematyczne. Zawód jest certyfikowany i wymaga zdania egzaminów aktuarialnych (patrz istotne kwestie).
 • Accountant pracuje w różnych dziedzinach finansów, prowadzi księgi rachunkowe, pośredniczy w kontakcie firmy z bankami i zewnętrznymi instytucjami, doradza w sprawie podatków, kontroluje czy firma przestrzega narzucanych standardów i prawa (audyt).
 • Trader jest osobą kupującą i sprzedającą udziały, kapitał czy obligacje. Dzięki wiedzy o rynkach światowych dokonuje decyzji inwestycyjnych, przykładowo za klientów banków.

Sektor IT

Zawody w IT zwykle nie wymagają konkretnego dyplomu, a doświadczenia i konkretnych umiejętności – jednak większość osób w tym sektorze to absolwenci kierunków STEM, do których należy matematyk.

Część absolwentów zostaje programistami. Same studia matematyczne dają solidne podstawy matematyki wykorzystywanej w informatyce i algorytmiki, podczas studiów jest też miejsce na programowanie i moduły związane z informatyką.

Dzięki dobremu zapleczu statystycznemu, matematycy mogą liczyć na pracę w data science, big data czy data analytics, czyli dynamicznie rozwijających się branży analizy dużych, nieuporządkowanych zbiorów danych.

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana ma wiele twarzy:

 • Badacz operacyjny zajmujący się używaniem matematyki stosowanej w teorii decyzji. Optymalizuje procesy w różnorakich instytucjach np. w przemyśle olejowym, instytucjach finansowych, transporcie i logistyce.
 • Statystyk zajmuje się analizą danych używając metod statystycznych, wyciąganiem wniosków i prezentowaniem ich w klarowny sposób klientom, tak by mogli oni podejmować lepsze decyzje w prowadzeniu działalności. Statystycy poza biznesem pracują też dla rządu, sektora zdrowotnego, edukacyjnego czy sportowego.

Inne…

Ciężko właściwie nadmienić wszystkie zawody w których matematyk może znaleźć pracę. Poza wyżej wymienionymi matematyka ma swoje zastosowania w większościach nauk, zatem i w większości sektorów matematyk znajdzie swoje miejsce. Po matematyce stosowanej można pracować też jako matematyk w takich sektorach jak:

 • przemysł olejowy,
 • kosmonautyka,
 • przemysł jądrowy,
 • a także w zawodach związanych z szeroko pojętą inżynierią.

Zarobki po studiach

W kwestii należy nadmienić, że pensje startowe zależą w dużej części od miejsca pracy. Londyn oferuje największe zarobki (ale także idące z nimi większe koszty życia) w praktycznie wszystkich dziedzinach, jednak różnica ta w sektorze finansowym jest znacząca. Centrum finansowe Londynu – tak zwane City – oferuje w sektorze finansowym znacznie większe pieniądze niż inne miasta.

Pensje zależą także od konkretnego zawodu, skończonego kierunku i uczelni – mają tendencje do bycia wyższymi po kierunkach stosowanych. Widełki pensji startowej zaczynają się na £20 tyś., a kończą na £40 tyś. rocznie z medianą w okolicach £26 tyś. Zarobki rosną wraz z zdobytym doświadczeniem do £50-80 tyś, a w niektórych sektorach osiągają kwoty rzędu £100-200 tyś. i więcej na stanowiskach kierowniczych. W Wielkiej Brytanii mediana zarobków w sektorach wymagających umiejętności matematycznych wynosi £50.000.

Wymagania na kierunki matematyczne

Brytyjskie uczelnie wymagają zazwyczaj dwóch/trzech przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym, z czego jednym musi być matematyka. W zależności od uniwersytetu oraz kierunku minimalne wymagania z matur rozszerzonych wynoszą zazwyczaj od 55% do 90%. Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie przewidują stypendia dla uczniów, którzy mieli odpowiednio wysokie wyniki. Polska matura prawdopodobnie nie wystarczy jednak uniwersytetom, które w standardowej ofercie obowiązkowo wymagają Further Mathematics A-level, gdyż jest to egzamin znacznie wykraczający poza zakres matematyki rozszerzonej (odpowiada ona poziomowi Advanced Mathematics). Uczelnie te zazwyczaj proszą dodatkowo o napisanie STEP.

Wiedza i umiejętności

Warto również wspomnieć, że choć polska matura rozszerzona z matematyki jest traktowana równoważnie z Advanced Mathematics A-level, to egzaminy te znacząco różnią się treścią. Brytyjscy uczniowie znać będą tematy takie jak liczby zespolone, całki czy nawet równania różniczkowe (podczas gdy nie będą potrafili posługiwać się np. operatorami logicznymi ani definicją granicy ciągu). Brytyjskie uniwersytety są jednak przygotowane do nauczania studentów z całego świata, niezależnie od ich szkolnej podstawy programowej, więc podczas pierwszego roku zagadnienia obce uczniom z Polski przerabiane są od podstaw. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że wykładowcy mogą nie poświęcić na to zbyt dużo czasu i konieczne będzie na przykład nauczenie się rachunku całkowego w dwa – trzy tygodnie. Z tego powodu dobrym pomysłem może być przerobienie liczb zespolonych i całek w wakacje (równania różniczkowe traktowane są w brytyjskich liceach bardzo pobieżnie, a przerabiając je samemu można sobie wyrobić sobie złe przyzwyczajenia, więc raczej nie ma sensu ich zaczynać).

Wybierając studia matematyczne należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż matematyka na studiach diametralnie różni się od nauki przedstawianej w szkole. Na uczelni jest to kierunek bardzo abstrakcyjny, opierający się głównie na definicjach, twierdzeniach oraz dowodach, a nie na obliczeniach. Z tego powodu osobom lubiącym matematykę w liceum niekoniecznie może się spodobać ten przedmiot na studiach.

Szukaj swojej drogi – czyli odpowiedni wybór kierunku

Wcześniej wspomniany zawód aktuariusza wymaga zdania egzaminów aktuarialnych, zwykle bardzo trudnych. Z tego powodu przewagę w tym mają niektóre uczelnie w UK posiadające akredytację Institute and Faculty of Actuaries. Na tych uczelniach wybrane kierunki zwalniają z maksymalnie ośmiu z piętnastu egzaminów, co może zaoszczędzić dużo czasu, gdy student myśli o karierze aktuariusza (spójrz które kursy zapewniają najwięcej zwolnień, patrz linki). W Polsce zarejestrowanych jest około 400 aktuariuszy w porównaniu do około 9000 w UK, zatem zawód ten dopiero rozwija się w naszym kraju i jak na razie nie ma kierunków przygotowujących do niego, co oznacza, że studenci muszą uczyć się na własną rękę.

Studia matematyczne w praktyce

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia matematyczne wyglądają w praktyce – oczami studentów, którzy niegdyś aplikowali na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Mikołaj

Mój kierunek z założenia jest matematyką stosowaną, jednak w drugim semestrze miałem też wstęp do czystej matematyki, a podobne moduły mogę obrać także w kolejnych latach – co kogo ciekawi. Podczas drugiego i trzeciego roku mogę wybrać kolejno 25% i 75% modułów z długiej listy (między innymi Mathematical BiologyOptimizationRelativity Blackholes and Cosmology, czy też Topics in Macroeconomics więc lista jest bardzo zróżnicowana) jest też możliwość wybrania modułów menadżerskich czy też językowych – z warunkiem by podczas trzech lat nauki zdać określoną ilość modułów matematycznych.

Same zajęcia trwały około 16-23h, składały się na nie wykłady, warsztaty matematyczne, warsztaty komputerowe i problem classes (przechodzenie przez zadania z wykładowcą w mniejszej grupie). Na ocenianie składały się między innymi cotygodniowe zestawy z zadaniami, projekty, testy on-line, sprawdzian warty 10% oceny raz na semestr – wszystko zależało od przedmiotu. Dzięki temu, że non-stop mieliśmy coś do nauki, to nie czułem takiej presji przed samą sesją, byłem na bieżąco z większością materiału. Miałem też do zdania test wielokrotnego wyboru z podstaw rachunku różniczkowego i całkowego po dwóch tygodniach nauki. Zdanie go na minimum 80% było warunkiem koniecznym zaliczenia analizy w pierwszym semestrze, więc jak wcześniej napisano – warto co nieco przerobić przez wakacje.

Ze statystyki i badań operacyjnych pisaliśmy też projekty dające trochę więcej praktyki – przykładowo raport analizujący czas przeprowadzenia algorytmu nauczonego na wykładach, a uruchomionego przez napisany przez nas program.

Ciekawą rzeczą w uczelni jest centrum matematyki wyposażone w pokoje do projektów, tablice, sześcienne stoły do robienia zadań w grupach i tym podobne. O określonych porach w tygodniu pojawiają się tam doktoranci i wykładowcy by pomóc nam z zadaniami czy odpowiedzieć na matematyczne pytania. Jest to też fajne miejsce do socjalizowania, czasami organizowane są tam specjalne wykłady, noce filmowe i inne wydarzenia dla studentów wydziału matematycznego. (http://virtualopenday.southampton.ac.uk/highfield/maths-student-centre).

Oliwia

Mathematics with Business Management – jest to kierunek joint honours (połączenie dwóch kierunków w ramach studiów). Kurs składa się w większości z przedmiotów matematycznych, takich jak algebra, kombinatoryka, analiza matematyczna. Dodatkowo obejmuje przedmioty takie jak: finanse, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi i marketing. W pierwszym i drugim roku mieliśmy tygodniowo po 12 godzin wykładów, godzinny tutorial, 2 godziny seminariów (przedmioty biznesowe) i 2 godziny example classes (odpowiednik polskich ‘ćwiczeń’ – przedmioty matematyczne). Przedmioty matematyczne obejmowały zarówno moduły stricte teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym, ale także dwa moduły polegające na projektach grupowych, z czego jednym z nich był ‘real life problem’ dla firmy ubezpieczeniowej. Ze względu na nacisk brytyjskich uczelni na pracę indywidualną, studenci efektywniej mogą organizować własny czas i podjąć się działań dodatkowych – takich jak drużyny sportowe, zaangażowanie w wolontariat, stowarzyszenia studenckie czy praca. Od pierwszego roku pracuję dorywczo jako kelnerka w restauracji, jednak nie mam ustalonej liczby godzin w tygodniu, ponieważ zależy to od ilości rezerwacji przez klientów. 

Jan

Studiuję najbardziej klasyczny kierunek matematyczny, czyli po prostu Mathematics na University of Manchester. Tygodniowo mam 18 godzin zajęć, są to głównie wykłady i ćwiczenia (w klasach 30-40 osobowych), mieliśmy jednak również trochę zajęć komputerowych oraz pracy grupowej. Przez pierwsze 3 semestry studenci uczą się absolutnych podstaw matematyki, w związku z czym wszystkie przedmioty są obowiązkowe i żaden nie jest do wyboru. Od czwartego semestru nie ma już jednak żadnych przedmiotów obowiązkowych, co pozwala każdemu na wyspecjalizowanie się w tej gałęzi matematyki, która go najbardziej interesuje. Przykładowo, gdybym chciał, mógłbym wybrać takie zajęcia, żeby mój program studiów w całości pokrywał się z kierunkiem Mathematics and Statistics, który ma trzy przedmioty obowiązkowe na czwartym semestrze. Jeśli ktoś ma taką chęć, może nawet wziąć przedmiot (jeden na semestr) zupełnie nie związany z matematyką, co w przypadku kierunków Mathematics with… lub Mathematics and… jest zazwyczaj utrudnione. Zwyczajna Matematyka jest więc kierunkiem oferującym bardzo dużą swobodę przy wyborze przedmiotów.
Zaskakujące dla mnie było, jak wiele wysiłku mój uniwersytet wkłada we wsparcie studentów pierwszego roku. Po pierwsze, w roku tym ćwiczenia z najważniejszych przedmiotów zastąpione są przez supervisions. Różnica między nimi a zwykłymi ćwiczeniami jest taka, że prowadzone są w grupach około dwunastoosobowych, a praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana u każdego. Choć brzmi to rygorystycznie, w praktyce takie zasady pozwalają prowadzącemu bardzo efektywnie pomóc każdemu studentowi z osobna. Drugą metodą pomocy jest PASS, czyli Peer Assisted Study Sessions. Są to nieobowiązkowe zajęcia (w tych samych, 12-osobowych grupach), prowadzone nie przez kadrę akademicką, a przez starszych studentów. Mają one za zadanie wesprzeć młodszych adeptów matematyki oraz dać im okazję na bezstresowe zadawanie pytań. Choć idea takich spotkań jest rzeczywiście bardzo dobra, to nie należy przesadzać z zachwytami, gdyż mimo wszystko prowadzący nie zawsze potrafią uczynić te zajęcia szczególnie pomocnymi (w końcu ich szkolenie trwa tylko ok. 10 godzin). Wsparcie uniwersytetu nie ogranicza się jednak do samych zajęć, dość łatwo bowiem jest na pierwszym roku uzyskać dwa stypendia, łącznie na kwotę £1750. W moim przypadku, w połączeniu ze wsparciem rodziców, pozwoliły mi one w ogóle nie pracować na pierwszym roku i poświęcać większość wolnego czasu na naukę. Stypendia te przyznawane są za wysokie wyniki matury, jednak same progi przyjęć na matematykę są podobnie wysokie, więc większość studentów te stypendia dostaje. Należy również zauważyć, że wyniki z pierwszego roku w drodze wyjątku nie liczą się do oceny na końcowym dyplomie (czyli wystarczy zdać na 40% i nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji z powodu niskich wyników). To wszystko powoduje, że pierwszy rok zawalić mogą w zasadzie jedynie osoby, którym zupełnie nie zależy.  Władze uniwersytetu wiedzą, że świeżo upieczonym studentom często bardziej w głowie imprezy niż nauka, w związku z czym starają się wprowadzić ich w świat akademicki najdelikatniej jak się da. Oczywiście potem, na drugim i trzecim roku, wszystko staje się stopniowo trudniejsze, jednak wtedy studenci wiedzą już z czym się mierzą.

Podsumowując…

Niezależnie od tego, czy widzisz siebie w pracy programisty, wykładowcy, bankiera czy statystyka – do wszystkich tych zawodów (i wielu więcej!) przygotują Cię studia matematyczne. Koniec końców matematyka to przede wszystkim myślenie i klarowne przekazywanie wiadomości, a te umiejętności przydają się absolutnie wszędzie.

Nawet jeśli planujesz zostać w Polsce po studiach, dyplom uczelni zagranicznej jest bardzo ceniony przez polskich pracodawców. Zaradność, proaktywność i międzynarodowe doświadczenie dla niektórych firm są ważniejsze niż średnia ocen. Może warto rozważyć studia w Wielkiej Brytanii, gdzie większy nacisk jest kładziony na indywidualne podejście do studenta i zdobywanie praktycznej wiedzy?

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak my kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko nas ale i innych studentów i aplikantów.

Źródła

 • https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/mathematics
 • https://www.forbes.com/pictures/mkl45efdek/1-mathematician/#53028fd03c5a
 • https://willrobotstakemyjob.com/
 • https://unistats.ac.uk
 • https://www.itjobswatch.co.uk/jobs/uk/mathematics.do
 • https://www.actuaries.org.uk/studying/exam-exemptions/how-apply-exemption/university-courses-exemptions
 • http://www.newsweek.pl/biznes/absolwenci-zagranicznych-uczelni-zarabiaja-ponad-dwa-razy-wiecej-raport,artykuly,375600,1.html