Studia pielęgniarskie i położnicze w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał dzięki współpracy z naszą obecną studentką brytyjskiej uczelni.

Czy widziałeś/aś, że pielęgniarstwo to najbardziej “employable” kierunek studiów w Wielkiej Brytanii, po którym aż 94% absolwentów znajduje pracę w branży w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu studiów? Dzieje się tak, ponieważ Wyspy obserwują ogromny niedobór liczby pielęgniarek i pielęgniarzy, co znacząco wpływa też na relatywnie wysokie zarobki w branży. Położnych również nigdy za wiele – a sami pracownicy wykonujący ten zawód w UK przyznają, że ich praca to swego rodzaju przywilej i bardzo zachęcają innych do jej podjęcia.

Najpopularniejsze kierunki

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii oferują kilka kluczowych kierunków z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. Wszystkie z nich, jeśli oferowane są na poziomie licencjackim (czyli BSc – Bachelor of Science) bazowo trwają 3 lata.

Najpopularniejsze kierunki w Wielkiej Brytanii to:

Adult Nursing

Adult Nursing jest najbardziej popularnym kierunkiem w dziedzinie pielęgniarstwa. Zajęcia obejmują biologię, podstawy psychologii, komunikacji interpersonalnej oraz prawne aspekty medycyny. Na drugim roku wiedza rozszerzana jest o farmakologię, patopsychologię czy koordynację opieki zdrowotnej. Natomiast na trzecim roku program skupia się na opiece nad dorosłymi oraz podstawach zarządzania, rozwijania umiejętności i kompetencji. Duży nacisk kładzie się na zdobywanie praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych pielęgniarek i pielęgniarzy. Takie zajęcia zajmują minimum 20 tygodni rocznie i obejmują również okres wakacji; są dość intensywne, ale zdobyta na nich wiedza jest ogromna.

Child Nursing

Podobnie jak w przypadku Adult Nursing, na pierwszym i drugim roku Children Nursing zdobywa się wiedzę ogólną. Na ostatnim roku kładziony jest za to nacisk na pracę z dziećmi – na ich rozwoju w rodzinie i w społeczeństwie oraz na pracę z dziećmi mającymi trudności w uczeniu lub niepełnosprawnymi intelektualnie. Zajęcia praktyczne to również około 2000 godzin przez cały okres nauki, ale spędza się je na oddziałach dziecięcych, wizytach w domach i przedszkolach.

Mental Health Nursing

Wiedza z zakresu Mental Health to podstawa, którą musi posiąść każda przyszła pielęgniarka i każdy przyszły pielęgniarz. Jak widać, brytyjskie uczelnie oferują nawet osobne kierunki poświęcone właśnie tej dziedzinie by już od początku studiów przygotowywać studentów do pracy jako Mental Health Nurse. Obok zarządzania, nauki osobistego rozwoju i zdobywania kompetencji, poznaje się interwencje psychospołeczne zaspokajające potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego.

Midwifery

Na studiach poświęconych tematowi ciąży, porodu i połogu, wiedza teoretyczna nieustannie przeplata się z praktyką. Poza oczywistymi aspektami jak biologia i farmakologia, różni się od pozostałych kierunków przede wszystkim tym, że już od samego początku skupia się na położnictwie – począwszy od psychosocjologicznych aspektów, przez promocję zdrowia, kończąc na prenatalnych i ginekologicznych komplikacjach jak i samym odbieraniu porodów. Podczas studiowania Midwifery, 55% zajęć to praktyka u boku specjalistów.

Nursing (Learning Ability) and Social Work

Jest to kierunek rzadziej oferowany przez brytyjskie uczelnie, jednak po jego ukończeniu można pracować nie tylko w placówkach medycznych czy edukacyjnych, ale i jako pracownik socjalny. Zajęcia teoretyczne standardowo przeplatają się z praktyką i obejmują współpracę z pozostałymi kierunkami pielęgniarstwa.

Możliwości dalszej nauki

Po ukończeniu studiów, można podjąć pracę lub kontynuować naukę – możliwości jest wiele. Korzystając z oferty brytyjskich uniwersytetów, można odbyć dwuletni kurs w kolejnej dziedzinie pielęgniarstwa (Adult, Children lub Mental Health), pogłębić dotychczasową wiedzę i zdobyć tytuł Master of Science (MSc) lub odbyć kurs i zdobyć dyplom w konkretnej specjalizacji (PgDip – Postgraduate Diploma), np. pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo noworodkowe, medycyna kosmetyczna, dermatologia i wiele innych.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 4 lata i pozwalają zdobyć tytuł magistra. Można aplikować na: 

  • MSc (Master of Science) – tu zdobywa się zaawansowaną wiedzę w jednej z dziedzin pielęgniarstwa (Adult, Child, Mental Health);
  • MA (Master of Art) – to humanistyczne podejście do pielęgniarstwa; skupia się bardziej na wiedzy teoretycznej;
  • MNurs (Master of Nursing) – to kierunek, który pozwala na zdobycie umiejętności w dwóch spośród trzech dziedzin pielęgniarstwa.

Warto również dodać, że jeśli jest się na studiach licencjackich i osiągnie się bardzo dobre wyniki w nauce, to może pojawić się możliwość przedłużenia kursu o rok, aby zdobyć wiedzę w kolejnej dziedzinie pielęgniarstwa i ukończyć całe studia na jednej i tej samej uczelni z tytułem magisterskim MNurs.

Doktorat

Zdobycie doktoratu po magisterce w dziedzinie pielęgniarstwa trwa od trzech do pięciu lat. Umożliwia zgłębienie konkretnej specjalizacji (np. kardiologia czy położnictwo) oraz nauczanie innych na poziomie akademickim.

Ścieżki kariery i zarobki po studiach

Możliwości kariery są nieograniczone. Nie tylko w branży medycznej, ale również kosmetycznej, militarnej czy ekonomicznej. 

Jeśli absolwent zdecyduje się podjąć pracę w zawodzie w Wielkiej Brytanii, musi zarejestrować się w Nursing and Midwifery Council (NMC). Jest to instytucja, której etycznego kodeksu należy przestrzegać w trakcie swojej kariery zawodowej oraz która upoważnia do wykonywania zawodu i zapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i pracownikom. Praca w brytyjskiej ochronie zdrowia (NHS) zapewnia godziwe warunki. Można również pomyśleć o pracy w służbie lotniczej (RAF) czy militarnej (BAF) jeżeli zdobędzie się brytyjskie obywatelstwo. Branża kosmetyczna i prywatne zakłady pracy także zabiegają o wykwalifikowanych pielęgniarzy i pielęgniarki – chociażby dlatego, że niektóre inwazyjne zabiegi kosmetyczne mogą być wykonywane tylko przez personel z wykształceniem medycznym. Ponadto, w Wielkiej Brytanii 94% absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa zdobywa zatrudnienie już w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów. Dla zainteresowanych pracą międzynarodową możliwości jest jeszcze więcej. Dyplom brytyjskiej uczelni respektowany jest na całym świecie, a zapotrzebowanie na pracowników z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa nieustannie rośnie.

System płac pielęgniarek i pielęgniarzy w Wielkiej Brytanii dzieli się na 9 poziomów (Band). Podejmując pracę tuż po ukończeniu trzyletnich studiów BSc zaczyna się od Band 5, co pozwala zarabiać około £25000 rocznie, pracując 37,5 godziny tygodniowo. Jednakże, pielęgniarki i pielęgniarze otrzymują ok. 30% dodatku za pracę nocną bądź w soboty, oraz ok. 60% za pracę w bank holidays lub niedziele. Oczywiście dostać można również wyższą stawkę za nadgodziny. Po pół roku, można również dołączyć do agencji pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy, gdzie pracuje się najczęściej dodatkowo. Stawki na południu kraju zaczynają się od £29 za godzinę do aż £70 dla bardziej doświadczonych. 

Jeśli zdobędzie się dodatkowe kwalifikacje (np. PG Dip: pielęgniarka/pielęgniarz chirurgiczna/y) i posiada się Band 6, to minimalna pensja wynosi £31000 (dla osób z tytułem magistra będzie to £38 000), a w miarę lat pracy, zdobytego doświadczenia, i rozwoju można osiągnąć poziom 9, gdzie zarobki sięgają £105000 rocznie.

Wymagania

Kierunki pielęgniarskie i położnicze na brytyjskich uczelniach są bardzo wymagające zarówno w trakcie ich studiowania jak i podczas aplikacji na nie. Na kierunki pedagogiczne jest łatwiej się dostać z tego względu, że jest większa swoboda przedmiotów wymaganych. Nikt nie będzie od przyszłego studenta wymagał rozszerzonej geografii, gdy na przykład chce studiować Education. Jednak gdy ktoś chciałby uczyć konkretnego przedmiotu (np. matematyki czy historii), musi mieć na uwadze te rozszerzone przedmioty.

Progi przyjęć

Na studia licencjackie często wystarczy 70% z dwóch przedmiotów rozszerzonych, preferowane są matematyka, biologia i angielski. Jeżeli jednak aplikant nie spełnia do końca tych warunków, nadal może spróbować, choć to kwestia bardzo indywidualna i najlepiej uprzednio skonsultować to z doświadczonym doradcą edukacyjnym. Nie warto też załamywać się w przypadku braku matury – dla takiej sytuacji również są odpowiednie rozwiązania, o których przeczytać można kilka paragrafów niżej.

List motywacyjny i inne dokumenty

Jak na inne kierunki, tak i na te, personal statement odgrywa ogromną rolę. O czym warto w nim wspomnieć lub co w nim wykazać, to to, że aplikant podziela wartości, którymi kieruje się brytyjska ochrona zdrowia (jak np. troska, współczucie, kompetencja, komunikacja, odwaga, zaangażowanie). Ważna jest również nienaganna opinia wydana przez dwie osoby oraz zaświadczenie o niekaralności. Jeśli uczelnia będzie zainteresowana daną osobą, to zaprosi ją na rozmowę kwalifikacyjną. Na tym etapie, podobnie jak w liście motywacyjnym, należy przekonać uniwersytet, że jest się odpowiednim kandydatem na studia umożliwiające pracowanie z osobami wymagającymi profesjonalnej opieki medycznej.

Wiedza i umiejętności

Dobra znajomość biologii, a szczególnie anatomii i fizjologii człowieka, udowodniona m.in. w personal statement, będzie atutem. Należy również wykazać się umiejętnościami czytania ze zrozumieniem, pisania oraz krytycznego myślenia. Warto pamiętać, że podstawowym elementem nauki w pielęgniarstwie czy położnictwie jest refleksja, czyli wyciąganie wniosków ze zdobytych doświadczeń. Zdolności humanistyczne będą również bardzo przydatne na te kierunki.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe lub w ramach wolontariatu (nie tylko w ochronie zdrowia ale i jakiekolwiek wymagające kontaktu z ludźmi, opieki, udzielania pomocy itd.) w wielu przypadkach nie jest bezwzględnie wymagane, ale nie da się ukryć, że jest ogromnym atutem. Jest ono pomocne podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz świadczy o tym, że aplikant prawdopodobnie jest mentalnie przygotowany do pracy z ludźmi ciężko chorymi, cierpiącymi, umierającymi. 

Co więcej, mając doświadczenie jako opiekun/opiekunka (Health Care Assistant) można rozpocząć studia bezpośrednio na drugim roku. Warunkiem jest jednak posiadanie na swoim koncie min. 650 godzin stażu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przed aplikacją?

Najważniejsze jest, aby organizacja NMC (Nursing and Midwifery Council) uznawała kwalifikacje zdobyte na danym uniwersytecie. Programy uczelni nie różnią się znacząco, ale w miarę swoich możliwości (i kwalifikacji) warto wybrać bardziej prestiżową uczelnię, głównie z tego względu, że poziom nauki może być wyższy, a praktyki mogą odbywać się w wyjątkowo interesujących miejscach.

Nursing with Foundation Year

Foundation Year, czyli rok zerowy przygotowuje do rozpoczęcia wymarzonego kierunku, gdy kwalifikacje nie są wystarczające, aby od razu rozpocząć studia pielęgniarskie. Ten dość intensywny rok oferuje podstawy biologii, matematyki czy opieki zdrowotnej. Zdanie go, pozwala przejść automatycznie na rok pierwszy wybranego kierunku na tej samej uczelni lub ponowną aplikację do innej instytucji.

Access Course

Jak można się domyślić, brak matury czy też sytuacja, w której aplikant zdawał maturę wiele lat wcześniej, bez przykładania się do matematyki czy biologii odbiera możliwość aplikowania nawet na pielęgniarstwo czy położnictwo z rokiem zerowym. Jednak nie oznacza to, że można zapomnieć o studiach. Wręcz przeciwnie – college w całej Wielkiej Brytanii oferują zwykle jednoroczne, dość intensywne ale i dostosowane pod życie dorosłych osób kursy przygotowujące do studiów na uniwersytecie. Nazywają się one Access courses czy Access to HE courses, a najpopularniejsze z nich to właśnie te poświęcone położnictwu i pielęgniarstwu. Ponadto, przysługuje na nie dodatkowe, dość atrakcyjne rządowe finansowanie. Dlaczego atrakcyjne? Ponieważ w przypadku dostania się na studia licencjackie po AC i w konsekwencji ukończenia ich, finansowanie zostaje umorzone, a więc nie trzeba go spłacać. Napisz do Smart Prospects, aby dowiedzieć się więcej i przedyskutować swoje opcje.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Studia pielęgniarskie są bardzo wymagające. Napięty plan akademicki nie zostawia miejsca na dodatkową pracę w standardowym wymiarze godzin czy długie wakacje. Praktyki, które należy odbyć, niestety nie są płatne. Po ośmiu tygodniach praktyk można jednak pracować dla NHS Professionals jako Health Care Assistant. Są to tzw. Bank Shifts, co oznacza, że pracuje się w godzinach i dniach, które odpowiadają studentowi.

Można również liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu i służby zdrowia. Dla rezydentów studiujących na kierunkach medycznych oferowane jest stypendium w wysokości £5000-8000 rocznie.

Studia w praktyce oczami studentek

Obecni studenci to prawdopodobnie najlepsze źródło informacji na temat wybranych studiów i kierunków. Dowiedz się, jak studia pielęgniarskie wyglądają w praktyce – oczami studentek, które niegdyś aplikowały na wymarzone studia ze wsparciem Smart Prospects.

Kasia

Przez 15 lat pracowałam w hotelarstwie. Postanowiłam zmienić tor mojej kariery, nie mając żadnego doświadczenia w branży medycznej. Okazało się jednak, że tu również ważne są relacje interpersonalne, a cechy takie jak życzliwość, opiekuńczość, cierpliwość to podstawa w codziennym życiu zawodowym. Studia pielęgniarskie uczą również samodzielności i odpowiedzialności – szczególnie w dobie pandemii i nauczania wirtualnego. Trzeba dużo samodyscypliny, aby nadążyć z materiałem, szczególnie jeśli nie miało się nigdy do czynienia z medycyną. Na praktykach jesteśmy traktowani jako pracownicy służby zdrowia, nie tylko studenci. Szczególnie pacjenci mają nas za wykwalifikowane pielęgniarki, więc odpowiedzialność jest duża (ale również satysfakcja z pracy jaką wykonujemy). Pielęgniarstwo to zawód, który pozwala ciągle się rozwijać. Brytyjska służba zdrowia coraz bardziej podkreśla wagę tej branży zwiększając kompetencje pielęgniarek i pielęgniarzy i wspierając finansowo edukację w tym kierunku. 

Klaudia

studentka BSc Adult Nursing na Sheffield Hallam University

Ja na pielęgniarstwo zdecydowałam się po pracy jako wolontariuszka w lokalnym hospicjum. Miałam okazję obserwować pracę pielęgniarek i zdecydowałam, że to coś dla mnie. Wtedy to wysyłam maile do uczelni i pytałam jakie mam opcje. Zdawałam maturę kilka lat wcześniej i nie myślałam wtedy o biologii. Podeszłam do niej jeszcze raz, próbując podwyższyć wyniki z języka angielskiego oraz napisać biologię. Jestem obecnie na pierwszym roku, do tej pory odbyłam jedynie zajęcia teoretyczne. Przyszłym kandydatom polecam ćwiczenie pisania, gdyż jest ono niezbędne. Piszemy nie tylko prace zaliczeniowe, ale również sporo refleksji. Znajomość anatomii i fizjologii człowieka jest niezbędna, potrzeba trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do angielskich terminów medycznych, ale z każdym tematem jest łatwiej. Świetna organizacja czasu jest kluczem, ponieważ mamy zajęcia teoretyczne i praktyczne. Teoretyczne trwają co prawda kilka lub kilkanaście godzin tygodniowo, jednak wymagana jest późniejsza praca samodzielna. Praktyki to połowa naszego kursu i tygodniowo spędzamy na nich aż 40 godzin. W tym czasie również piszemy eseje. Uważam te studia za bardzo ciekawe i rozwijające, jednak wymagające ogromu czasu i nauki. 

Podsumowując…

…Studia pielęgniarskie i położnicze, choć bardzo wymagające, w Wielkiej Brytanii są czystą przyjemnością dla każdego, kto czuje, że ten zawód jest dla niego. Perspektywy po skończeniu kierunku są dodatkową motywacją podczas nauki, a sama praca z potrzebującymi i słabszymi już w trakcie studiów daje ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia.

Wraz z profesjonalnym i bezpłatnym wsparciem Smart Prospects możesz postawić pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej i opłacalnej kariery! Zacznij tak samo jak ja kiedyś – od założenia konta w Panelu Aplikanta na ich stronie www.sp.edu.pl, zalogowania się tam i uzupełnienia danych. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, pisz do SP na messengerze (FB) i dołącz do dziesiątek ich grup na FB, w których znajdziesz nie tylko mnie ale i innych studentów i aplikantów brytyjskich uczelni.