Co to jest oferta od uczelni i jakie są jej rodzaje?

You are here:
< Back

Uczelnia po otrzymaniu Twojej aplikacji może złożyć Ci jedną z 3 możliwych ofert:

  • Conditional offer (oferta warunkowa) – uczelnia przedstawi wymagane wyniki z matury oraz niezbędne kwalifikacje językowe, które musisz zdobyć, aby mieć zagwarantowane miejsce na uniwersytecie.
  • Unconditional offer (oferta bezwarunkowa) – prawdopodobnie jesteś zeszłorocznym maturzystą i masz już kwalifikację językową oraz spełniasz wszystkie wymogi uczelni. Niekiedy uczelnia daje ofertę bezwarunkową osobom, które jeszcze nie zdały matury, a które zachwyciły swoimi osiągnięciami, bądź personal statement.
  • Unsuccessful – uczelnia zdecydowała, że Twoja aplikacja jest niepoprawna, bądź nie spełniasz jej wymagań i nie została Ci zaoferowana szansa ubiegania się o miejsce.