Masters

Newcastle University London

MSc International Business Management

Master of Science in International Business Management (MSc IBM) to 12-miesięczne studia magisterskie, po których otrzymasz dyplom jednego z najlepszych uniwersytetów w UK. Te studia pomogą Ci w budowaniu profesjonalnej kariery w świecie biznesu.

0 zł/£ ?!?!

Dla kwalifikujący się osób, aplikujących ze Smart Prospects przed 28.08.2015, tegoroczne studia Masters są darmowe! Normalny koszt kursu to £5500 czyli ponad 30 tys zł.

Magister Newcastle University

Otrzymaj dyplom Newcastle University, uczelni znajdującej się wśród 1% najbardziej cenionych uniwersytetów na świecie. Wszystkie zalety reputacji uczelni będą do Twojej dyspozycji.

Wyróżnienie

Tytuł Master of Science in International Business Management to powszechnie szanowany stopień w świecie międzynarodowego biznesu i silny argument w negocjacjach z pracodawcami bądź inwestorami.

Dla kogo przeznaczone są studia Msc IBM?

Ten kurs jest idealny szczególnie dla osób chcących posiadać tytuł naukowy w dziedzinie biznesu międzynarodowego, planujących rozwinąć własną firmę na skalę globalną bądź pracujących jako specjaliści w dziedzinach:

 • przedsiębiorca,
 • specjalista marketingu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • konsultant strategiczny,
 • konsultant zarządzania.

Jakie są główne zalety studiów MSc IBM?

Najważniejszą zaletą tego kursu jest pozyskanie umiejętności praktycznych oraz kontaktów otwierających możliwości budowania biznesu na międzynarodową skalę. Ten kurs oferuje szczegółowe wprowadzenie do skomplikowanego problemu globalizacji i różnic kulturowych z tym związanych. W jego trakcie opanujesz kwestie związane z:

 • marketingiem,
 • strategią,
 • zarządzaniem organizacji,
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Pozyskasz również:

 • praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów, podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i analizy informacji,
 • bezpośrednie doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku, wyzwań jakie stawia oraz metod ich rozwiązywania.

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci, posiadający dyplom licencjacki z dobrej uczelni z oceną co najmniej 4, mogą ubiegać się o miejsce na studiach.
Aplikanci muszą posiadać certyfikat językowy IELTS zdany na 6.5 (z minimum 6.0 z którejkolwiek z podsekcji). Alternatywnie, jako potwierdzenie kwalifikacji językowych, uznawana jest matura rozszerzona z języka angielskiego zdana na 70% (ocena 5 ze starej matury).

Jakie przedmioty (moduły) wchodzą w skład studiów MSc IBM?

Jak większość programów biznesowych Masters w UK, ten kurs trwa jeden rok i kończy się napisaniem pracy magisterskiej na wybrany temat pod nadzorem promotora. W skład kursu wchodzą następujące moduły (kliknij na moduł aby poznać szczegóły):

Praca magisterska

Twoja praca magisterska skupi się na problematyce zarządzania bądź biznesu. Jej temat może bazować na badaniach bądź praktyce. Tworzenie dysertacji to okazja do zademonstrowania umiejętności pozyskanych w trakcie kursu. W trakcie jej pisania, będziesz miał do dyspozycji wsparcie doświadczonych promotorów.

Metody ewaluacji i oceniania

Postępy i praca będą ewaluowane pod kątem wymagań potrzebnych do uzyskania tytuły magisterskiego. Oceny zdobyte podczas programu, wraz z oceną z końcowej pracy magisterskiej, będą wliczone do finalnej oceny studiów. W progresji pomocy udzieli intensywna opieka profesjonalnej kadry naukowej w formie nieformalnych, indywidualnych spotkań.

Całoroczna praca oceniana jest na podstawie:

 • zadań pisemnych i raportów,
 • grupowych lub indywidualnych projektów badawczych,
 • prezentacji ustnych i wizualnych,
 • ćwiczeń mających na celu rozwiązanie problemów,
 • ćwiczeń praktycznych,
 • jakości bibliografii.

Opcje, terminy i ceny

W 2016 toku czesne za całe studia magisterskie wyniesie £5500. To 2-5 razy taniej niż na innych elitarnych szkołach biznesu. Należy pamiętać, że od tego roku możliwe jest otrzymanie rządowego kredytu studenckiego na pokrycie czesnego na studiach magisterskich w Wielkiej Brytanii. Więcej szczegółów tutaj.