Foundation

Newcastle University London

International Foundation in Business

Foundation to program dla osób, którym matura nie poszła zgodnie z planem. Program daje bardzo sensowną możliwość przygotowania do studiów pierwszego stopnia na prestiżowej szkole biznesowej, położonej w finansowym centrum Londynu.

Dla kogo przeznaczony jest program Foundation?

International Foundation in Business to rozwiązanie dla osób zdeterminowanych, aby podjąć studia licencjackie na prestiżowej szkole biznesowej w UK, a które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych, oscylujących wokół średniej 80% z trzech przedmiotów rozszerzonych na maturze.

_PAJ2107

Jakie są główne zalety programu Foundation?

Ukończenie rocznego programu Foundations umożliwia progresję na pierwszy rok studiów licencjackich na Newcastle University London w trybie normalnym. Dodatkowo program oferuje:

 • kompleksowy skład programu zatwierdzonego przez Newcastle University,
 • wiedzę i umiejętności niezbędne do progresji i odniesienia sukcesu podczas dalszych studiów,
 • pełnoprawny status studenta Newcastle University,
 • dostęp do nowoczesnego kampusu w Londynie,
 • możliwość wyboru wielu dat rozpoczęcia studiów.

Wymagania rekrutacyjne

Warunkiem przyjęcia na program Foundation jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dodatkowo od kandydatów oczekiwana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Co wchodzi w skład programu Foundation?

Foundation składa się z połączenia akademickich przedmiotów biznesowych z intensywną nauką języka angielskiego oraz z zajęciami z rozwoju umiejętności efektywnej nauki.

 • Wstęp do Studiowania Biznesu

  Przedmiot porusza takie tematy jak: motywacja, zarządzanie i przywództwo, klasyfikacje biznesowe, finansowanie biznesu w UK, efektywne dbanie o finanse i roczne raporty firmowe, jak czynniki ekonomiczne wpływają na biznes, marketing i współczesne trendy w biznesie.

 • Wprowadzenie do Rachunkowości

  Ten przedmiot zapoznaje studentów ze światem biznesu i rachunkowości poprzez rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy z matematyki i innych powiązanych zagadnień.

 • Matematyka Biznesowa

  Nauczane tutaj są techniki matematyczne i statystyczne, które mają przełożenie w biznesie i w ekonomii.

 • Akademicki Angielski

  Ten przedmiot koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: pisanie, czytanie, słuchanie oraz mówienie, nauczane w praktyczny sposób

 • Umiejętności Efektywnego Uczenia Się

  Ten przedmiot pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do specyfiki i wymagań angielskiego system edukacyjnego. Rozwiniesz tutaj swoje umiejętności zarządzania czasem, komputerowe, badawcze, używania i interpretacji danych, pracy w grupie, rozwiązywania problemów, przyswajania informacji i jak unikać plagiatu.

Metody ewaluacji i oceniania

Postępy i praca będą ewaluowane pod kątem wymagań potrzebnych do progresji na pierwszy rok studiów licencjackich w trybie normalnym. Oceny zdobyte podczas programu nie będą wliczone do finalnej oceny studiów. W progresji pomocy udzieli intensywna opieka profesjonalnej kadry naukowej w formie nieformalnych, indywidualnych spotkań.

Całoroczna praca oceniana jest na podstawie:

 • zadań pisemnych i raportów,
 • grupowych lub indywidualnych projektów badawczych,
 • prezentacji ustnych i wizualnych,
 • ćwiczeń mających na celu rozwiązanie problemów,
 • ćwiczeń praktycznych,
 • jakości bibliografii.

Progresja na studia licencjackie

Progresja na licencjackie studia biznesowe o wybranym profilu na Newcastle University London gwarantowana jest wszystkim kandydatom, którzy na koniec programu uzyskają ogólną średnią 60% oraz następujące rezultaty:

 • akademicki angielski – 65%,
 • matematyka – 60%.

International Business Management BSc Honours

Absolwenci programu Foundations z odpowiednimi wynikami automatycznie kwalifikują się na studia licencjackie w trybie normalnym, w którym na pierwszy, drugi i trzeci rok studiów każdemu przysługuje rządowy kredyt studencki na opłacenie czesnego. BSc (Hons) IBM są to studia pierwszego stopnia na Newcastle University London, które rozwijają wiedzę i umiejętności zarządzania w biznesie międzynarodowym. Program studiów został zaprojektowany dla studentów, którzy chcą studiować biznes na prestiżowej uczelni w światowym centrum biznesu, którym jest Londyn, i mają aspiracje budowania karier w globalnych organizacjach.

Studia dostępne są w standardowej wersji 3-letniej lub z dodatkowym rokiem płatnych praktyk w jednej z firm partnerskich uczelni, takich jak Whitehorn Consulting, Subsea 7, Santander, Racepoint Global, Page Group, HSBC Bank, Ernst & Young, Eni Trading czy Deloitte.

Odbycie rocznej praktyki zawodowej pozwala zdobyć bezcenne umiejętności, referencje i kontakty, które znacznie wzbogacą CV i zwiększą szanse na dobry start w rozwijaniu przyszłej kariery. Standardowa wersja studiów ma następującą strukturę:

Opcje, terminy i ceny

Dostępne są 2 warianty programu Foundation:

 • standardowy – 3 semestry,
 • z dodatkowym angielskim – 4 semestry.
Wrzesień 2015 (3 semestry)Semestr 1: Pon 21.09 2015 do Pt 11.12 2015

Semestr 2: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 3: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

£16 900 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)
Wrzesień 2015 (4 semestry)Semestr 1: Pon 21.09 2015 do Pt 11.12 2015

Semestr 2: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 3: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

Semestr 4: Pon 13.06 2016 do Pt 02.09 2016

£21 360 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)
Styczeń 2016 (3 semestry)Semestr 1: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 2: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

Semestr 3: Pon 13.06 2016 do Pt 02.09 2016

£16 900 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)

Koszt programu jest jednorazowy, a w jego skład nie wchodzą koszta dalszych studiów licencjackich, zakwaterowania czy kosztów utrzymania w trakcie studiów. Koszt dalszych studiów licencjackich jest taki sam jak na większości uczelni w UK i wynosi £9000 rocznie, które może zostać pokryte rządowym kredytem studenckim.