Diploma

Newcastle University London

International Diploma in Business

Diploma to unikalna możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia na prestiżowej szkole biznesowej bez konieczności posiadania najwyższych wyników z matury lub spędzania dodatkowego roku na przygotowania.

Dla kogo przeznaczony jest program Diploma?

International Diploma in Business to rozwiązanie dla osób zdeterminowanych, aby podjąć studia licencjackie na prestiżowej szkole biznesowej w UK, a które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych, oscylujących wokół średniej 80% z trzech przedmiotów rozszerzonych na maturze.

_PAJ2107

Jakie są główne zalety studiów w trybie Diploma?

Ukończenie rocznego programu Diploma umożliwia progresję na drugi rok studiów licencjackich na Newcastle University London w trybie normalnym. Dodatkowo program oferuje:

 • kompleksowy skład programu zatwierdzonego przez Newcastle University,
 • intensywny tryb nauczania,
 • wiedza i umiejętności niezbędne do progresji i odniesienia sukcesu podczas dalszych studiów,
 • pełnoprawny status studenta Newcastle University,
 • dostęp do nowoczesnego kampusu w Londynie,
 • możliwość wyboru wielu dat rozpoczęcia nauki.

Wymagania rekrutacyjne

Warunkiem przyjęcia na program Diploma jest posiadanie świadectwa dojrzałości z maturą zdaną na poziomie podstawowym ze średnią co najmniej 60% (w tym matematyka 70%) i z co najmniej jednym rozszerzeniem zdanym na 50%. Dodatkowo od kandydatów oczekiwana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Co wchodzi w skład studiów w trybie Diploma?

Diploma, podobnie do pierwszego roku studiów w trybie normalnym, składa się głównie z akademickich przedmiotów biznesowych. Dodatkowo jednak program zawiera intensywną naukę języka angielskiego oraz zajęcia z rozwoju umiejętności efektywnej nauki.

 • Zarządzanie i Organizacja

  Dowiesz się tutaj o różnych strukturach, kulturach i procesach decyzyjnych panujących w organizacjach. Dodatkowo poruszane będą zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak motywacja organizacyjna, przywództwo, praca zespołowa oraz zarządzanie zmianą w miejscu pracy.

 • Finanse i Rachunkowość

  Rozwiniesz tutaj swoje rozumienie kluczowych konceptów – jak działa cash flow, zysk, raportowanie finansów, różnych podejść do zarządzania wydatkami oraz konsekwencji powyższych działań, budżetowania w organizacjach oraz kluczowych elementów zarządzania finansami.

 • Marketing

  Nauczysz się na tym przedmiocie kluczowych konceptów marketingowych oraz umiejętności ich skutecznego wdrażania bazując na rzeczywistych przykładach. Przykładowe poruszane tematy obejmują zachowanie konsumentów, badania rynku, strategię marketingową, planowanie marketingowe i „marketing mix”.

 • Metody ilościowe

  Na tym przedmiocie będą przedstawione podstawowe koncepty statystyczne oraz powszechnie używane w biznesie metody analizy danych, mające zwiększyć pewność podejmowanych decyzji.

 • Akademicki Angielski

  Ten przedmiot koncentruje się na umiejętnościach pisania oraz czytania akademickiego na potrzeby egzaminów i innych zadań wymaganych na uniwersytecie.

 • Zaawansowany Angielski Biznesowy

  Zwiększysz tutaj swoje kompetencje językowe w biznesowym kontekście. Ten przedmiot pozwoli na efektywne połączenie realiów panujących w biznesie oraz akademickiego podejścia do nauczania biznesu.

Metody ewaluacji i oceniania

Postępy i praca będą ewaluowane pod kątem wymagań potrzebnych do progresji na drugi rok studiów licencjackich w trybie normalnym. Oceny zdobyte podczas programu nie będą wliczone do finalnej oceny studiów. W progresji pomocy udzieli intensywna opieka profesjonalnej kadry naukowej w formie nieformalnych, indywidualnych spotkań.

Całoroczna praca oceniana jest na podstawie:

 • zadań pisemnych i raportów,
 • grupowych lub indywidualnych projektów badawczych,
 • prezentacji ustnych i wizualnych,
 • ćwiczeń mających na celu rozwiązanie problemów,
 • ćwiczeń praktycznych,
 • jakości bibliografii.

Progresja na drugi rok studiów licencjackich

Progresja na drugi rok studiów licencjackich na Newcastle University London gwarantowana jest wszystkim kandydatom, którzy na koniec programu Diploma uzyskają ogólną średnią 55% oraz następujące rezultaty z poszczególnych przedmiotów:

 • akademicki angielski – 65%,
 • metody ilościowe – 60%.

International Business Management BSc Honours

Absolwenci programu Diploma z odpowiednimi wynikami automatycznie kwalifikują się na kolejne stadia studiów licencjackich w trybie normalnym, w którym na drugi i trzeci rok studiów każdemu przysługuje rządowy kredyt studencki na opłacenie czesnego. BSc (Hons) IBM są to studia pierwszego stopnia na Newcastle University London, które rozwijają wiedzę i umiejętności zarządzania w biznesie międzynarodowym. Program studiów został zaprojektowany dla studentów, którzy chcą studiować biznes na prestiżowej uczelni w światowym centrum biznesu, którym jest Londyn, i mają aspiracje budowania karier w globalnych organizacjach.

Studia dostępne są w standardowej wersji 3-letniej lub z dodatkowym rokiem płatnych praktyk w jednej z firm partnerskich uczelni, takich jak Whitehorn Consulting, Subsea 7, Santander, Racepoint Global, Page Group, HSBC Bank, Ernst & Young, Eni Trading czy Deloitte.

Odbycie rocznej praktyki zawodowej pozwala zdobyć bezcenne umiejętności, referencje i kontakty, które znacznie wzbogacą CV i zwiększą szanse na dobry start w rozwijaniu przyszłej kariery. Standardowa wersja studiów ma następującą strukturę:

Opcje, terminy i ceny

Dostępne są 2 warianty programu Diploma:

 • standardowy – 3 semestry,
 • z dodatkowym angielskim – 4 semestry.

Wrzesień 2015 (3 semestry)Semestr 1: Pon 21.09 2015 do Pt 11.12 2015

Semestr 2: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 3: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

£16 900 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)
Wrzesień 2015 (4 semestry)Semestr 1: Pon 21.09 2015 do Pt 11.12 2015

Semestr 2: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 3: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

Semestr 4: Pon 13.06 2016 do Pt 02.09 2016

£21 360 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)
Styczeń 2016 (3 semestry)Semestr 1: Pon 04.01 2016 do Pt 18.03 2016

Semestr 2: Pon 04.04 2016 do Pt 10.06 2016

Semestr 3: Pon 13.06 2016 do Pt 02.09 2016

£16 900 (stypendia wysokości £5900 dostępne dla aplikantów Smart Prospects)

Koszt programu jest jednorazowy, a w jego skład nie wchodzą koszta dalszych studiów licencjackich, zakwaterowania czy kosztów utrzymania w trakcie studiów. Koszt dalszych studiów licencjackich jest taki sam jak na większości uczelni w UK i wynosi £9000 rocznie, które może zostać pokryte rządowym kredytem studenckim.