Studia Magisterskie

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie są przeznaczone dla osób, które mają już ukończony jeden stopień studiów (studia licencjackie) oraz pierwsze doświadczenia zawodowe w branży, ale nadal chcą pogłębiać swoją wiedzę.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na studia magisterskie muszą posiadać:
-dyplom ukończenia studiów licencjackich
– napisany Personal Statement
– 2 referencje
– zdany egzamin IELTS na poziomie 6.5 (co najmniej 5.5 z każdej z podsekcji)
– na niektóre kierunki wymagane jest portfolio.

Kierunki, które oferuje Istituto Marangoni to:

FASHION DESIGN WOMENSWEAR

Kierunek adresowany do studentów, którzy ukończyli studia licencjackie na kierunku związanym z Fashion Design lub posiadających wystarczającą wiedzę popartą doświadczeniem w dziedzinie mody. Program umożliwia studentom wyrażenie swojej kreatywności i innowacyjnej wizji otaczającego świata oraz reagowanie na nowe wyzwania i zmiany, które nakłada system mody na całym świecie

„Program, który zwiększa talent tych,

którzy marzą o zmianie świata mody.”

FASHION PROMOTION, COMMUNICATION & MEDIA

Kierunek skierowany do studentów, którzy studiowali już wcześniej komunikację, reklamę, biznes i marketing lub posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. Kurs pozwala uczestnikom nabyć wszystkie pojęcia techniczne i teoretyczne poprzez tworzenie kampanii komunikacyjnej badając takie dziedziny jak zarządzanie mody i marketingu, public relations i reklamy mody, kampanie modowe.

FASHION & LUXURY BRAND MANAGEMENT

Przeznaczeniem tego kierunku jest kształcenie przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania marką, merchandisingu i komunikacji, szczególnie w dziedzinie mody i luksusu. Ze względu na zaawansowany charakter kursu, studenci muszą posiadać stopień naukowy z marketingu, ekonomii lub pokrewnych dziedzin lub mieć jakieś doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie.

CONTEMPORARY FASHION BUYING

Ten kierunek skierowany jest do studentów, którzy wcześniej ukończyli ekonomię, marketing, projektowanie mody z marketingiem lub mają doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Celem tych studiów jest wykształcenie specjalistów w wyborze i zakupie produktów mody.