Jak kandydaci na studia w UK dokonują wyborów?

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Jak kandydaci na studia w UK dokonują wyborów?

Co jest dla Ciebie istotne podczas podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów? Na to pytanie odpowiedzieli kandydaci na studia w Wielkiej Brytanii. Przekonaj się, jakie były ich odpowiedzi.

Najważniejsze czynniki przy wyborze kierunku studiów zdają się być związane z zatrudnieniem

Wasze decyzje były w największym stopniu uwarunkowane możliwością znalezienia pracy po studiach – sześciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że dążą do zdobycia pracy w konkretnej branży, lub po prostu chcą zwiększyć swoje szanse zatrudnienia.

Z Waszych odpowiedzi wynika, że gdy dokonywaliście wyboru kierunku, liczyły się głównie czynniki związane z rynkiem pracy.  Około 60% studentów zasięgało informacji ze statystykami zatrudnienia po ukończeniu studiów. Znacznie mniejsza część (30%) przyznała, że ważna jest początkowa stawka absolwenta uczelni.

Powiązania między uniwersytetem a pracodawcą były głównym czynnikiem dla połowy ankietowanych.

W dalszej kolejności najważniejsze są akademickie czynniki

Zawartość kursu okazała się być najczęstszą przyczyną wyboru uniwersytetu – trzy czwarte kandydatów dokonało decyzji  na tej podstawie. Prawie 40% przyznało, że liczył się także tryb pracy podczas studiów – ilość godzin nauki praktycznej czy esejów.

Kolejnym kluczowym czynnikiem była reputacja placówki – sześciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że wpłynęło to na ich wybór. Zaś cztery na dziesięć osób wskazywało na rankingi jako ważną pomoc w dokonaniu wyboru.

Około 60% studentów zwróciło uwagę na stan budynków oraz zaplecze uczelni – takich jak biblioteka, laboratoria czy pracownie.

Najważniejsze czynniki niezwiązane z nauką

Niemal połowa ankietowanych powiedziała, że jakość nieakademickich budynków na terenie uniwersytetu miała znaczenie podczas podejmowania decyzji.

Ponad 40% z Was rozważało zalety lokalizacji, podczas gdy ponad jedna trzecia brała pod uwagę koszty życia.

Nauka blisko domu była ważna dla ledwo czterech na dziesięciu kandydatów – natomiast 14% z Was chciało być jak najdalej od domu!

Źródła

Najważniejsze źródła informacji, z korzystała większość studentów:

    1.       Strona internetowa uniwersytetu: 70%
    1.       Strona UCAS: 60%
    1.       Dni otwarte: 50%

Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie