Studia Bio-Chem, Bio-Med i pochodne w Anglii

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Studia Bio-Chem, Bio-Med i pochodne w Anglii

W tym artykule dowiesz się:

  • jak ogromny masz wybór studiów po profilu biologiczno-chemicznym,
  • na czym polega studiowanie poszczególnych kierunków,
  • w jakich przemysłach możesz pracować po ukończeniu danego kierunku,
  • jakich zarobków możesz spodziewać się jako absolwent biologiczno-chemicznych studiów.

Kierunki biologiczno chemiczne są jednymi z najszybciej obecnie rozwijających się nauk ścisłych. Każdego dnia odkrywamy coś nowego, co ma szansę zmienić życie milionów ludzi. Wybierając jeden z nich na angielskich uniwersytetach możesz być pewien, że otrzymasz bardzo dobre, światowe wykształcenie oraz będziesz miał możliwość nauki w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach.

Poniżej znajdziesz krótkie opisy tych najważniejszych dostępnych kierunków, abyś mógł wybrać, który z nich najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że często po wielu z nich masz szansę na podobne zatrudnienie – np. w pracy badawczej, czy przemysłach spożywczym lub farmaceutycznym. Twój wybór powinien zależeć od tego, co chcesz badać i odkrywać. Jeśli jesteś pasjonatą całej biologii, może właśnie ją powinieneś studiować? Ten kierunek jest najbardziej ogólny, daje Ci szeroki zakres wiedzy w każdej dziedzinie. Z kolei jeśli wolałeś bakterie i pierwotniaki od metabolizmu, pomyśl nad mikrobiologią. Jeśli chcesz zdobywać wiedzę o organiźmie człowieka, zastanów się nad medical/biomedical sciences, a jeżeli marzysz o tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych w różnych dziedzinach życia, może warto wybrać biotechnology? Bez względu na to, co wybierzesz, nie zapomnij przeczytać opisów kierunków na stronach Twoich wymarzonych uczelni – różnice są subtelne, ale mogą okazać się istotne.

Biochemistry

Nauka o żywych organizmach z molekularnej i komórkowej perspektywy, procesach i reakcjach zachodzących w komórkach na poziomie molekularnym, chemicznych i biologicznych aspektach cząsteczek, o ich wzajemnym oddziaływaniu i komunikacji, o procesach energetycznych w organizmach żywych, a także o genetyce. Jest podstawą wielu innych dziedzin nauk biologiczno-chemicznych. Część materiału jest bezpośrednio związana z bakteriami, wirusami, chorobami i medycyną molekularną. Oprócz tego biochemia kształci umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, interpretowania wykresów, schematów, informacji, pracy w grupie, potrzebnych aspektów informatyki. Niezbędna jest dobra znajomość matematyki.

Co potem?
Przemysł biochemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny, medyczny, rolniczy, naukowy. Oprócz pracy naukowej – naukowe dziennikarstwo lub nadzorca patentów.

Kursy powiązane
biochemistry with medical biochemistry, biochemistry with biotechnology, biochemistry with genetics, biochemistry with molecular biology, biochemistry in relation to medicine, biochemistry and microbiology etc.

Microbiology

Nauka o mikroorganizmach, takich jak wirusy czy bakterie. Obejmuje wiele innych dyscyplin jak biochemia, immunologia oraz genetyka. Jest wykorzystywana nie tylko w medycynie, ale również w ekologii – w zależności od specjalizacji możesz wybierać od organizmów chorobotwórczych do mikroorganizmów, mogących mieć zbawienny wpływ w zwalczaniu globalnego ocieplenia. W dzisiejszych czasach praktycznie nie ma dziedziny, na którą nie wpływałaby mikrobiologia.

Co potem?
Przemysł farmaceutyczny, rolniczy, spożywczy, medyczny, biotechnologiczny, naukowy.

Kursy Powiązane
medical microbiology, microbiology and genetics, microbiology in relation to medicine

Biotechnology

Technologia oparta na biologii. Jej podstawą jest modyfikacja genetyczna organizmów w taki sposób, aby były bardziej przydatne człowiekowi, z wykorzystaniem procesów molekularnych, chemicznych, komórkowych. Odkrycia biotechnologii są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, rolniczym, medycznym, środków czystości, kosmetycznym.

Co potem?
Zatrudnienia można szukać w przemysłach wymienionych wyżej jako mikrobiolog, genetyk, nauczyciel, analityk a także w przemyśle naukowym.

Kursy powiązane:
molecural biotechnology, medical biotechnology, biological sciences (biotechnology)

Neuroscience

Nauka o funkcjonowaniu układu nerwowego, od mózgu samego w sobie do pojedynczych nerwów, farmakologii leków wpływających na ten właśnie system, zaburzeniach neuropsychiatrycznych itd. Bada z naukowego punktu widzenia takie zjawiska jak pamięć, osobowość, zachowanie, myślenie, zapamiętywanie i uczenie się.

Co potem?
Drug discovery, przemysł medyczny, naukowy ale również biznes.

Kierunki powiązane:
neuroscience in relation to medicine, cognitive neuroscience

Biomedical Sciences

Zajmuje się wszelkimi aspektami biologii w odniesieniu do ludzkiego organizmu i jego chorób od ogółu aż do molekularnego i komórkowego poziomu. Obejmuje zatem elementy fizjologii, farmakologii, genetyki, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii (w większości przypadków obejmuje wizyty w prosektorium), histologii, biochemii, immunologii itp.

Co potem?
Praca w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, biotechnologicznym, naukowym.

Kierunki powiązane:
biomedicine

Biological Sciences

Biologia wszystkich organizmów, od zwierząt poprzez rośliny do mikroorganizmów, jak wirusy czy bakterie; obejmująca ich genetykę, procesy w nich zachodzące, budowę komórkową oraz interakcję ze środowiskiem. Na niektórych uczelniach ten kierunek funkcjonuje jako połączenie innych biologiczno-chemicznych kursów, można wybierać zajęcia spośród tych oferowanych na biochemii, molekularnej biologii itp. Po pierwszym roku można się zdecydować na bardziej specyficzny kierunek lub pozostać na biological sciences, i wybierać moduły w kierunku swoich zainteresowań. Jest to bardzo dobra opcja dla osób, które nie są jeszcze w 100% zdecydowane lub po prostu kochają biologię w całym jej zakresie.

Co potem?
Przemysły: spożywczy, biotechnologiczny, związany z ochroną środowiska, naukowy.

Genetics

Fundamentalna gałąź wszystkich dziedzin dzisiejszej nowoczesnej biologii. Zdobędziesz wiedzę na temat genomu człowieka, od pojedynczej nici kwasu nukleinowego, aż do genów i całych genotypów, poznasz znaczenie pojedynczych genów, a także zrozumiesz procesy dziedziczenia genów i modyfikacji genetycznej.

Co potem?
Przemysł medyczny, farmaceutyczny, spożywczy, rolniczy, naukowy.

Cell biology

Skupia się na funkcjonowaniu komórki. Obejmuje zarówno funkcjonowanie pojedynczych organelli, jak i całych komórek. Dowiesz się w jaki sposób komórki łączą się w tkanki, organy, organizmy i jak ich funkcjonowanie wpływa na większe jednostki strukturalne. Łączy w sobie inne nauki biologiczne – np. biochemię, biologię molekularną. Wykorzystuje się również genetykę do wszelakich modyfikacji. Odkrycia w tej dziedzinie mają kluczowe znaczenie dla medycyny.

Co potem?
Głównie przemysł farmaceutyczny, naukowy.

Developmental biology

Zajmuje się badaniem rozwoju zarodka od momentu zapłodnienia do powstania dorosłego osobnika. Obejmuje m.in. różnicowanie się komórek i reguły nim rządzące. Rozumienie powstawania organizmów ma bardzo istotne znaczenie w nowoczesnej medycynie (leczenie bezpłodności, raka) i ewolucjoniźmie. Specyficznym aspektem są badania w zakresie tworzenia organów przeznaczonych do transplantacji. Developmental biology jest więc kierunkiem bardzo interdyscyplinarnym – obejmuje mikrobiologię, biochemię, genetykę i wiele innych.

Co potem?
Przemysły farmaceutyczne i medyczne, praca naukowa, ale także zarządzanie, biznes.

Zoology

Nauka o zwierzętach od poziomu komórkowego i molekularnego poszczególnych organizmów, przez anatomię i zachowanie, po ewolucje i interakcje ze środowiskiem całych gatunków i populacji.

Co potem?
Zatrudnienie wszelkiego rodzaju połączonego ze zwierzętami (np praca w zoo) ale także przemysł weterynaryjny oraz badania naukowe. Bardzo ważne jest też zastosowanie zoologii w ekologii i ochronie środowiska.

Molecular Biology

Dziedziną zainteresowania są istotne dla organizmów molekuły takie jak DNA, RNA, proteiny itp. Pozwala to zrozumieć procesy zachodzące w komórkach i ich wpływ na organizmy. Ten kierunek bada molekularne aspekty różnych nauk biologicznych – biochemii, genetyki, mikrobiologii.

Co potem?
Przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, rolniczy, medyczny, naukowy.

Kierunki powiązane:
molecular biology and genetics

Pharmacology

To nauka o lekach i ich wpływie na organizmy. Łączy w sobie nauki ścisłe w celu zrozumienia reakcji, jakie zachodzą pod ich wpływem oraz jakie efekty, negatywne lub pozytywne, przynoszą (również zmiany np. w zachowaniu pacjentów). Koncentruje się na czysto naukowej stronie leków.

Co potem ?
Przemysł farmaceutyczny, w szczególności drug discovery.

Kierunki powiązane:
pharmacology with chemistry, pharmacology and drug discovery

Pharmacy

To również nauka o lekach, ale najważniejszą różnicą pomiędzy farmacją a farmakologią jest to, że na pierwszym kierunku zdobywasz również wiedzę na temat leczenia pacjentów, dawkowania, przepisywania leków. Innymi słowy pomimo tego, że w większości przypadków masz również zajęcia z farmakologii to bardziej zajmujesz się lekami już obecnymi i ich praktycznym wpływie na organizm, niż szukaniem nowych, niestandardowych rozwiązań.

Co potem ?
Przemysł farmaceutyczny.

Entry salary w powyższych dyscyplinach

Przeciętne zarobki absolwenta wyżej opisanych kierunków, wahają się od £15k do około £26k – w zależności od uniwersytetów i kwalifikacji, jakie studenci zdobyli w trakcie studiów a także czy ukończyli studia postgraduate.

Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie