Studia architektoniczne i inżynieria lądowa w Anglii

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Studia architektoniczne i inżynieria lądowa w Anglii


W tym artykule dowiesz się:

  • czym są oraz czym różnią się architektura i inżynieria lądowa,
  • jak zostać architektem i na czym polega jego praca,
  • jakie tytuły można zdobyć dzięki studiowaniu inżynierii lądowej,
  • jakie są możliwości pracy po inżynierii lądowej.

Architektura oraz Civil Engineering są jednymi z najpopularniejszych kierunków studiów w Wielkiej Brytanii wybieranych przez polskich aplikantów. Studiując te dziedziny na angielskich uniwersytetach, możesz być pewien, że otrzymasz bardzo dobre, światowe wykształcenie. Będziesz miał również możliwość nauki w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach, a w przyszłej pracy – przy najciekawszych projektach i w najlepszych firmach.


Architecture

Architekci pracują w branży budowlanej i biorą udział w projektowaniu nowych budynków a także powiększaniu lub przebudowach istniejących budynków. Zajmują się również renowacją i konserwacją starych obiektów. Są specjalistami, których zadaniem jest projektowanie miast, budynków, powierzchni, lokali, obiektów, pomieszczeń oraz terenów i innych rzeczy, jakie da się zagospodarować. Sama nazwa wywodzi się z Grecji, gdzie architektem był rzemieślnik, cieśla. Architekci ściśle współpracują ze swoimi klientami i użytkownikami, aby upewnić się, że planowane projekty odpowiadają ich potrzebom i są funkcjonalne, bezpieczne oraz ekonomiczne. Zwykle kontrolują projekt od początku do końca i pracują z wieloma specjalistami z branży budowlanej – inspektorami i inżynierami, rysownikami czy też ekipą budowlana.

Jaki powinien być przyszły architekt?

Każdy architekt powinien odznaczać się doskonałą wyobraźnią przestrzenną, mieć duszę artysty i umiejętności plastyczne. Powinien umieć przedstawiać swoje wizje tak, by były zrozumiałe dla otoczenia, a swoje projekty musi dostosowywać do potrzeb i wymagań środowiska i klientów. Każdego architekta powinna cechować nowoczesność – swoimi projektami powinien wyprzedzać teraźniejszość; sprawiać, by dzięki niemu świat stawał się prostszy i bardziej przyjazny człowiekowi. Wszystko co tworzy powinno być użyteczne.

Jak zostać architektem?

Przede wszystkim musisz zostać zarejestrowany w organie statutowym, Architects Registration Board (ARB), aby legalnie używać tytułu “architekt” w Wielkiej Brytanii. Dostęp do rejestracji w ARB jest możliwy za pośrednictwem członkostwa w Royal Institute of British Architects (RIBA), choć nie jest to wymóg prawny. Standardowa procedura prowadząca do uzyskania członkostwa i tytułu architekta przez RIBA, pociąga za sobą co najmniej siedem lat szkolenia i szkolnictwa wyższego. Wiele uniwersytetów prowadzi rozmowy z uczniami przed zaoferowaniem miejsca na kierunki architektoniczne. Oczekuje się, że potencjalni studenci mają portfolio wykazujące szeroką mieszankę pracy, w tym szkice, odręczne rysunki, fotografie i modele.

Z czego zwykle składa się kurs?

– Part 1 – zatwierdzony pierwszy stopień w dziedzinie architektury, który trwa zwykle trzy lub cztery lata. Jest to odpowiednik polskiego licencjatu. Na tym etapie zdobywasz wiedzę na temat architektury (dwa lub trzy lata), aby później móc dzięki temu zdobywać praktyczne umiejętności zazwyczaj na ostatnim (trzecim bądź czwartym) roku, poprzez 12 miesięcy spędzone pod nadzorem zarejestrowanego doświadczonego architekta. Jest to powszechnie podejmowana praktyka dla architektów, ale możesz również pracować w jakimkolwiek sektorze budowlanym (budownictwo i konstrukcje), o ile praca jest związana z architekturą i jesteś nadzorowany przez profesjonalnego pracownika.

– Part 2 – dwa lata dalszych badań, aby uzyskać dyplom dalszego stopnia lub studiów magisterskich w dziedzinie architektury. Na tym etapie również zdobywasz praktyczne umiejętności – musisz pracować co najmniej 12 kolejnych miesięcy pod nadzorem i zdobywać doświadczenie zawodowe.

– Part 3 – badanie w praktyce zawodowej i zarządzaniu, które uczniowie mogą odbyć po zakończeniu Part 2. Wiąże się to z końcowym pisemnym i ustnym egzaminem, jak również oceną 24 miesięcy doświadczenia zawodowego. Po zakończeniu tej fazy, studenci mogą zarejestrować się jako architekt z ARB i ubiegać się o bycie dyplomowanym członkiem RIBA.
RIBA nie oferuje kursów przeliczeniowych dla absolwentów spoza akredytowanych lub niepowiązanych stopni. Absolwenci lub architekci z nieakredytowanych kursów lub z międzynarodowymi kwalifikacjami w dziedzinie architektury mogą natomiast przystąpić do dwóch pierwszych części RIBA, aby ubiegać się o rejestrację w ARB.

Pensja

Typowe zarobki po części 1 (pierwszy stopień kwalifikacji) wynoszą od £ 15,000 do £ 20,000.

Typowe zarobki po części 2 (drugiego stopnia lub dyplomu) wahają się od £ 20,000 do £ 26,000.

Typowe zarobki po części 3 (egzamin prowadzi do rejestracji jako architekt) lub dla osób z doświadczeniem wzrasta do £ 35,000.

Starsi architekci, stowarzyszeni lub posiadający wielu partnerów zarabiają od £ 35,000 do £ 80,000 lub nawet wyżej. Zarobki różnią się znacznie w zależności od lokalizacji, zleceń i wielkości organizacji zatrudniającej. Wynagrodzenie może wzrosnąć wraz z doświadczeniem.

Możliwości pracy

Architekt może pracować w specjalistycznej agencji architektonicznej, w której przyjmowane są zlecenia zewnętrznych klientów. Często architekci działają na własną rękę, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i szukają zleceniodawców na podstawie własnego doświadczenia i portfolio. Coraz częściej praca dla architektów znajduje się także w dużych firmach projektowych bądź innych, które mają odpowiednie działy planowania przestrzennego. Architekci znajdą też pracę w przedsiębiorstwach deweloperskich. Niejednokrotnie udzielają się także w mediach przedstawiając swoje projekty.

Ogólnie rzecz biorąc, architekci mogą pracować wszędzie tam, gdzie planowane jest zagospodarowanie przestrzenne, budowanie obiektów czy zarządzanie terenami zielonymi. Wszystko zależy od specjalności architekta i jego umiejętności. Po studiach architektonicznych można jednak wykonywać prace takie jak: projektant wnętrz, urbanista, architekt zieleni, deweloper a także zawody związane z prawem budowlanym, geodezją, konserwacją budynków, reklamą, mediami, projektowaniem gier, nauczaniem, projektowaniem pojazdów (np. “sylwetki” samochodu) czy przedmiotów (np. krzesło, biżuteria).

Civil Engineering

Civil Engineering, czyli inżynieria lądowa, polega na projektowaniu i wznoszeniu wszelkich obiektów budowlanych takich jak drogi, mosty, tamy, budynki i inne projekty infrastruktury. Inżynieria lądowa zapewnia gruntowne kształcenie dla zawodowego inżyniera. Kierunek jest właściwy dla osób, które nie wybrały specjalizacji i chciałyby poznać szeroki zakres dziedzin, których dotyczy civil engineering. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata lub cztery, jako sandwich course, czyli program, który obejmuje rok stażu zawodowego w środku kursu. W przypadku czteroletniego programu, pierwszy rok jest poświęcony wiedzy teoretycznej i poznaniu podstawowych pojęć w zakresie matematyki, mechaniki, umiejętności w zakresie projektowania. Drugi rok to praktyczne zajęcia w laboratorium dotyczące między innymi hydrauliki, geotechniki, geologii. Na tym roku studenci będą przygotowywani do praktyk podczas trzeciego roku. Czwarty rok to wykonanie dwóch dużych projektów – indywidualny i grupowy. (Northumbria University)

Tytuły

Kwalifikacje zawodowe pokazujące, że jesteś kompetentnym inżynierem i powodujące wzrost kariery uzyskuje się poprzez akredytowane studia podyplomowe:

– BSc (Hons): Sandwich [H202] – 4 lata / Full-time [H201] – 3 lata / Part-time

– BEng (Hons) – Sandwich [H200] / Full-time [ H203]

– MEng (Civil Engineering Design and Construction): Sandwich [5H47] – 5 lat / Full-time [7H27] – 4 lata

– Chartered Engineer – CEng

– Incorporated Engineer – Ieng

Możliwości pracy

– Consulting civil engineer – jest zaangażowany przy projektowaniu. Współpracuje z klientami w celu projektowania, zarządzania, planowania, nadzorowania budową. Może pracować jako kierownik projektu.

– Contracting civil engineer – jego celem jest urzeczeczywistnianie planów projektantów (consulting civil engineers). Nadzoruje budowę i pracuje w porozumieniu z projektantem. Na nim leży odpowiedzialność, by wszystko było wykonane zgodnie z ograniczeniami finansowymi i czasowymi oraz specyfikacją klienta.

– Building surveyor – oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wszystkich czynników, które mają wpływ na obiekty budowlane, takich jak wady budowy, remonty, przeróbki i rozbudowę. Przygotowuje dokumentacje projektów, monitoruje wydajność konstrukcji, szuka sposobów, by ją polepszyć i poprawić błędy. Współpracuje z innymi organami, specjalistami, pracownikami budowy, by zapewnić zgodność projektu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.


Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie