Rozmowa kwalifikacyjna - czego się spodziewać w zależności od kierunku?

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Rozmowa kwalifikacyjna – czego się spodziewać w zależności od kierunku?

Dostałeś zaproszenie na rozmowę na Twojej wymarzonej uczelni.
Aby pomóc Ci wyobrazić sobie, jak będzie przebiegać takie spotkanie, przedstawiamy opinie paru studentów, którzy mają już to za sobą. Pamiętaj jednak, że każdy wywiad wygląda troszkę inaczej – jest to zależne od uczelni oraz prowadzącego, a przede wszystkim od przedmiotu studiów.


Architektura

“W liście o rozmowie kwalifikacyjnej uczelnia jasno nakreśliła, że powinienem przygotować się na pytania o nowoczesną architekturę, konstrukcję oraz budownictwo.
Tak naprawdę żadne z tych pytań nie zostało mi zadane – prawdopodobnie dlatego, że moje portfolio bardzo zainteresowało prowadzącego.”

Sztuka

“Nie było żadnych pytań. Najważniejsze jest, by być pewnym, że wszystkie Twoje prace w portfolio są naprawdę dobre i pokazują szeroką gamę tematów. Na tej podstawie jest oceniana Twoja rozmowa.’

Biologia

“Prowadzący rozmowę zapytał mnie o kwaśne deszcze. Nie potrafiłem odpowiedzieć wyczerpująco, więc poprosiłem, aby wytłumaczył mi to.  Wydawał się być zadowolony z tego, że chcę się czegoś nowego nauczyć.”

Chemia

“Obie rozmowy kwalifikacyjne skupione były wokół tematu studiów. Jedna dotyczyła chemii organicznej, a kolejna fizycznej i nieorganicznej. Na początku zostałem poddany dyskusji na temat mojego wyboru kierunku studiów. Pytania, które mi zadawano, były dość wymagające, ponieważ chciano, bym odpowiedział na nie wyczerpująco. Prowadzącemu nie zależało na “suchych faktach”, chciał wiedzieć dlaczego zachodzi taki proces, abym miał szansę wykorzystać obecną wiedzę i przewidzieć reakcje, na które nie natknąłem się do tej pory.”

Językoznawstwo


“Dostałem test, podczas którego musiałem wykonać tłumaczenia stworzonego języka.”

Computing

“Po wstępnej rozmowie i pytaniach zostałem poproszony o rozwiązanie kilku problemów na kartce papieru.”

Stomatologia

“Bardzo istotna była rozmowa na temat tego, czego nauczyłem się podczas zdobywania doświadczenia zawodowego.

Aktorstwo

“Było to przesłuchanie. Miałem nauczyć się 3 różnych scen. Każda trwała nie więcej niż dwie minuty,  jedna z nich to moja własna improwizacja.”

Ekonomia

“Większość rozmowy wiązała się z pytaniami o matematykę i statystykę, które prowadzący przygotował dla mnie. Musiałem rozpisać równania na tablicy.”

Edukacja

“Zostaliśmy podzieleni na czteroosobowe grupy. Musieliśmy wybrać jeden temat z zestawu oraz zrobić grupową prezentację, która była oceniana.

Inżynieria

‘Większość pytań dotyczyła przedmiotów związanych z fizyką – mechaniki, elektryczności etc.”

Język angielski

“Zostałem poproszony o przeczytanie wiersza, a później przedyskutowanie go razem z prowadzącym. Moim końcowym zadaniem było opowiedzenie o mojej ulubionej książce, wypowiedź miała trwać 5 minut i nie była przygotowana wcześniej.”

Geografia

“Znaj swój przedmiot dobrze. Znaj odbywające się na bieżąco wydarzenia związane z nim.  Znaj powód dlaczego chcesz studiować właśnie geografię.”

Historia


“Dostałem źródła dotyczące problemu o którym nigdy nie słyszałem. Później zadano mi kilka pytań dotyczących tych materiałów.”

Prawo

“Przeczytałem tekst (strona A4), następnie miałem wypowiedzieć się, co w tym tekście było nielogiczne.”

Matematyka

“Wywiad był bardziej wspólną pracą nad tym, jak pokazać integrację jako przeciwieństwo różnicowania. Prowadzący nie oczekiwał, że będę wiedział jak to zrobić, chciał zobaczyć jakie są moje pomysły i jak rozwiążę problem z jego pomocą.”

Medycyna

“Podczas wywiadu prowadzący skupił się bardziej na mnie, niż moich dotychczasowych dokonaniach, nie mniej jednak był to ważny czynnik. Co więcej przydatne jest być na biężąco z wydarzeniami dotyczącymi zdrowia i medycyny.”

Lingwistyka

“Prowadzący zadał mi kilka trudnych pytań po francusku na temat tekstu, który dostałem do wglądu (był dość rozległy). Zadano mi kilka pytań o francuskie książki, reszta z nich dotycząca literatury oraz osobiste pytania były w języku angielskim.”

Logopedia

“Obejrzeliśmy wideo (trwające 1,5 minuty) o mężczyźnie, który cierpiał na udar, czego skutki widoczne były podczas jego wypowiedzi. Później rozmawialiśmy o nagraniu.”


Cytaty: University Interviews Guide, Gardner & Hamnett (JFS School)


Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie