Matura międzynarodowa a proces aplikacji na studia w UK

Studia w Wielkiej Brytanii - Poradnik

Matura międzynarodowa a proces aplikacji na studia w UK


W tym artykule dowiesz się:

  • czym jest International Baccalaureate,
  • czy po ukończeniu IB, aplikacja na brytyjskie uczelnie różni się,
  • jaka jest zależność między punktami UCAS a IB,
  • jakie zalety posiada program międzynarodowej matury.

Matura międzynarodowa (IB) staje się coraz bardziej popularna w Wielkiej Brytanii. Czy, chcąc studiować w UK, podejście do tego egzaminu będzie miało sens? Czy uzyskanie dobrych wyników IB może dać Ci przewagę nad innymi maturzystami?


Czym tak naprawdę jest International Baccalaureate?

Otóż, jest to program edukacyjny, który wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej edukacji. Międzynarodowa Matura umożliwia rozpoczęcie studiów na wymarzonej uczelni w kraju i za granicą. Tak jak studenci “A-level” (Matura w Wielkiej Brytanii), czy też polscy maturzyści, dane Ci będzie uczyć się przez ponad dwa lata mieszanki sześciu przedmiotów. Co więcej, szczegółowy rozkład i poziom kursów przedmiotowych ustala indywidualnie każdy z uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Trzy lub ewentualnie cztery z kursów należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie podstawowym (Standard level – SL).

W skład egzaminu maturalnego wchodzą:

– oceny z egzaminów końcowych,

– oceny z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych przez uczniów w ciągu dwóch lat trwania programu,

– zaliczony Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service).

Podstawy aplikacji z IB

Otrzymując miano ucznia z maturą międzynarodową (ucznia z IB), składasz podanie na uniwersytet poprzez portal UCAS, jak każdy kandydat – jedyną różnicą są przedmioty, które wymieniasz. Niezbędne będzie zdanie na rozszerzonym poziomie przedmiotu związanego z kierunkiem, na który zamierzasz aplikować. Uczelnie będą również pytać o predicted grades, czyli przewidywane wyniki z przedmiotów rozszerzonych, podczas ustalania twoich punktów kwalifikacyjnych. Pamiętaj, że nie ma bezpośredniej analogii pomiędzy rozszerzeniem “A-level” i podstawą “AS-level”. Bezpiecznie jest założyć, że jeśli uniwersytet ma konkretny przedmiot na pozomie A2 w swoich wymaganiach rekrutacyjnych, może wymagać go na poziomie rozszerzonym jako część IB.

Punkty IB i UCAS

W systemie IB uczniowie oceniani są w skali od 1 do 7. Tak więc z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i 3 punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 – pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.

Ostatecznie w grę wchodzi punktacja UCAS. Dlatego wszystko zależy od uzyskanych przez ciebie wyników: 260 punktów UCAS jest adekwatne do 24 z IB. Jednakże uczelnie na swojej stronie prawie zawsze podają oferty w przeliczeniu na punktację IB, nie UCAS, więc dana informacja nie jest pomocna przy porównywaniu ofert.

W przybliżeniu, kryteria AAA z egzaminu “A-level” na dany kierunek przeważnie przeliczają się na 36-38 punktów wymaganych z IB. Podobnie AAB – ok. 34 pkt., ABB – 32 pkt. itd. Najbardziej rozchwytywane kierunki będą wymagały 38 lub 39 punktów.

Czy moje podanie będzie traktowane inaczej?

Twoje podanie przejdzie przez ten sam proces, jakkolwiek nie będą przedstawiały się zaprezentowane kwalifikacje. Oferty kierunków dla studentów z IB mogą czasami wydawać się nieco bardziej rygorystyczne, aniżeli oferty uczniów “A-level”. Dlatego też przedstawiony system sprowadza się zwykle do tego, jak oceniane są oba egzaminy. Skala ocen pozwala konkurującym uczelniom dokonać lepszego wyboru spośród zdolnych kandydatów IB.

Wyniki International Baccalaureate uczniowie otrzymują 5 lipca. Wraz z nadejściem tego wyczekiwanego dnia otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na studia, co przeważa nad uczniami “A-level”, którzy wyników jeszcze nie poznali. Aplikanci, którzy “prawie się dostali”, zazwyczaj muszą czekać, póki uczniowie “A-level” nie otrzymają rezultatów swoich testów. W przypadku odrzucenia podania zdobywasz dodatkowy czas, tym samym przechodzisz przez Clearing.

W jaki sposób kwalifikacje IB mogą pomóc mi przy aplikacji?

1. Solidne podstawy.

Rzeczy, które musisz zrobić – rozszerzony esej, CAS (the Creativity, Action, Service programme), uczenie się szerokiego zakresu przedmiotów itd. dają ci perspektywy do rozwoju osobistego, jak i lepsze przygotowanie do studiów. Bycie polskim studentem z IB może wystarczyć, żebyś wyróżnił się na tle innych studentów.

Struktura IB oznacza, że uczysz się szerokiego wachlarza przedmiotów. Każdy uczeń sam wybiera sześć przedmiotów, których podejmuje się w ramach programu i z których następnie będzie zdawał maturę. Przedmioty wybierane są według następującej zasady: po jednym przedmiocie oferowanym przez szkołę i szósty przedmiot z grupy nieobowiązkowej.

2. Uczeń sam wybiera poziom, na którym chce uczyć się danego przedmiotu.

Co najmniej 3 i maksymalnie 4 przedmioty muszą być na poziomie rozszerzonym (HL – High Level), a pozostałe na podstawowym (SL – Standard Level). Taki system kształcenia umożliwia uczniom zarówno zdobycie szerokiej wiedzy jak i pogłębienie zagadnień, które ich szczególnie interesują.
Językiem wykładowym programu jest język angielski i w tym języku również odbywają się egzaminy końcowe z wyłączeniem języka ojczystego.

To wszystko powinno ułatwić Ci wybór studiów, zwłaszcza jeśli do tej pory wahałeś się, jaki kierunek podjąć. Ze względu na różnorodność przedmiotów, które są do dyspozycji ucznia, zdobywasz pewną przewagę, gdyż sam możesz określić, czego chcesz się uczyć. Pamiętaj, że efektywna nauka to ta, która sprawia nam przyjemność. Dlatego tak duża gama przedmiotów stanowi niezaprzeczalnie duży plus. Matura IB to ponadto dobrze dopasowany egzamin do przedmiotów takich jak prawo, ze względu na swój szeroki zakres i rygor.

3. Nabyte doświadczenie powodem do dumy.

Dodatkowe doświadczenie, jakie da ci kurs IB, stanowi niemały powód do dumy. Podczas 3 lat nauki nabywasz wiele przydatnych umiejętności i cech, które możesz później praktycznie wykorzystać, przykładowo przy wypełnianiu podania UCAS, czy też podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Właściwy dobór przedmiotów

Sześć kursów przedmiotowych stanowią: język podstawowy (może być to język ojczysty), drugi język, nauki społeczne (historia, filozofia, geografia itp.), nauki doświadczalne (chemia, fizyka, itp.), nauki matematyczne, sztuka.

Przedmioty, które podejmujesz, będą miały ogromny wpływ na Twoje podanie – w szczególności ich dobór w zakresie rozszerzonym – te zwykle określają, co będziesz studiować. Musisz upewnić się, że spełniasz potencjalne wymagania kursu dyplomowego, na który chcesz uczęszczać. Pamiętaj, że ciężką pracą jesteś w stanie osiągnąć wszystko!

Czy z IB łatwiej studiować za granicą?

Jak sama nazwa wskazuje, International Baccalaureate (IB) to egzamin rozpoznawalny na całym świecie, dlatego też UK nie jest jedynym miejscem, w którym matura IB jest honorowana. Należy pamiętać, że inne kwalifikacje, takie jak “A-levels” czy polska matura, nie są tak popularne, dlatego podejmując się innego egzaminu niż IB, możemy mieć problem z aplikacją na zagraniczną uczelnię.

Podsumowując, IB stanowi przewagę samą w sobie. Dlatego też pamiętaj, że dobre wyniki i znajomość języka mogą być bardzo pomocne.


Inne, przydatne artykuły

Odkryj uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Anglii

Uniwersytety w Londynie